Про затвердження Програми підтримки діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» на 2024-2025 роки  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять восьма сесія)

РІШЕННЯ

22.12.2023                          м. Івано-Франківськ                   № 824-28/2023

 

Про затвердження Програми
підтримки діяльності установи
«Агенція регіонального
розвитку Івано-Франківської
області» на 2024-2025 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 19 Закону України «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2022 № 1203 «Деякі питання діяльності агенцій регіонального розвитку», розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради від 25.09.2017 № 555/734-р «Про заснування установи «Агенція регіонального розвитку в Івано-Франківській області», з метою забезпечення діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області», обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму підтримки діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» на 2024-2025 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської обласної державної адміністрації (О. Зрайко) при складанні та поданні департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (С. Соколик) бюджетних запитів на 2024 та 2025 роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
 3. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації передбачати кошти для реалізації заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Івано-Франківської обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва (А. Іваськів).

 

 

Голова обласної ради                                                     Олександр СИЧ


Затверджено
Рішення обласної ради
від 22.12.2023 № 824-28/2023

      

  

Програма підтримки діяльності установи
 «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»
на 2024-2025 роки

 

 

Замовник  Програми:                                                                                 

департамент міжнародного

співробітництва та євроінтеграції

громад Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                                     Олександр ЗРАЙКО

 

Керівник Програми:

заступник голови 

Івано-Франківської обласної

державної адміністрації                                                Віталій ІЛЬЧИШИН


Паспорт
Програми підтримки діяльності установи
«Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»
на 2024-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2024-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2024-2025 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 6352000,00 (шість мільйонів триста п’ятдесят дві тисячі) гривень.
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетіншімісцеві бюджетиінші джерела
2024-2025,в т. ч.:6352,06352,0
20242961,02961,0
20253391,03391,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання програмних заходів дозволить:

 • забезпечити функціонування установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» як стабільного та ефективного інструменту напрацювання і реалізації регіональних розвиткових проєктів;
 • забезпечити участь установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» у розробленні, супроводі, реалізації регіональної стратегії розвитку, планів заходів з її реалізації, стратегій розвитку територіальних громад;
 • залучити додатковий фінансовий ресурс, в тому числі міжнародну фінансову допомогу;
 • просувати проєкти регіонального розвитку, підтримку інноваційної та підприємницької діяльності регіону;
 • підвищити інвестиційну привабливість області, реалізацію інноваційного потенціалу;
 • збільшити обсяг залучення інвестицій в економіку області;
 • збільшити обсяг експорту підприємствами експортерами області;
 • забезпечити розвиток міжрегіональної економічної інтеграції, розроблення міжрегіональних проєктів тощо.
 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

 • звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
 • інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник Програми:
департамент міжнародного
співробітництва та євроінтеграції
громад Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                Олександр ЗРАЙКО

 

 

Керівник Програми:
заступник голови
Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                               Віталій ІЛЬЧИШИН


Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття Програми підтримки діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» на 2024-2025 роки

 

                                       Загальна частина

Програма підтримки діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» на 2024-2025 роки розроблена у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регіональної політики» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2022 № 1203 «Деякі питання діяльності агенцій регіонального розвитку».

Спільним розпорядженням облдержадміністрації та обласної ради від 25.09.2017 № 555/734-р «Про заснування установи «Агенція регіонального розвитку в Івано-Франківській області» створена відповідна Агенція регіонального розвитку в Івано-Франківській області (далі – Агенція), яка є неприбутковою, небюджетною установою. Засновниками Агенції виступають Івано-Франківська обласна державна адміністрація та Івано-Франківська обласна рада.

З часу заснування Агенція започаткувала діяльність без фінансової та матеріальної підтримки засновників, що не сприяло її становленню та розвитку як елемента інфраструктури підтримки соціально-економічного розвитку регіону, стратегічного планування, створення сприятливих умов для активізації інвестиційної, експортної та підприємницької діяльності.

Підвищення спроможності Агенції є пріоритетом для державної регіональної політики. В умовах воєнного стану та обмежених ресурсів бюджету пріоритетом залишається залучення інвестицій, міжнародної технічної допомоги, грантів, благодійної допомоги для активізації малого та середнього бізнесу, сприяння експортній діяльності. На національному рівні вже існують інституції, які спеціалізуються на роботі з потенційними інвесторами та залученні інвестицій (наприклад Ukraine Invest), а на регіональному рівні вони  відсутні. Функції Агенції охоплюють широкий спектр діяльності. Надання послуг приватному сектору, органам місцевого самоврядування, органам державної влади та іншим є однією з них.

Фінансування Агенції залишається однією з проблем для підвищення її спроможності. У прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій»  визначено, що фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Агенції здійснюється за рахунок коштів та майна засновників протягом не менше двох років з дня набрання чинності цим Законом.

Агенція регіонального розвитку має можливість реалізовувати свої завдання шляхом розроблення, супроводу та реалізації проєктів за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, міжнародних фінансових організацій, грантів, міжнародної технічної допомоги. 

Підтримка діяльності Агенції стане вагомим кроком для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області, стратегічного планування регіонального розвитку на обласному рівні та територіальних громад, створення сприятливих умов для активізації інвестиційної, експортної та підприємницької діяльності.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є фінансова підтримка Агенції, діяльність якої спрямована на ефективну реалізацію державної політики в регіоні, промоція області на національному та міжнародному рівнях, створення сприятливих умов для формування інвестиційної привабливості регіону, залучення міжнародних та міжрегіональних інвестицій в регіон, за допомогою проєктної та програмної діяльності, активізація інвестиційної, експортної та підприємницької діяльності, робота з територіальними громадами щодо нарощування їхнього економічного потенціалу.

 

Завдання Програми

 

Завданням Програми є фінансове забезпечення діяльності Агенції, яка спрямована на:

– розроблення та забезпечення впровадження напрямів Стратегії розвитку Івано-Франківської області і плану заходів з її реалізації, проведення моніторингу та оцінювання їх реалізації;

– надання консультативно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань розроблення стратегій розвитку територіальних громад, проєктів регіонального розвитку, регіональних та місцевих програм розвитку;

– підготовку, подання на конкурсний відбір і реалізацію проєктів (програм) регіонального розвитку секторальної підтримки, міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва, що реалізуються у регіоні;

– розвиток міжрегіональної економічної інтеграції, розроблення міжрегіональних проєктів;

– активізацію роботи з місцевими органами влади щодо залучення інвестицій та супровід інвестиційних проєктів;

– здійснення освітньої діяльності з метою підвищення обізнаності регіональних підприємств з можливостями та перевагами експорту, організацію загальних та спеціалізованих семінарів;

– посилення співпраці з Ukraine Invest;

– підтримку експортної діяльності та сприяння суб’єктам місцевої економіки у виході на нові ринки;

– виконання інших завдань, визначених законодавством та положенням про Агенцію.

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, бюджетів територіальних громад та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з можливостей дохідної частини бюджетів.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми підтримки діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» на 2024-2025 роки додаються.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Головним розпорядником коштів обласного бюджету є департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської обласної державної адміністрації як головний розпорядник коштів здійснює контроль за ефективним використанням коштів.

Установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» здійснює координацію виконання заходів Програми та узагальнює інформацію про стан та результати їх виконання.

Установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» як відповідальний виконавець заходів Програми щорічно до
01 лютого подає департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської обласної державної адміністрації інформацію про виконання заходів Програми.

Установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» щороку звітує про хід виконання заходів Програми на сесії обласної ради.

 

 

Замовник Програми:

департамент міжнародного
співробітництва та євроінтеграції
громад Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                Олександр ЗРАЙКО

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                               Віталій ІЛЬЧИШИН


Додаток
до Програми підтримки діяльності установи
«Агенція регіонального розвитку
Івано-Франківської області» на 2024-2025 роки

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми підтримки діяльності установи
 «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» на 2024-2025 роки

 

Замовник: департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Назва програми: Програма підтримки діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» на 2024-2025 роки.

 

№ з/пПерелік заходів, завданьВиконавецьТермін

вико-нання,

 роки

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн
Очікувані результати
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші місцеві бюджетиінші джерела
12345678910
1.Фінансова підтримка діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області», в тому числі оплата праці працівниківУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»2024-20252024

2025

2631,0

2931,0

2631,0

2931,0

Забезпечення діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано- Франківської області»
12345678910
2.Посилення спроможності територіальних громад залучати зовнішні інвестиціїУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»,

органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області

2024-20252024

2025

Удосконалення процесів та механізмів

залучення зовнішніх інвестицій в територіальні громади області в умовах забезпечення відновлення економіки України

3.Співпраця з Агенціями регіонального розвитку Львівської, Волинської, Рівненської та Закарпатської областей в рамках програми Агенцій – партнерів «Розширене співробітництво»Установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»2024-20252024

2025

 

 

 

Сприяння обміну інформацією про грантові та інвестиційні проєкти в Агенції – партнері програми «Розширене співробітництво», можливість подаватись на грантові проєкти консорціумом Агенцій
4.Реалізація пілотного проєкту, виконання Агенцією функцій

бренч-офісу Програми Interreg Next Румунія-Україна 2014-2020

Установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»20242024

 

 

 

 

Забезпечення кращої комунікації з структурами Програми Interreg Next Румунія-Україна 2014-2020
 

 

 

         
          
          
12345678910
5.Співпраця із гуманітарною організацією «Ukraine is Europe» Французької Республіки щодо відновлення покинутих та напівпокинутих сіл на території Івано-Франківської області, запуск пілотного проєкту в областіУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»,

органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області

2024-20252024

2025

Сприяння віднов-ленню покинутих та напівпокинутих сіл за кошти проєкту на території Івано-Франківської області з метою реінтеграції біженців, створення умов для працевлаштування за рахунок розміщення французьких виробництв на території громад
6.Співпраця із проєктом «Польський сервіс відбудови України»Установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»,

структурні підрозділи облдерж-адміністрації

2024-20252024

2025

Залучення польських компаній в область та підтримка польсько-української економічної співпраці
7.Співпраця з «UkraineInvest» в рамках державної підтримки інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в областіУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»2024-20252024

2025

Підтримка інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в області на загальнодержав-ному рівні
12345678910
8.Ведення реєстру об’єктів інфраструктури області, які підлягають відновленню, зокрема (центри соціальної допомоги, дошкільні навчальні заклади, спортивні зали, реконструкція лікарень, будівництво нових мереж централізованого водопостачання та очисних споруд) та комунікація із міжнародними агенціями з питань відновлення України щодо відновлення об’єктів за рахунок міжнародних фондів відбудови УкраїниУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»2024-20252024

2025

Відновлення об’єктів інфраструктури області за рахунок міжнародних донорів Агенціями з питань відновлення України, які не можуть бути відновлені силами місцевих бюджетів через велику кошторисну вартість

 

9.Комунікація з гуманітарними організаціями, гуманітарними проєктами та фондами щодо надання медичного обладнання державним та комунальним лікарням області відповідно до сформованих запитівУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»2024-20252024-

2025

Надання можливості державним та комунальним лікарням Івано-Франківської області отримати медичне обладнання відповідно до сформованих запитів від міжнародних гуманітарних організацій та приватних міжнародних донорів
12345678910
10.Презентація інвестиційного та економічного потенціалу Івано-Франківської області серед міжнародних інвестиційних фондів та іноземних інвесторівУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області», структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації2024-20252024

2025

 

Покращення інвестиційного іміджу Івано-Франківської області
11.Забезпечення проведення попередньої техніко-економічної оцінки перспективних інвестиційних проєктів територіальних громад областіУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»,

органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області

2024-20252024

2025

Формування перспективних інвестиційних пропозицій, що здатні зацікавити потенційних інвесторів
12.Підвищення компетенції представників малого та середнього бізнесу у сфері міжнародної торгівлі шляхом проведення тематичних тренінгів, семінарів, вебінарів, «круглих столів» тощоУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»,

структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації

2024-20252024

2025

40,0

40,0

40,0

40,0

Розширення кола суб’єктів господарювання, які здійснюють експортну діяльність
13.Участь у заходах з поглиблення співпраці Івано-Франківської області з іноземними державами, уУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської2024-20252024

2025

70,0

100,0

70,0

100,0

Розвиток та поглиблення двостороннього співробітництва, а
12345678910
 тому числі з компаніями та міжнародними організаціями (обмін делегаціями, участь у тематичних заходах, проведення робочих, офіційних зустрічей та прийомів, організація засідань, круглих столів, конференцій, форумів тощо)області»,
структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації
      також налагодження партнерських зв’язків та укладення міжрегіональних угод
14.Розробка ескізів, виготовлення та/або придбання сувенірної продукції, у тому числі з логотипами, символікою Агенції та Івано-Франківської областіУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»2024-20252024

2025

30,0

30,0

30,0

30,0

Покращення інвестиційного іміджу Івано-Франківської області
15.Участь у протокольних заходах з представниками дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні та Івано-Франківській області, міжнародних організацій, іноземних установ і компаній, а також з офіційними делегаціями

 

Установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»,

структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації

2024-20252024

2025

Забезпечення представницької складової згідно з усталеною міжнародною практикою. Дотримання норм дипломатичного протоколу
16.Проведення навчальних семінарів, тренінгів, «круглих столів», конференцій за участю експертів та фахівців з питань залучення коштівУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області», структурні підрозділи Івано-2024-20252024

2025

40,0

40,0

40,0

40,0

Підвищення рівня поінформованості громад Івано-Франківської області щодо можливостей
12345678910
 міжнародної технічної допомоги для представників громад областіФранківської обласної державної адміністрації      залучення коштів зовнішньої допомоги
17.Розробка, просування та супровід багатомовного офіційного вебсайту «Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області»Установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»20242024

 

50,0

 

50,0

 

 

 

Комплексне висвітлення можливостей регіону у сфері інвестицій, зовнішньоекономіч-ної діяльності
18.Участь представників Агенції у міжнародних конференціях, форумах, асамблеях, виставках, симпозіумах, семінарах з питань міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльностіУстанова «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області»2024-20252024

2025

100,0

250,0

100,0

250,0

Збільшення кола іноземних партнерів, залучення іноземних інвестицій в Івано-Франківську область

 

Замовник Програми:                                                                                 

департамент міжнародного
співробітництва та євроінтеграції громад
Івано-Франківської  обласної державної адміністрації                                       Олександр ЗРАЙКО

 

 

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                          Віталій ІЛЬЧИШИН

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]