Про затвердження Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)

РІШЕННЯ

16.02.2024                         м. Івано-Франківськ                          № 854-29/2024

 

Про затвердження Програми
підтримки місцевих органів
виконавчої влади на 2024 рік

 

        Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади», постанов Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 397 «Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій», від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій», з метою забезпечення оптимальної, ефективної та стабільної діяльності місцевих органів виконавчої влади та покращення їх матеріально-технічної бази в умовах правового режиму воєнного стану Івано-Франківська обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Програму підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік (далі Програма), що додається.
  2. Департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації (С. Соколик) передбачати видатки на реалізацію Програми в межах затверджених бюджетних призначень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за умови відсутності заборгованості за захищеними видатками обласного бюджету протягом року.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                  Олександр СИЧ


                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                              Рішення обласної ради
                                                                              від 16.02.2024 № 854-29/2024

 

 

 

 

Програма підтримки місцевих органів
виконавчої влади на 2024 рік

 

 

 

 

Замовник Програми:

департамент фінансів
Івано-Франківської облдержадміністрації                                 Світлана СОКОЛИК

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської облдержадміністрації                                 Віталій ІЛЬЧИШИН


ПАСПОРТ

 Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

  1. Розробник Програми – департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

  1. Термін реалізації Програми – до повного використання коштів.

  1. Етапи фінансування Програми – впродовж року.

  1. Обсяг фінансування Програми – 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень всього (у тому числі коштів обласного бюджету – 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень.

  1. Очікувані результати виконання Програми – забезпечення в умовах воєнного стану належного функціонування Івано-Франківської обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів та районних військових адміністрацій, оплати послуг зв`язку, інтернет-послуг, орендної плати, належного і безперебійного функціонування системи оповіщення, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів.
  2. Термін проведення звітності – замовник Програми до 10 лютого 2025 року подає до Івано-Франківської обласної ради інформацію про результати виконання Програми відповідно до поставлених мети та завдань.

Замовник Програми:

департамент фінансів

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                 Світлана СОКОЛИК

 

Керівник програми:

заступник голови

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                 Віталій ІЛЬЧИШИН


 

Обґрунтування доцільності розробки Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік

 

Загальна частина

Відповідно до Закону України від 09.11.2023 № 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад. При цьому  заробітна плата державного службовця державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, складається з посадового окладу, надбавки за ранг державного службовця, надбавки за вислугу років, місячної або квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших доплат, передбачених законами України. Уряд декларує значне підвищення ролі посадового окладу у структурі оплати праці державного службовця, проте постанова із зазначенням посадових окладів із врахуванням сімей, рівнів та грейдів посад і досі не опублікована.

Водночас, поточні видатки, передбачені для органів виконавчої влади Івано-Франківської області за кодом програмної класифікації видатків 7791010 «Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області» (КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2800), становлять лише 6 % до бюджетних призначень 2024 року та складають 2 350,0 тис. гривень, що є вкрай недостатньо для виконання функцій, покладених на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію (Івано-Франківську обласну військову адміністрацію), її структурні підрозділи та районні державні адміністрації (районні військові адміністрації). Зокрема, не забезпечено потреби у видатках для безперебійного функціонування системи оповіщення, підтримки функціонування технічних засобів інформаційно-аналітичної системи, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів тощо.

З метою належного функціонування Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій) під час воєнного стану, недопущення заборгованості із виплати заробітної плати, оплати послуг зв`язку, інтернет-послуг, належного і безперебійного функціонування системи оповіщення, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів виникла необхідність передбачити кошти з обласного бюджету.

Мета Програми

Програма розроблена з метою забезпечення в умовах воєнного стану належного функціонування Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій), оплати послуг зв`язку, інтернет-послуг, орендної плати, належного і безперебійного функціонування системи оповіщення, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів.

Завдання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення в умовах воєнного стану належного функціонування Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій).

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» (зі змінами) та постанов Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» (зі змінами), від 01.04.2022 № 397 «Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій» (зі змінами). Перелік завдань, заходів і показників програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік додається.

Механізм реалізації Програми

Розподіл видатків на реалізацію Програми здійснюватиметься шляхом прийняття розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації) з урахуванням обсягу та специфіки завдань, які покладені на апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації (районні військові адміністрації) в умовах воєнного стану.

Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань замовником та виконавцями заходів Програми.


 

Додаток
до Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік

 

Перелік завдань, заходів і показників
Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік

 

з/п

Назва завданняПерелік заходів завданняПоказники виконання заходу, один. виміруВиконавець заходу, показникаФінансуванняОчікуваний результат
ДжерелаОбсяги, млн. грн
1.

 

Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних державних  адміністрацій (районних військових адміністрацій)1. Забезпечення матеріальної підтримки працівників, поточне

утримання

апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій)

Затрат,

обсяг фінансового ресурсу

Продукту, кількість працівників, які отримуватимуть фінансову підтримку, кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, інших видатків; відряджень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, орендної плати, судових виплат та судового збору, погашення  кредиторської заборгованості за минулі періоди

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франків-ської обласної військової адміністрації), структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації та районні державні  адміністрації (районні військові адміністрації)Обласний бюджет15,0Підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом покращення умов оплати праці та залучення висококваліфікова-них працівників. Забезпечення належної та безперебійної роботи Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій) 
Ефективності,

середній розмір фінансової підтримки одного працівника,  середня вартість одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, одного відрядження, судового позову

Якості, відсоток забезпечення підтримки працівників

Усього на Програму:  15,0 

 

  

В. о. директора департаменту фінансів
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                           Світлана СОКОЛИК

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]