Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Тридцята сесія)

РІШЕННЯ

19.04.2024                            м. Івано-Франківськ                    № 876-30/2024

 

 

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2024-2030 роки

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 22.12.2023 № 823-28/2023, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 22.12.2023 № 823-28/2023, (далі – Програма), а саме:

1.1. Викласти Паспорт Програми у новій редакції (додається).

1.2. У переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми:

– пункти 2.13, 2.26, 2.27 вилучити з підпрограми 2 “Розвиток загальної середньої освіти”, а пункти 2.21, 2.23 викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

– доповнити підпрограму 4 “Обдаровані діти” пунктом 4.10 згідно з додатком 2;

– пункт 9.2 підпрограми 9 “Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання” викласти у новій редакції згідно з додатком 3;

– додати підпрограму 12 “Читання” згідно з додатком 4;

– викласти пункти 2, 4, 9 у новій редакції та доповнити пунктом 12 згідно з додатком 5.

  1. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Н. Кучма) передбачати кошти на виконання Програми на 2024 і наступні роки з урахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

 

 

Голова обласної ради                                                            Олександр Сич


 

 

Паспорт

Програми розвитку освіти Івано-Франківщини

на 2024-2030 роки

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  2. Розробник Програми: департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  3. Термін реалізації Програми: 2024-2030 роки.
  4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
  5. Обсяги фінансування Програми: 849900,0 тис. грн (вісімсот сорок дев`ять мільйонів дев`ятсот тисяч гривень).
РокиОчікувані обсяги фінансування, тис. грн
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші місцеві бюджетиінші джерела
2024-2030,  в т. ч.:849900,0849900,0у межах бюджетних призначень
202499120,099120,0 у межах бюджетних призначень
2025121255,0121255,0у межах бюджетних призначень
2026121505,0121505,0у межах бюджетних призначень
2027126705,0126705,0у межах бюджетних призначень
2028126905,0126905,0у межах бюджетних призначень
2029127105,0127105,0у межах бюджетних призначень
2030127305,0127305,0у межах бюджетних призначень

 

  1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалювати мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів.

  1. Термін проведення звітності: щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

Замовник Програми:                                                        

департамент освіти і науки

Івано-Франківської обласної

державної адміністрації                                      Віктор КІМАКОВИЧ

 

 

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської

обласної державної

адміністрації з питань цифрового

розвитку, цифрових

трансформацій і цифровізації (CDTO)                 Богдан ФУТЕРКО


Додаток 1

до рішення обласної ради

від 19.04.2024 № 876-30/2024

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування

Підпрограма 2. “Розвиток загальної середньої освіти”

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грнОчікувані
рокивсьогов т. ч. за джерелами

фінансування

результати
обласний

бюджет

інші місцеві

бюджети

інші

джерела

2.21.

 

 

 

 

 

Оснащувати кабінети закладів загальної середньої освіти засобами навчання для вивчення базових дисциплінМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (далі – облдерж-

адміністрації), місцеві органи управління освітою, заклади

 

2024-2030 роки

 

 

 

2024-2030, в т. ч.:70000,070000,0У межах бюджетних призначень Підвищення якості вивчення базових дисциплін

 

 

 

 

 

202410000,010000,0-//- 
202510000,010000,0-//- 
202610000,010000,0-//- 
202710000,010000,0-//- 
202810000,010000,0-//- 
202910000,010000,0-//- 
203010000,010000,0-//- 

                                                                                                                                              

продовження додатка 1       

  освіти обласного підпорядкування       
2.23.

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечувати зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти (навчальними комп`ютерними комплексами, новітньою комп`ютерною та мультимедійною технікою тощо)

 

 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдерж-

адміністрації, місцеві органи управління

освітою, заклади освіти обласного підпорядкування

2024-2030 роки2024-2030, в т. ч.:140000,0140000,0У межах бюджетних призначень Підвищення комп`ютерної грамотності учнів та розвиток інформаційних технологій
202420000,020000,0-//- 
202520000,020000,0-//- 
202620000,020000,0-//- 
202720000,020000,0-//- 
202820000,020000,0-//- 
202920000,020000,0-//- 
203020000,020000,0-//- 

 

 

Директор департаменту освіти і науки

Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                         Віктор КІМАКОВИЧ                                                                                                                              


Додаток 2

до рішення обласної ради

від 19.04.2024 № 876-30/2024

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування

Підпрограма 4. “Обдаровані діти”

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грнОчікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами

фінансування

обласний

бюджет

інші місцеві

бюджети

інші

джерела

 
4.10.

 

 

 

 

 

 

 

Призначати стипендії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради студентам закладів вищої, фахової передвищої освіти, учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, один з батьків яких загинув (зник безвісти), помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, а також внаслідокДепартамент освіти і науки облдерж-

адміністрації

2024-2030 роки2024-2030, в т. ч.:12600,012600,0У межах бюджетних призначень Надання підтримки членам родин загиблих або померлих учасників бойових дій, Революції Гідності у здобутті вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти
20241200,01200,0-//- 
20251400,01400,0-//- 
20261600,01600,0-//- 
20271800,01800,0-//- 
20282000,02000,0-//- 
20292200,02200,0-//- 
20302400,02400,0-//- 

продовження додатка 2
 захворювання, одержаного в період участі у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року (у т. ч. якщо залучався і брав участь в антитерористичній операції та Операції Об`єднаних Сил в районах її проведення), є особою з інвалідністю внаслідок війни; один з членів родини яких загинув або помер внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров`я, одержаних під час участі у Революції Гідності        

 

Директор департаменту освіти і науки

Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                                 Віктор КІМАКОВИЧ


 

                                                                                                                                                Додаток 3

                                                                                                                                                до рішення обласної ради

                                                                                                                                                від 19.04.2024 № 876-30/2024

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування

Підпрограма 9. “Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання”

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грнОчікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами

фінансування

обласний

бюджет

інші місцеві

бюджети

інші

джерела

9.2.

 

 

 

 

 

Забезпечувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання (у тому числі у формі державної підсумкової атестації): утримувати у штатному розписі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти посади педагогічних працівників (10 одиниць) для забезпечення організаційного та методичного супроводу зовнішнього незалежного оцінювання (осіб, відповідальних за організацію і проведення зовнішнього незалежного оцінювання); матеріально-технічне оснащення робочих місць цих працівниківДепартамент освіти і науки облдерж-адміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти2024-2030 роки

 

 

 

 

2024- 2030, в

т. ч.:

10300,010300,0У межах

бюджетних

призначень

 Забезпечення належних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання
(у т. ч. у формі державної підсумкової атестації)
20241300,01300,0-//- 
20251500,01500,0-//- 
20261500,01500,0-//- 
20271500,01500,0-//- 
20281500,01500,0-//- 
20291500,01500,0-//- 
20301500,01500,0-//- 

 

Директор департаменту освіти і науки

Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                           Віктор КІМАКОВИЧ                                                                                                                    


 

Додаток 4

до рішення обласної ради

від 19.04.2024 № 876-30/2024

 

Підпрограма 12. “Читання”

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грнОчікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами

фінансування

обласний

бюджет

інші місцеві

бюджети

інші

джерела

 
12.1.

 

 

 

 

 

Проводити конкурси любителів читання серед учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти з метою популяризації книжкового читання в учнівському середовищіМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти2024-2030 роки

 

 

 

 

2024- 2030, в

т. ч.:

350,0350,0У межах

бюджетних

призначень

 Популяризація книжкового читання в учнівському середовищі
202450,050,0-//- 
202550,050,0-//- 
202650,050,0-//- 
202750,050,0-//- 
202850,050,0-//- 
202950,050,0-//- 
203050,050,0-//- 

продовження додатка 4

12.2

 

 

 

 

 

Забезпечувати навчальні заклади художньою літературою, науковими виданнями, навчально-методичними посібниками, розробками та іншими методичними матеріаламиМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти2024-2030 роки

 

 

2024- 2030, в т. ч.:700,0700,0У межах

бюджетних

призначень

 Сприяння професійному росту педагогічних працівників
2024100,0100,0-//- 
2025100,0100,0-//- 
2026100,0100,0-//- 
2027100,0100,0-//- 
2028100,0100,0-//- 
2029100,0100,0-//- 
2030100,0100,0-//- 
12.3.Проводити обласні конкурси професійної майстерності серед шкільних бібліотекарів та брати участь у міжнародних та всеукраїнських бібліотечних конкурсах, фестивалях, акціях тощо, в тому числі уМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдерж-адміністрації,  місцеві органи управління

 

2024-2030 роки

 

2024-2030, в т. ч.:210,0210,0У межах  бюджетних призначень Підвищення професійного рівня шкільних бібліотекарів
202430,030,0-//- 
202530,030,0-//- 
202630,030,0-//- 
202730,030,0-//- 

продовження додатка 4
 всеукраїнському конкурсі “Шкільна бібліотека”освітою, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, заклади освіти обласного підпорядкування 202830,030,0-//-  
202930,030,0-//- 
203030,030,0-//- 
12.4.

 

Зміцнювати матеріально-технічний стан та забезпечувати відповідні умови щодо належного функціонування шкільних бібліотек (проведення капітальних, поточних ремонтів, забезпечення наявності приміщень для книгосховищ, читальних залів, абонементів,

 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою, заклади освіти обласного підпорядкування2024-2030 роки2024-2030, в т. ч.:7000,07000,0У межах   бюджетних  призначень Створення умов для належного функціонування бібліотек
20241000,01000,0-//- 
20251000,01000,0-//- 
20261000,01000,0-//- 
20271000,01000,0-//- 
20281000,01000,0-//- 
20291000,01000,0-//- 
20301000,01000,0-//- 
продовження додатка 4        

 

.

 

забезпечення необхідним інвентарем, меблями) комп`ютерною, копіювально-розмножувальною технікою, підключення до мережі “Інтернет”, створення медіатек, електронних бібліотек. Оснащення бібліотек комп`ютерною, копіювально-розмножувальною, проектною, відео-, аудіотехнікою тощо        
 ВСЬОГО:8260,08260,0 

Директор департаменту освіти і науки

Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                           Віктор КІМАКОВИЧ   


 

Додаток 5

до рішення обласної ради

від 19.04.2024 № 876-30/2024

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки

з/п

Найменування

підпрограми

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн
рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний

бюджет

інші місцеві

бюджети

інші

джерела

Очікувані результати
2.

 

 

 

 

 

 

Розвиток загальної середньої освітиМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдерж­адміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, місцеві органи управління освітою, заклади спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (далі – заклади освіти обласного підпорядкування)2024-2030 роки2024-2030, в т. ч.:426800,0426800,0У межах   бюджетних  призначень 

 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти
202451000,051000,0-//- 
202559300,059300,0-//- 
202659300,059300,0-//- 
202764300,064300,0-//- 
202864300,064300,0-//- 
202964300,064300,0-//- 
203064300,064300,0-//- 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              продовження додатка 5

4.

 

 

 

 

 

Обдаровані дітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, місцеві органи управління освітою, заклади освіти обласного підпорядкування, заклади вищої освіти2024-2030 роки

 

 

 

 

2024- 2030, в

т. ч.:

57810,057810,0У межах

бюджетних

призначень

 Виявлення, підтримка та створення умов для розвитку обдарованих дітей
20247230,07230,0-//- 
20257930,07930,0-//- 
20268130,08130,0-//- 
20278330,08330,0-//- 
20288530,08530,0-//- 
20298730,08730,0-//- 
20308930,08930,0-//- 
9.

 

 

 

 

 

Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінюванняДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти2024-2030 роки

 

 

 

 

2024- 2030, в т. ч.:15600,015600,0У межах

бюджетних

призначень

 Забезпечення належних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання
20243000,03000,0-//- 
20252100,02100,0-//- 
20262100,02100,0-//- 
20272100,02100,0-//- 
20282100,02100,0-//- 
20292100,0

 

2100,0-//- 

 продовження додатка 5
12.ЧитанняМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, місцеві органи управління освітою, заклади освіти обласного підпорядкування, заклади вищої освіти2024-2030 роки2024-2030, в т. ч.:8260,08260,0У межах бюджетних призначень Створення умов для належного функціонування бібліотек,

популяризація книжкового читання

20241180,01180,0-//- 
20251180,01180,0-//- 
20261180,01180,0-//- 
20271180,01180,0-//- 
20281180,01180,0-//- 
20291180,01180,0-//- 
20301180,01180,0-//- 

 

 

Директор департаменту освіти і науки

Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                           Віктор КІМАКОВИЧ                                                                                                                              


Пояснювальна записка

до проєкту рішення “Про внесення змін до Програми розвитку освіти  Івано-Франківщини на 2024-2030 роки”

 

Запропонований проєкт рішення змін до пунктів 2.13, 2.21, 2.23, 2.26, 2.27  підпрограми 2 “Розвиток загальної середньої освіти”, пункту 9.2 підпрограми 9 “Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання”, доповнення Програми підпрограмою 12 “Читання” та підпрограми 4 “Обдаровані діти” пунктом 4.10 розроблені з метою підвищення якості вивчення базових дисциплін та розвиток інформаційних технологій, комп’ютерної грамотності учнів, надання підтримки членам родин загиблих або померлих учасників бойових дій, Революції Гідності у здобутті вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечення належних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання (у т. ч. у формі державної підсумкової атестації), популяризації книжкового читання в учнівському середовищі, підвищення професійного рівня шкільних бібліотекарів та сприяння професійному росту педагогічних працівників, забезпечення відповідних умов щодо належного функціонування шкільних бібліотек та зміцнення їх матеріально-технічного стану.

 

  

Директор департаменту
освіти і науки
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                            Віктор КІМАКОВИЧ

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]