Про внесення змін до регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2022-2026 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцята сесія)

РІШЕННЯ

19.04.2024                            м. Івано-Франківськ                 № 877-30/2024

Про внесення змін до регіональної
цільової програми “Духовне життя”

на 2022-2026 роки (зі змінами)

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою реалізації основних заходів регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2022-2026 роки (зі змінами) обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2022-2026роки, затвердженої рішенням обласної ради від 10.09.2021№ 229-9/2021, (зі змінами), (далі – Програма), а саме:

– викласти Паспорт Програми у новій редакції (додається);

– викласти пункти 1.2., 1.9., 1.10. та 1.12. Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми у новій редакції згідно з додатком.

 1. Управлінню культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Т. Бойко) забезпечити виконання Програми з урахуванням внесених змін.
 2. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Н. Кучма) при формуванні проєкту обласного бюджету щороку передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики (М. Гринечко).

 

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


ПАСПОРТ
регіональної цільової програми
“Духовне життя”
на 2022-2026 роки

 1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківська обласна державна адміністрація.
 2. Розробник Програми: управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Терміни реалізації Програми: 2022-2026 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Обсяги фінансування Програми:

РокиОчікувані обсяги фінансування, тис. грн
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші
джерела
2022-2026,61720,061720,0
в т.ч.
202210300,010300,0
202312630,012630,0
202412930,012930,0
202512930,012930,0
202612930,012930,0
 1. Очікувані результати виконання Програми

– покращення умов для задоволення духовних потреб жителів області;

– забезпечення просвітницької та виховної ролі національної духовної культури;

– вирішення актуальних питань духовно-релігійної сфери;

– поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами;

– створення стійкого позитивного іміджу спільної діяльності обласної ради, релігійних громад, об’єднань громадян та єпархіальних управлінь області;

– розширення ролі церкви у суспільному житті, становлення її як повноцінного інституту громадянського суспільства;

– активізація громад шляхом надання фінансових та інформаційних ресурсів у вирішенні релігійно-духовних проблем;

– збереження та належне використання культових споруд, пам’яток архітектури; охорона пам’яток сакральної архітектури та мистецтва, недопущення дій, що призводять до їх втрати;

– вирішення питання щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт церков;

– створення умов для вільної та різноманітної мистецької творчості духовно-релігійного спрямування;

– фінансова підтримка засобів масової інформації духовно-релігійного спрямування;

– створення інформаційної бази даних ініціативних груп та організацій, які діють в релігійно-духовних інтересах територіальних громад з подальшим її наповненням;

       – створення умов для належного міжконфесійного функціонування;

       – розвиток дружніх взаємовідносин між представниками різних національностей та народностей, у тому числі за межами області;

– формування в суспільстві толерантного ставлення до представників різних національностей та етносів;

– підвищення консолідуючої ролі органів державної влади на шляху гармонізації міжнаціональних взаємовідносин в області;

– зміцнення атмосфери толерантності та міжнаціонального миру в регіоні;

– збереження етнічної самобутності національних меншин та етнографічних груп українців регіону;

– виховання патріотизму на основі історії та культури рідного краю;

– проведення різноманітних заходів за участю представників громадських організацій, національних меншин та етнографічних груп українців Івано-Франківської області та представників української діаспори.

 1. Терміни проведення звітності: інформація про виконання Програми подається обласній раді щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

Керівники Програми:

перший заступник голови

обласної ради                                                                      Василь ГЛАДІЙ

заступник голови облдержадміністрації

з питань цифрового розвитку, цифрових

трансформацій і цифровізації (CDTO)                      Богдан ФУТЕРКО


Додаток
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 877-30/2024

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2022-2026 роки

 

№ з/пНайменування заходуВиконавціТермін виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування,

 тис. грн

Очікуваний результат
РокиВсьогоОбласний бюджетІнші джерела фінансу-вання
123456789
Підпрограма 1. Підтримка релігійних організацій у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні
1.2.Забезпечення ремонтних і реставраційних робіт з упорядкування пам’яток сакральної архітектури, сприянняДепартамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління культури, 

 

 

2022-2026

роки

 

2022-2026,

в т.ч.

 

33000

 

33000

Збереження та належне використання культових споруд, пам’яток архітектури,

недопущення

дій, що

202250005000
202370007000
202470007000
 

2025

 

7000

 

7000

123456789
 церквам і релігійним організаціям у будівництві храмів і т. п.

 

національностей та релігій облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою)  

 

2026

 

 

7000

 

 

7000

 

 

призводять до їх втрати
1.9.Проведення духовно-реколекційних наметових таборівУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад

облдержадміністрації

2022-2026

роки

2022-2026,     в т. ч.800800Духовний розвиток молоді Прикарпаття
2022100100
2023100100
2024200200
2025200200
2026200200
1.10.Популяризація релігійного та паломницького туризму, сприяння організації паломницьких турів до об’єктів сакральної спадщини області

 

 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад

облдержадміністрації

2022-2026

роки

2022-2026,     в т. ч.13001300Популяризація національно-культурних та духовних місць області
2022200200
2023200200
2024300300
2025300300
2026300300
123456789
1.12.Сприяння у проведенні фестивалів духовного співу, конкурсів, оглядів духовної творчості, виставок дитячих художніх творів та ін.Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації2022-2026

роки

2022-2026,     в т. ч.800800Вільний розвиток творчості серед релігійних організацій
2022100100
2023100100
2024200200
2025200200
2026200200

 

Начальник управління культури,
національностей та релігій
Івано-Франківської облдержадміністрації                                            Тетяна БОЙКО

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]