Про Регіональну програму розвитку галузі рибного господарства Івано-Франківської області на 2024-2030 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Тридцята сесія)

РІШЕННЯ

19.04.2024                            м. Івано-Франківськ                 № 886-30/2024

 

Про Регіональну програму розвитку
галузі рибного господарства
Івано-Франківської області
на 2024-2030 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.05.2023 № 402-р “Про схвалення Стратегії розвитку галузі рибного господарства України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках”, з метою створення сприятливих умов для розвитку рибного господарства, ефективного використання водних ресурсів (водного дзеркала), забезпечення населення області рибою та рибною продукцією, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Регіональну програму розвитку галузі рибного господарства Івано-Франківської області на 2024-2030 роки (далі − Програма), (додається).
 2. Організацію виконання Програми покласти на департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації (А.Хамчич).
 3. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації (Н. Кучма) при внесенні змін до обласного бюджету на 2024 рік та формуванні проєктів обласного бюджету на 2025-2030 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).

 

Голова обласної ради                                                         Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 886-30/2024

 

 

  

 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2024-2030 РОКИ

 

  

 

 

 

Замовники Програми:

 

департамент агропромислового

розвитку Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                                           Алла ХАМЧИЧ

 

Управління Державного

агентства з розвитку меліорації,

рибного господарства

та продовольчих програм

у Івано-Франківській області                              Любомир СТРЕМБІЦЬКИЙ

 

Керівник Програми:

 

заступник голови

Івано-Франківської обласної

державної адміністрації                                                   Віталій ІЛЬЧИШИН

 


 

ПАСПОРТ
Регіональної програми розвитку галузі рибного господарства
Івано-Франківської області на 2024-2030 роки

 

 1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області.

 

 1. Розробник Програми: Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області.

 

 1. Термін реалізації Програми: 2024-2030 роки.

 

 1. Етапи фінансування Програми: 2024-2030 роки. Щорічно за наявності фінансових ресурсів в обласному бюджеті.

 

 1. Обсяги фінансування Програми: 11 550 000,00 (одинадцять мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч) грн, в тому числі з обласного бюджету 5 700 000,00 (п’ять мільйонів сімсот тисяч) гривень.

 

РокиОбсяги фінансування (тис. грн)
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші місцеві бюджетиінші джерела
2024-2030,11550,005700,005850,00
в т. ч. 
2024750,00750,00
20251800,00950,00850,00
20261800,00950,00850,00
20271800,00950,00850,00
20281800,00950,00850,00
20291800,00950,00850,00
20301800,00950,00850,00

      

 1. Очікуваний результат виконання Програми: створення сприятливих умов для розвитку рибного господарства, ефективне використання водних ресурсів (водного дзеркала), забезпечення населення області рибою та рибною продукцією.
 2. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає Івано-Франківській обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до         15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

 

Замовники Програми:

 

департамент агропромислового

розвитку Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                                        Алла ХАМЧИЧ

 

 

Управління Державного

агентства з розвитку меліорації,

рибного господарства

та продовольчих програм

у Івано-Франківській області                        Любомир СТРЕМБІЦЬКИЙ

 

 

Керівник Програми:

 

заступник голови

Івано-Франківської обласної

державної адміністрації                                                Віталій ІЛЬЧИШИН


 

  

Обґрунтування доцільності розроблення Регіональної програми розвитку галузі рибного господарства Івано-Франківської області на 2024-2030 роки

 

І. Загальна частина

Метою розроблення Регіональної програми розвитку галузі рибного господарства Івано-Франківської області на 2024-2030 роки (далі –Програма) є забезпечення сталого розвитку галузі рибного господарства Івано-Франківської області, збереження природних запасів водних біоресурсів, підвищення конкурентоспроможного потенціалу та створення умов для інвестиційного розвитку, а також збільшення виробництва водних біоресурсів, покращення екологічного стану рибогосподарських водних об’єктів.
Програма спрямована на розвиток рибного господарства області, підвищення рибопродуктивності водойм, визначає пріоритетні цілі та завдання, спрямовані на розв’язання економічних, екологічних та соціальних проблем, виконання яких сприятиме створенню сприятливих умов для збільшення обсягів вилову водних біоресурсів, підвищенню біопродуктивності рибогосподарських водних об’єктів з метою гарантування продовольчої безпеки.
Програма сприятиме підвищенню конкурентоспроможності, поліпшенню якості та розширенню асортименту продукції аквакультури місцевого виробництва, поліпшенню умов забезпечення населення такою продукцією.

ІІ. Опис проблем, які обумовили розроблення Програми
Основні проблеми, що перешкоджають сталому розвитку галузі:
низький рівень природного та штучного відтворення водних біоресурсів, що призводить до зменшення виробництва, зниження біорізноманіття та, як наслідок, нераціонального використання потенціалу рибогосподарських водних об’єктів;
негативний антропогенний вплив на водні екосистеми через зміни клімату та їх забруднення, що призводить до деградації природних біоценозів;
негативний вплив баклана великого на рибні запаси промислових та цінних видів водних біоресурсів;
високий рівень залежності внутрішнього ринку водних біоресурсів та виробленої з них продукції від зовнішнього ринку;
відсутність системи простежуваності походження й обігу водних біоресурсів та виробленої з них продукції на ринку: від вилову до їх реалізації;

недосконалість системи збору статистичної інформації у галузі для прийняття ефективних управлінських рішень;
відсутність ефективних механізмів залучення інвестицій у галузь для збільшення виробництва продукції, стимулювання економічного розвитку галузі та зростання конкурентоспроможності виробництва водних біоресурсів та виробленої з них продукції;
недосконалість процедури регулювання орендних відносин у галузі, зокрема, щодо надання в оренду рибогосподарських технологічних водойм та гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми як цілісних майнових комплексів;
неврегульованість механізмів надання в користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів для здійснення індустріальної аквакультури;
недосконале розмежування функцій дозвільних органів, а також функцій з державного контролю та управління, що призводить до неефективного управління галуззю;
недостатній рівень якості підготовки методичних, інформаційних та аналітичних матеріалів для органів влади, що ускладнює прийняття ефективних управлінських рішень;
неефективність системи регулювання любительського та спортивного рибальства (далі – рекреаційне рибальство), включаючи збір статистичних даних щодо обсягів вилову водних біоресурсів під час його здійснення, що ускладнює створення та розвиток системи відновлення природних запасів водних біоресурсів та збереження їх біорізноманіття;
відсутність прозорого механізму надання та регулювання діяльності спеціальних рибних товарних господарств у режимі рибогосподарської експлуатації водних об’єктів;
недосконалий механізм державної підтримки галузі, зокрема суб’єктів племінної справи у рибництві.

ІІІ. Аналіз поточного стану та тенденцій розвитку галузі в
Івано-Франківській області, обґрунтування необхідності розв’язання виявлених проблем

За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів на території Івано-Франківської області протікає 8320 річок і водотоків загальною довжиною 15656 кілометрів.
В області налічується:
– 49 озер загальною площею водного дзеркала 167 га;
– 3 водосховища загальною площею водного дзеркала 1634 га;

– 1274 ставки загальною площею водного дзеркала 3393 гектари.
Перспективними для розвитку рибництва є Івано-Франківський, Калуський, Коломийський райони та Болехівська міська територіальна громада, де в наявності є повносистемні ставкові господарства.
Згідно із звітністю № 1А – аквакультура (річна) “Звіт про аквакультуру 2023 рік” відзвітувало 56 суб’єктів господарювання − виробників продукції аквакультури, що складає 40 відсотків від їх загальної кількості (140 суб’єктів господарювання різних форм власності).
За даними цієї ж звітності зариблювалося тільки 758,5 гектара ставів або 50,9 відсотка від загальної кількості водного дзеркала, що може зариблюватися для отримання товарної продукції.
Рибопродуктивність за звітними даними складає 5,27 ц/га, тобто спостерігається досить малоефективне використання ставового фонду. Разом з тим, середня рибопродуктивність при ефективному використанні ставів передбачається на рівні 15,0 ц/га.
Водночас, унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, рибницькі господарства зазнали значних фінансових збитків через скорочення попиту та джерел збуту водних біоресурсів і продукції з них, відсутність якісного рибопосадкового матеріалу, який завозиться з центральних та південних регіонів країни, де постійно ведуться бойові дії.
Природні та штучні водойми Прикарпаття є сприятливими для відтворення рибних запасів та розвитку аквакультури. При інтенсивному веденні господарства можна отримати 15 центнерів і більше риби з одного гектара.
Значне зменшення обсягів вилову водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах негативно впливає на економічний потенціал, не забезпечує потреби внутрішнього ринку Івано-Франківської області цими важливими продуктами харчування.
Основним джерелом постачання водних біоресурсів та виробленої з них продукції на внутрішній ринок області залишається завезення з інших регіонів та по імпорту.
Івано-Франківщина має значний потенціал з нарощування власної продукції, виробленої з водних біоресурсів, оскільки у рибогосподарські водні об’єкти вселяється не більше ніж на 2-5 відсотків водних біоресурсів можливого біопродукційного потенціалу таких об’єктів.
Аборигенні та неаборигенні види риб, у разі їх повномасштабного відтворення та подальшого зариблення в природні водойми області, можуть забезпечити рекреаційне рибальство, що також позитивно позначиться на збереженні та біорізноманітті видів риб у цілому.
Використання сформованого біопродуктивного потенціалу водойм є нижчим від оптимального. Наявні природні кормові ресурси та склад іхтіофауни обумовлюють необхідність здійснення повномасштабного зариблення цінними об’єктами аквакультури: білим та строкатим товстолобами, коропом (сазаном), білим амуром, щукою, судаком.

IV. Нормативно-правове забезпечення Програми

Програма базується на основних принципах, що викладені у Водному кодексі України, Земельному кодексі України, законах України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про аквакультуру”, “Про тваринний світ”, “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин”, “Про племінну справу у тваринництві”, розпорядженні Кабінету Міністрів України від 02.05.2023 № 402-р “Про схвалення Стратегії розвитку галузі рибного господарства України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках” та інших нормативно-правових актах.

V. Цілі, завдання, очікувані результати та показники їх досягнення
Ціль 1. Створення умов для ефективного управління рибальством, збереження та збільшення чисельності водних біоресурсів у природному середовищі, їх біологічного різноманіття передбачає:
підвищення рівня охорони, відтворення та раціонального використання водних біоресурсів;
науково обґрунтоване використання водних біоресурсів, підвищення біопродуктивності рибогосподарських водних об’єктів для задовільного стану промислових запасів водних біоресурсів;
впровадження технічних засобів з метою оптимізації моделей експлуатації рибогосподарських водних об’єктів для забезпечення захисту молоді водних біоресурсів та нерестових скупчень водних біоресурсів;
вжиття заходів до сприяння стабільності ринку та більш тісного взаємозв’язку між попитом і пропозицією на продукцію рибальства та аквакультури;
збереження біорізноманіття, покращення стану популяцій рідкісних і зникаючих видів риб та інших гідробіонтів;
створення умов для підвищення ефективності фінансування галузі та залучення інвестицій у розвиток рибного господарства.

Завданнями з реалізації цієї цілі є:
забезпечення щорічного відтворення водних об’єктів різними видами риб, що забезпечують високу продуктивність та екологічну безпеку, зокрема білим та строкатим товстолобом, білим амуром, сазаном (коропом);
культивування тих видів неаборигенних риб, які через відсутність певних специфічних природних умов у водоймах області не відтворюються природним шляхом, тобто не несуть жодної екологічної загрози через неконтрольоване розповсюдження, проте вони мають промислове та господарське значення. Це насамперед рослиноїдні види риб, зокрема білий та строкатий товстолобики, білий та чорний амур, веслоніс, райдужна форель, сибірський осетер;
збереження переважної більшості цінних, рідкісних та зникаючих аборигенних видів водних біоресурсів шляхом їх відтворення;
зариблення осетровими, іншими рідкісними та зникаючими видами риб, зокрема в місцях їх можливого природного нересту з відповідними природоохоронними заходами.

Ціль 2. Створення умов для розвитку аквакультури
Стратегічна ціль передбачає:
впорядкування орендних відносин щодо водних об’єктів, гідротехнічних споруд та іншої інфраструктури, що невід’ємно пов’язані з рибогосподарською діяльністю;
забезпечення надання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) в користування на прозорих та конкурсних засадах, а також на основі незалежно розроблених наукових обґрунтувань;
створення умов для розвитку індустріальної аквакультури, водоощадних технологій, зокрема рециркуляційних аквакультурних систем, впровадження у виробництво нових видів об’єктів аквакультури з дотриманням правил екологічної безпеки;
підвищення рівня заінтересованості органів місцевого самоврядування щодо передачі водних об’єктів в оренду для ведення аквакультури.

Завданнями з реалізації цієї цілі є:
розвиток індустріальної аквакультури, що забезпечить створення нових робочих місць, сприятиме насиченню вітчизняного ринку цінними продуктами харчування, зокрема осетровими, лососевими, сомовими видами риб;
сприяння утворенню нових малих підприємств індустріального типу, насамперед шляхом створення умов для легкого та прозорого надання придатних ділянок землі для ведення аквакультури, зокрема облаштування садкових господарств.

Очікувані результати та показники досягнення цієї цілі:

щорічне збільшення обсягів вирощування водних біоресурсів на 10 відсотків;
створення нових виробничих потужностей, збільшення на 5 відсотків кількості суб’єктів аквакультури.

Ціль 3. Створення умов для розвитку рекреаційного рибальства
Ціль передбачає:
створення системи частково платного рекреаційного рибальства, спрямованої на відтворення водних біоресурсів;
удосконалення механізмів регулювання рекреаційного рибальства;
популяризація рекреаційного рибальства як способу відпочинку, що забезпечує відповідальне природокористування та збереження біорізноманіття водних біоресурсів.

Завданнями з реалізації цієї цілі є:
зміна підходів та введення системи частково платного рекреаційного рибальства з метою компенсації витрат за заходи з відтворення водних біоресурсів, які є пріоритетними об’єктами рекреаційного рибальства (судак, європейський сом, щука, короп, лин, лящ, струмкова форель тощо);
популяризація рекреаційного рибальства як способу відпочинку, що забезпечує відповідальне природокористування та збереження біорізноманіття водних біоресурсів.
Очікуваний результат та показники досягнення цієї стратегічної цілі − запровадження системи частково платного рекреаційного рибальства для забезпечення можливості використання отриманих коштів на відтворення водних біоресурсів, що дасть можливість щороку здійснювати вселення молоді цінних, рідкісних та зникаючих видів риб у природні водойми.

VI. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, територіальних громад, орендарів водних об’єктів, інвестицій, інших джерел, не заборонених законодавством.
Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні проєктів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини.
Кошти, передбачені на реалізацію Програми, спрямовуються на закупівлю малька та маточного поголів’я плідників і самок рослиноїдних риб при введенні в експлуатацію ставів, які будуть використовуватися для промислового вирощування риби, обладнання для інкубації та підрощення рослиноїдних видів риб (товстолоб білий, товстолоб строкатий, амур), вапняку для покращення якості води та профілактики захворювань у нагульних ставах.
Реалізація Програми дасть можливість підвищити ефективність виробництва та збільшити обсяги вилову риби, рівень споживання риби і рибних продуктів на одного жителя, створити додаткові робочі місця та сформувати базу підприємств по вирощуванню рибопосадкового матеріалу рослиноїдних видів риб.

VII. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:
– створення сприятливого інвестиційного та конкурентного середовища для виробників продукції з риби та інших водних живих ресурсів;
– щорічне збільшення обсягів вирощування водних біоресурсів на 10 відсотків;
– збереження генетичних ресурсів та підтримка суб’єктів селекційно-племінної справи в рибництві;
– розроблення прозорого механізму користування рибогоспо-дарськими водними об’єктами (їх частинами);
– створення нових виробничих потужностей та додаткових робочих місць, збільшення кількості суб’єктів аквакультури;
– зниження собівартості продукції з риби та інших водних живих ресурсів вітчизняного виробництва з метою забезпечення більш доступної її реалізації широким верствам населення;
– посилення та удосконалення системи охорони запасів водних біоресурсів з використанням засобів електронного контролю, зокрема шляхом запровадження простежуваності водних біоресурсів та виробленої з них продукції.


 

Додаток
до Регіональної програми розвитку галузі рибного господарства Івано-Франківської області на 2024-2030 роки

 

 

П Е Р Е Л І К
заходів, обсяги та джерела фінансування Регіональної програми розвитку галузі рибного господарства
Івано-Франківської області на 2024-2030 роки

 

Замовники: департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 

 

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області.

 

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогоУ т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші місцеві бюджетиінші джерела
12345678910
1Комплексне обстеження та інвентаризація водойм рибогосподарськогоДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

Управління Державного

2024-2030Визначення напрямків освоєння водойм рибогоспо-
12345678910
фонду і визначення напрямків розвиткуагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області,

органи місцевого самоврядування

(за згодою),

спеціалізовані науково-дослідні організації

(за згодою)

 

      дарського призначення
2.Розроблення науково-біологічних обґрунтувань вселення зарибку різних видів риб у водойми області та режимів рибогоспо-дарської експлуатації водоймДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, спеціалізовані науково-дослідні організації

(за згодою)

 

2024-2030Покращення якісних та кількісних показників зариблення з урахуванням біопродукцій-них можли-вос­тей конкретних водойм. Вдосконален-ня науково-обґрунтованих режимів рибогосподар-ської експлуатації
12345678910
3.Аналіз звітності №1А – аквакультура (річна) “Звіт про аквакультуру за 20__ рік”, наданої юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, які здійснюють вироб-ництво рибопо-садкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури

 

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

2024-2030

 

 

 

 

Вдосконален-ня звітування усіх суб’єктів, що здійснюють виробництво рибопосадко-вого матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури
4.Нарощування виробництва товарної риби, підвищення ефективності використання рибних запасів, розширення площ на 700 га для суб’єктів рибного господарства за рахунок надання в оренду водних об’єктівДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою),

районні державні (військові) адміністрації,

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області

2024-2030Максимальне охоплення зарибленням існуючих ставкових площ
12345678910
5.Допомога в закупівлі племінного маточ-ного поголів’я для суб’єктів аква-культури, які планують займатись вирощуванням племінного рибопосадкового матеріалуДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

2024-2030Створення в області суб’єктів племінної справи
6.Розвиток індустріальної аквакультури, що сприятиме насиченню вітчизняного ринку цінними продуктами харчування, зокрема осетровими лососевими, сомовими видами риб

 

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою),

районні державні (військові) адміністрації

2024-2030Створення нових робочих місць
7.Контроль за реалізацією риби та рибної продукції, а також знарядь лову на ринках області та у торгівельній мережіДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

2024-2030Удосконален-ня методів боротьби з браконьєр-ством
12345678910
(за згодою),

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області,

Головне управління Держпродспоживслуж­би в Івано-Франківській області

(за згодою)

 

8.Інформаційні кампанії з популяризації та розвитку любительського рибальства у водних об’єктах області, облаштування місць для здійснення рибальства рибалками-любителямиДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

районні державні (військові) адміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою),

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області

 

 

 

2024-2030Розвиток зеленого туризму
12345678910
9.Забезпечення належної якості води в рибницьких ставках, запобігання забрудненню водойм стічними водами промислових підприємств, населених пунктів, полів і тваринни-цьких фермДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

суб’єкти рибного господарства (за згодою),

Держав­на екологічна інспекція Карпатсь­кого округу (за згодою),

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

(за згодою)

2024-2030Контроль за якістю води та водних біоресурсів
10.Запровадження проведення через засоби масової інформації роз’яснювальної роботи щодо охорони водних живих ресурсів, раціонального їх використання, висвітлення питання розвитку рибництва в областіДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного госпо­дарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області,

Державна екологічна інспекція Карпатського округу (за згодою) ,

Дністровське басейнове управління водних ресурсів

(за згодою)

 

2024-2030Розвиток рибного господарства області
12345678910
11.Створення обласного фонду збереження видів риб, занесених до Червоної книги УкраїниДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області,

суб’єкти рибного господарства (за згодою)

 

2024-2030Збільшення популяції водних

біоресурсів за рахунок зариб­нення водойм аборигенними видами риб, занесеними до Червоної книги України

12.Створення інформаційної карти щодо використання наданих в оренду рибогосподарських водних об’єктівДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою),

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Івано-Франківській області

2024-2030Покращення

ефективності використання водних об’єктів

13.

 

Розчищення русел малих річок та укріплення прибережно-захисноїДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,2024-2030Покращення гідрологіч-ного режиму малих річок
12345678910
смуги в межах населених пунктіворгани місцевого самоврядування

(за згодою),

Дністров­ське басейнове управління водних ресурсів

(за згодою)

 

14.Закупівля та вселення зарибку рослиноїдних риб, коропа та придбання маточного поголів’я рибДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

суб’єкти рибного господарства (за згодою)

 

2024-20302024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

700,00

1400,00

1400,00

1400,00

1400,00

1400,00

1400,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

 

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

 

Зростання продуктивно-сті рибництва
15.Закупівля вапняку для вапнування нагульних ставківДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

суб’єкти рибного господарства (за згодою)

2024-20302024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

50,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Покращення якості води нагульних ставків, профілактика захворювань риб

 

16.Закупівля обладнання для інкубації та підрощення рослиноїдних видівДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,2025-20302025

2026

2027

2028

200,00

200,00

200,00

200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Отримання рибопосад-кового матеріалу
12345678910
риб (товстолоб білий, товстолоб строкатий, амур)суб’єкти рибного господарства (за згодою)

 

2029

2030

200,00

200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

рослиноїдних видів риб на території області
 Разом: 2024-20302024-203011550,005700,005850,00 

 

 

 

Замовники Програми:

 

департамент агропромислового
розвитку Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                                                                                Алла ХАМЧИЧ

 

Управління Державного агентства
з розвитку меліорації, рибного господарства
та продовольчих програм
у Івано-Франківській області                                                                                                     Любомир СТРЕМБІЦЬКИЙ

 

Керівник Програми:

 заступник голови
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                                                                                Віталій ІЛЬЧИШИН

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]