Національні університети Прикарпаття у соціально-економічному розвитку регіону


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцята сесія)

РІШЕННЯ

19.04.2024                    м. Івано-Франківськ                   № 887-30/2024

 

Національні університети
Прикарпаття у соціально-економічному
розвитку регіону

 

З метою забезпечення співпраці з національними університетами Прикарпаття задля соціально-економічного розвитку регіону та відповідно  до частини 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги висновки постійних комісій обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики, з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства, з питань охорони здоров’я та соціальної політики, обласна рада

вирішила:

 1. Інформації Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Івано-Франківського національного медичного університету взяти до уваги (додаються).
 2. Рекомендувати обласній державній адміністрації спільно з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та Івано-Франківським національним медичним університетом розробити обласну комплексну програму залучення наукового потенціалу національних університетів Прикарпаття до соціально-економічного розвитку краю.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук), з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (Л. Гораль), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

Голова обласної ради                                                Олександр Сич


Інформаційна довідка
про роль Івано-Франківського національного медичного університету
у розвитку регіону

 

Підготовка кадрів

ІФНМУ надає високоякісну освіту та підготовку для лікарів, медичних сестер, фармацевтів та інших медичних працівників. Це важливо для забезпечення системи охорони здоров’я кваліфікованими фахівцями.

Освітній процес в Університеті проводиться за спеціальностями:

Навчання на основі повної загальної середньої освіти

СпеціальністьОсвітній ступіньЛіцензійний обсягАкредитація
221 «Стоматологія»Магістр160Акредитовано
222 «Медицина»Магістр850Акредитовано
226 «Фармація, промислова фармація» (денна форма здобуття освіти)Магістр210Акредитовано
228 «Педіатрія»Магістр100Акредитовано
227 «Терапія та реабілітація»Бакалавр105Акредитовано
035.10 «Філологія»

(освітня програма – Прикладна лінгвістика. Медичний переклад (англійська мова))

Бакалавр60Не акредитовано
223 «Медсестринство»

(освітня програма – Екстрена медицина/парамедик)

Бакалавр50Не акредитовано

Навчання зі скороченим терміном (випускники коледжів)

227 «Терапія та реабілітація»Бакалавр15Акредитовано
221 «Стоматологія»Магістр40Акредитовано
222 «Медицина»Магістр150Акредитовано
226 «Фармація, промислова фармація»

(денна форма здобуття освіти)

Магістр10Акредитовано
226 «Фармація, промислова фармація»

(заочна форма здобуття освіти)

Магістр80Акредитовано

 

 

Підсумок прийому студентів на 1й рік навчання у 2023 (2022):

Шифр

Спеціальність

Ступінь вищої освіти, освітньо-професійний ступіньДержавне замовленняКонтракт

(Україна)

Контракт

(іноземці)

Всього
222 Медицина  на 1 рік навчання з строком навчання – 5 років, 10 місяцівМагістр202 (245)26 (132)2 (37)230 (414)
222 Медицина на скорочений строк навчання – 4 роки, 10 місяцівМагістр6014 (71)74 (71)
228 Педіатрія на 1 рік навчання  з  строком навчання – 5 років, 10 місяцівМагістр18 (23)0 (6)18 (29)
221 Стоматологія на 1  рік навчання  з  строком навчання – 4 роки, 10 місяцівМагістр6 (5)78 (114)5 (4)89 (123)
221 Стоматологія на скорочений  строк  навчання  – 3 роки, 10 місяцівМагістр6 (43)6 (43)
226 Фармація, промислова фармація (денна) (освітня програма – Фармація)

на 1 рік навчання  з  строком навчання – 4 роки, 10 місяців

Магістр49 (47)49 (47)
226 Фармація, промислова фармація (заочна) (освітня програма – Фармація)

на скорочений  строк навчання  – 4 роки, 6 місяців

Магістр57 (59)57 (59)
227  Терапія та реабілітація  (освітня програма – Фізична терапія)

на 1 рік навчання з строком навчання – 3 роки, 10 місяців

Бакалавр5647 (46)103 (46)
227  Терапія та реабілітація (освітня програма – Фізична терапія)

на  скорочений  строк навчання – 2 роки, 10 місяців

Бакалавр15 (23)15 (23)
227  Терапія та реабілітація (освітня програма – Фізична терапія)

на 1 рік навчання з  строком навчання – 1 рік, 10 місяців

Магістр3914 (59)53 (59)
223 Медсестринство (освітня програма – Екстрена медицина) парамедик

на 1 рік навчання з  строком навчання – 2 роки, 10 місяців

Бакалавр2828
035 Філологія (освітня програма – Прикладна лінгвістика. Медичний переклад (англійська мова)) на 1 рік навчання з  строком навчання – 3 роки, 10 місяцівБакалавр2323
Всього 381 (273)357 (625)7 (72)745 (970)

 

Здобувають вищу та передвищу освіту 4740 студентів,
в тому числі
на медичному факультеті – 2450
на стоматологічному – 490
на фармацевтичному – 615
на факультеті підготовки іноземних громадян – 733
у фаховому медичному коледжі – 452

 

Випуск фахівців впродовж трьох років:

СпеціальністьРік випускуВсього
202120222023
«Лікувальна справа»,  «Медицина»3744113811166
«Педіатрія»6239101
«Фізична терапія, ерготерапія»318158170
«Стоматологія»11113670317
«Фармація, промислова фармація»126148150424
ФМК «Сестринська справа»724831151
ФМК«Лікувальна справа»44331895
ФМК«Фармація»606057177
ФМК «Стоматологія ортопедична»475931137
Всього:9279768352738

 

В Університеті за освітньо-науковими програмами «Стоматологія», «Медицина», «Фармація, промислова фармація», «Педіатрія» навчається 205 здобувачів, в тому числі в аспірантурі – 125, поза аспірантурою – 80 осіб. Виконується 20 докторських дисертацій.

Впродовж 2021-2023 рр. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук – 8, доктора філософії (кандидата наук) – 105.

Неперервна освіта: Університет пропонує програми неперервної освіти для вже практикуючих лікарів та інших медичних працівників. Це дозволяє професіоналам удосконалювати свої навички та оновлювати свої знання відповідно до сучасних стандартів.

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ІФНМУ постійно веде підготовку лікарів-інтернів за різними спеціальностями та надає освітні послуги лікарям регіону щодо їх неперервного професійного розвитку.


з/п
Рік
навчання
Підготовлено
лікарів в інтернатурі
Пройшли післядипломне навчання практичні лікарі регіону
120217174191
220225221452
320235782956
Всього:18178599

 

Наукова робота

Університет здійснює значний обсяг наукових досліджень в області медицини та суміжних галузях. Ці дослідження сприяють розробці нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань. Це може сприяти розвитку медичної галузі в регіоні та надходженню інвестицій.

Основним напрямом наукової діяльності Університету є «Розробка нових медичних технологій діагностики і лікування найважливіших захворювань людини в умовах воєнного стану та після війни». Відповідно до якого виконується 100 науково-дослідних робіт (НДР), серед яких роботи, що фінансуються з Державного бюджету України, ініціативно-пошукові, господарсько-договірні та міжнародні багатоцентрові рандомізовані дослідження.

П’ять наукових досліджень, що мають фінансування з Державного бюджету України за кодом класифікації – 2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я» профінансовано у 2023 році на загальну суму – 720 тисяч гривень.

Зокрема,      фундаментальне дослідження кафедри анатомії людини на тему: «Особливості патоморфогенезу деяких органів нервової та репродуктивної систем при цукровому діабеті та його корекції в умовах хронічного стресу» (термін виконання
2022-2024 роки, науковий керівник – доктор медичних наук, професор Жураківська О.Я.). передбачає вивчення морфофункціональної трансформації окремих органів нервової та репродуктивної систем при цукровому діабеті та його медикаментозній корекції в умовах хронічного стресу. Зʼясування алгоритму механізмів клітинного та тканинного ураження при цукровому діабеті дасть змогу розробити і патогенетично обгрунтувати нові заходи, направлені на профілактику, ранню діагностику, вчасне лікування даного захворювання і попередження ускладнень за умов коморбідної патології.

У 2023 році завершене прикладне дослідження кафедри стоматології післядипломної освіти на тему: «Комплексне морфофункціональне дослідження та обґрунтування застосування сучасних технологій для лікування та профілактики стоматологічних захворювань», науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор Рожко М. М. (термін виконання 2021 – 2023 рр), обґрунтувало розробку нових методів лікування та профілактики стоматологічних захворювань, зокрема, розробку сучасних матеріалів на основі біополімерів, метод кісткової пластики щелеп із застосуванням біополімерних мікроволокнистих нетканих матриксів, які дають можливість значно покращити якість надання лікувальної допомоги, зменшити кількість ускладнень, скоротити терміни лікування та покращити лікування травм військового характеру.

У 2024 році на кафедри стоматології післядипломної освіти розпочалося виконання нової НДР, що має державне фінансування, на тему: «Сучасні технології відновлення кісткової тканини щелеп при хронічних запальних процесах у мирний та воєнний час» (термін виконання 2024-2026 рр, науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Рожко М.М. Суть дослідження – розробка сучасних методів відновлення кісткової тканини щелеп, шляхом використання комбінованих стабільних матриксів на основі аутологічного фібринового гелю та кістково-пластичного матеріалу. Головним напрямком дослідження є розробка та впровадження біотехнологій замісних матеріалів на основі фібрину, концентрації факторів росту та форменних елементів крові в а-PRF та і-PRF, змішаної з гранулами кістково-пластичного матеріалу у новітніх методах лікування хронічних запальних процесів кісткової тканини щелеп.

Завершене прикладне дослідження кафедри інфекційних хвороб та епідеміології на тему: «Перебіг інфекційних хвороб на тлі супутньої патології, поєднаних хронічних інфекцій та інвазій, корекція лікування» (термін виконання  2021-2023 рр, науковий керівник – д.мед.н., професор Пришляк О.Я.) розширило знання перебігу інфекційних захворювань на тлі коморбідної патології як неінфекційного, так і інфекційного генезу.

Дослідження кафедри пропедевтики внутрішньої медицини імені професора М.М.Бережницького на тему: «Зміни внутрішніх органів у віддалений період коронавірусної хвороби з врахуванням супутньої патології» (термін виконання  2022-2024 роки, науковий керівник – д.м.н., професор Нестерак Р. В.). спрямоване на підвищення ефективності діагностики, лікування, реабілітації захворювань внутрішніх органів у віддалений період коронавірусної хвороби на основі вивчення клінічно-патогенетичних особливостей ураження серця, судин, нирок, печінки, кишечника з врахуванням супутньої патології, розробки та впровадження концепції диференційованого підходу до прогнозування перебігу, нових підходів до немедикаментозної й медикаментозної терапії, профілактики ускладнень, розробки програм реабілітації.

Дослідження кафедри психіатрії, наркології та медичної психології на тему: «Психічні та психосоматичні наслідки психічної травми в результаті бойових дій в Україні серед військових та цивільного населення. Питання діагностики, диференціальної діагностики та диференційованої терапії», термін виконання 2023-2025 рр, науковий керівник – д.м.н., професор Пустовойт М.М., має підвищити ефективність діагностики і лікування психічних захворювань, таких як гостра реакція на стрес, посттравматичний стресовий розлад та шизофренія в гострий період розвитку даних розладів, а також у віддалений період на основі вивчення комбінації нейромедіаторних систем в периферійній крові цивільних та військовослужбовців, а також наявної можливої супутньої патології.

Серед ініціативних науково-дослідних робіт особливо актуальними
на сьогодні є:

«Обґрунтування стратегій і технологій поліпшення стану здоров’я та забезпечення потреб населення у якісній медичній допомозі», кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я, науковий керівник – д. мед.н., професор Децик О.З.

«Стан здоров’я та особливості адаптації дітей Прикарпаття із соматичними захворюваннями, їх профілактика», кафедри: пропедевтики педіатрії, дитячих хвороб післядипломної освіти, наукові керівники – д.мед.н. професори Кочерга З.Р., Синоверська О.Б.

«Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування методів медичної реабілітації курорту «Моршин» у лікуванні захворювань внутрішніх органів», кафедра внутрішньої медицини №1 клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М.Нейка, науковий керівник – д.мед. н. професор Яцишин Р. І.

«Шляхи оптимізації репаративної регенерації кістково-м’якотканинних структур та реабілітації хворих з ураженнями органів опори та руху відповідно до структурно-функціонального стану тканин та умов фіксації», кафедра травматології та ортопедії, науковий керівник – д.мед.н., професор Сулима В.С.

«Дослідження культивованих і дикорослих лікарських рослин Західного регіону України та розробка технологій їх застосування з лікувальною метою», кафедра фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії, науковий керівник – д.фарм.н., професор Грицик А.Р.

«Клініко-експериментальне обґрунтування нових методів діагностики, профілактики та ортопедичного лікування стоматологічних захворювань у населення Івано-Франківської області», кафедра стоматології післядипломної освіти, керівник – д.мед.н., професор Палійчук І.В.

«Розробка алгоритмів відновного лікування кардіоваскулярних захворювань за умов коморбідності», кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства, керівник – д.мед.н., професор Вакалюк І.П.

«Індивідуалізація лікування раку органів репродуктивної системи та шлунково-кишкового тракту шляхом вивчення прогностичних факторів та удосконаленням методів діагностики», кафедра онкології, науковий керівник – д.мед.н., професор Крижанівська А.Є.

«Розробка і вдосконалення організаційно-методичних основ фізичної терапії у хворих із захворюваннями черевної порожнини та нервової системи», кафедра фізичної терапії та ерготерапії, науковий керівник – д.мед.н., професор Чурпій І.К.

«Патогенетичні механізми розвитку змін в органах дихальної, ендокринної, нервової систем при змодельованих патологічних станах та їх корекція», кафедра патофізіології, науковий керівник – д.мед.н., професор Заяць Л.М.

«Прогнозування зовнішньо розпізнавальних ознак людини на основі комплексного дослідження дерматогліфічних особливостей рук та ніг», кафедра судової медицини, медичного та фармацевтичного права,  науковий  керівник – д.м.н., професор Козань Н.М.

«Підвищення ефективності лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та ендогенних факторів на підставі вивчення їх патогенетичних ланок розвитку, прогресування та обґрунтування фармакологічної корекції», кафедра фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб, керівник – д.мед.н., професор Островський М.М.

«Особливості психосоматичної адаптації у дітей із хронічною соматичною патологією», кафедра педіатрії, науковий керівник – д.мед.н., професор Волосянко А.Б.

«Наукове обґрунтування та удосконалення діагностики і лікування ендокринопатій на основі вивчення пріоритетних етіопатогенетичних факторів та коморбідних станів», кафедра ендокринології, науковий керівник – д.мед.н., професор Скрипник Н.В.

«Розробка діагностичної тактики та патогенетичне обґрунтування ефективних методів збереження та відновлення репродуктивного потенціалу та покращення параметрів якості життя жінки при акушерській та гінекологічній патології», кафедра акушерства і гінекології імені професора І.Д. Ланового, наукові керівники – д.мед.н. професори Геник Н.І., Макарчук О.М.

«Клініко-патогенетичні паралелі діагностики, лікування та профілактики судинних та нейродегенеративних захворювань нервової системи», кафедри неврології та нейрохірургії; анестезіології та інтенсивної терапії; фізичної терапії, ерготерапії з курсом фізичного виховання, наукові керівники – д.мед.н., професори Гриб В.А., Тітов І.І., Чурпій І.К.

«Обґрунтування підходів до діагностики та лікування пацієнтів із судиннохірургічною патологією», кафедра загальної та судинної хірургії, науковий керівник – д.мед.н., професор Гудз І.М.

«Роль нейрон-гуморальної регуляції та ендокринної системи у виникненні структурно-функціональних змін у серці, судинах і нирках», кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації, науковий керівник – д.мед.н., професор Купновицька І.Г.

Медичний університет є сильним промоутером та рекламним партнером для Івано-Франківського регіону.

Зокрема: проведення медичних заходів та конференцій, публікації та дослідження, які привертають увагу до медичних досягнень у регіоні; маркетингові кампанії для студентів та медичних фахівців, що привертають увагу до можливостей навчання, досліджень та роботи в регіоні; програми обміну та стажування для студентів та медичних фахівців з інших країн або регіонів, що сприяє міжнародній рекламі та підвищує привабливість регіону як медичного центру.

Вчені університету є активними учасниками понад 50 міжнародних багатоцентрових рандомізованих досліджень.

Щорічно на базі Університету проводиться 10-15 науково-практичних форумів із міжнародною участю.

В університеті видається 5 наукових журналів, де науковці публікують результати науково-дослідних робіт: «Галицький лікарський вісник» (категорія В; внесений до наукометричної бази Web of science), «Архів клінічної медицини» (категорія В), «Прикарпатський Вісник наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка – серія «Пульс»» (категорія В), «Art of Medicine» (категорія В), спільно із ТОВ «Видавничий дім «МЕДКНИГА» м. Київ засновано журнал «Терапевтика ім. професора М.М. Бережницького».

Впродовж 2023 р. 103 науково-педагогічні працівники університету пройшли 175 наукових стажувань у зарубіжних країнах (Польща, Латвія, Швеція, Німеччина, Словаччина, Великобританія, Швейцарія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, США, Австрія, Франція, Нідерланди, Ізраїль, Туреччина).

Молоді вчені Університету –  доцент кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики к.ф.-м.н. Мазуренко Ю. С. та аспірантка кафедри судової медицини, медичного та фармацевтичного права Чадюк В. О. отримали стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

 

Лікувальна робота

Університет має власні клінічні центри та партнерства з медичними установами області, де студенти отримують можливість набувати клінічні навички під керівництвом досвідчених професіоналів.

 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників клінічних кафедр Університету514
Кількість оперативних втручань, проведених працівниками клінічних кафедр в лікувальних закладах міста і області14443

 

Кількість проведених консультацій працівниками клінічних кафедр  в лікувальних закладах міста і області169698

 

 

Кількість осіб з числа професорсько-викладацького складу, які мають певні лікарські кваліфікаційні категорії, всього – 414, у тому числі вищу – 253.

 

Викладачі Університету, які є експертами МОЗ України

П.І.Б.Спеціальність
1.Проф. Ожоган ЗіновійОртопедична стоматологія.
2.Проф. Децик ОринаОрганізація і управління охороною здоров’я.
3.Проф. Яцишин РоманКардіологічна та кардіохірургічна допомога.
4.Проф. Сулима ВадимТравматологія та ортопедія.
5.Проф. Грицик АндрійФармація. Клінічна  фармація. Клінічна фармакологія.
6.Проф. Козань НаталіяСудово-медична експертиза.
7.К.м.н. Слугоцька ІринаПаліативна допомога.

 

Викладачі Університету, які є експертами МОЗ України
у складі мультидисциплінарних робочих груп

П.І.Б.Спеціальність
1.Проф. Островський МиколаХронічне обструктивне захворювання легені.
2.Проф. Пришляк ОлександраІнфекційні захворювання.
3.Проф. Скрипко Василь

Проф. Дідушко Оксана

Патологія щитоподібної залози: профілактика, діагностика та лікування у дорослих і дітей.
4.
5.Проф. Пустовойт МихайлоОхорона психічного здоров’я та надання психологічної та психіатричної допомоги.
6.Доц. Фоменко НадіяМуковісцидоз.
7.Проф. Кошель ІваннаГострий отит, Тонзиліт.
8.Проф. Вакалюк ІгорГіпертонічна хвороба.
9.Проф. Гриб ВікторіяАутоімунні захворювання нервової системи та нейро-м’язові захворювання.
10.Проф. Крижанівська АннаРак яєчників, Рак тіла матки, Рак шийки матки.
11.Проф. Рожко МиколаОртопедична стоматологія. Хвороби твердих тканин зуба. Адентія часткова вторинна.

 

Викладачі Університету, які є експертами
Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОВА
та Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради

П.І.Б.Спеціальність
1.Ожоган З.Р.Стоматологія
2.Кіндяк І.Р.Анестезіологія
3.Зубань А.Б.Профпатологія
4.Синоверська О.Б.Дитяча кардіоревматологія
5.Александрук О.Д.Дерматовенерологія
6.Дзьомбак В.Б.(сумісник)Акушер-гінекологія
7.Семенюк В.П.(сумісник)Дитяча отоларингологія
8.Якимчук В.М( сумісник)Кардіологія
9.Кулаєць М.І.( сумісник)Медико – соціальна експертиза
10.Бойчук І.І.( сумісник)МНС
11.Василик В.М. (сумісник)Патологічна анатомія
12.Балан У.В. (сумісник)Лікар-лаборант
13.Вербовська О.С.(сумісник)Міський кардіолог
14.Зозуляк З.В. (сумісник)Міський терапевт
15.Маклєцова Н.Ю. (сумісник)Міський гінеколог
16.Соломчак П.В.(сумісник)Хірургія
17.Монюк Ю.В. (сумісник)Первинна медико-санітарна допомога
18.Пасічник Т.В. (сумісник)Терапія
19.Нестерак Р.В.Реабілітація за напрямками: кардіологія та пульмонологія
20.Слугоцька І.В. (сумісник)Паліативна допомога
21.Загородня К.О. (сумісник)Реабілітація

 

Університетська клініка. Центр клінічної медицини. Центр стоматології

У 2023 році терапевтичний кабінет університетської клініки обслуговував
2007 працівників і 5108 студентів Університету, надав медичні послуги за 6527 зверненнями. У стаціонарному відділенні клініки (60 ліжок для хворих) проліковано 985 пацієнтів (мешканців міста і області, працівників та студентів Університету).

 

Кількісні показники роботи відділень Центру клінічної медицини

Лабораторні дослідження:

РікВсього

аналізів

Загально

Клінічні (без

гематологічних)

гематологічнібіохімічніімунологічні
2022747521892136168179361727
2023901541871552992168581589

 

 

Відділення ЦКМНазви показників20222023
РентгенкабінетРентгендосліджень33913057
Просвічувань253244
Рентгенограм39434083
З профілактичною метою24252190
УЗД діагностикаУсього УЗД57154486
УЗД ОЧП811903
УЗД ЩЗ593489
УЗД ОМТ2926
УЗД нирок8491
УЗД молочних залоз810
інші УЗД277138
Допплерівське дослідження периферичних судин35262391
Ехо КС387438
ЕндоскопіяФГС9
Ректороманоскопій10370
Функціональна діагностикаХолтерівське моніторування22102
ЕКГ13001633
Спірографії94076
Пульсоксиметрій10001010
Добове моніторування АТ27
ФізіотерапіяКількість пацієнтів усього512460
Кількість проведених процедур76926400
Проведених процедурних одиниць1161012794
Із них амбулаторно2708183
ЛФК (масаж)Кількість пацієнтів, усього236220
Проведених процедурних одиниць21604325
Із них амбулаторно99595

 

Кількісні показники роботи відділень Центру стоматології

Відділення ЦСНазви показників202120222023
ТерапевтичнеПрийнято пацієнтів231852332420312
Відвідувань на 1 лікаря в день7.47.86.6
ХірургічнеПрийнято пацієнтів8278864010106
Відвідувань на 1 лікаря14,814.413.9
ОртопедичнеПрийнято пацієнтів555950784657
Виготовлено протезів169216291264
ОртодонтіяПрийнято пацієнтів104711571588
Виготовлено апаратів135124120
УОП на 1 лікаря в день12,818.116.6
Фізіотерапевтичний кабінетВиконано процедур894485727514
Рентгенологічний кабінетПрийнято пацієнтів372736183429

 

Співпраця з місцевими громадами: Університет здійснює різноманітні ініціативи співпраці з місцевими громадами, такі як безкоштовні медичні консультації, профілактичні заходи та інші програми, спрямовані на покращення здоров’я населення області.

Медичні послуги надані Центром стоматології представникам різних соціальних груп впродовж 2023 року

Соціальна група населенняПроліковано осіб
Хірургічне відділенняТерапевтичне відділенняОртопедичне відділенняВсього
ВПО8411241237
Військовослужбовці932225140
Пенсіонери2208960369
Разом397223126746

 

Викладачі, студенти та випускники в лавах ЗСУ.
Волонтерська діяльність працівників і студентів Університету

14 працівників університету у складі військових формувань Збройних Сил захищають територіальну цілісність і незалежність України.

Доцент кафедри стоматології післядипломної освіти, волонтер Революції Гідності, ветеран АТО Степан Андрійців з перших днів російського вторгнення перебуває в найгарячіших точках лінії фронту. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом «За мужність» ІІІ ступеня за внесок у розвиток системи охорони здоров’я України, надання кваліфікованої медичної допомоги.

Почесну нагороду – нагрудний знак «Золотий хрест»  від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного отримали випускники Університету – начальник медичної служби 79 батальйону Олексій Кузьменко, фельдшер медичного пункту 76 батальйону Микола Приймак, випускниця фахового медичного коледжу медикиня Марія Корчинська;  нагрудного знаку «Срібний хрест» – удостоєний асистента кафедри педіатрії Олександр Фоменко, випускники Університету – начальник медичної служби 102 окремої бригади територіальної оборони Андрій Гаман, ординатор евакуаційного відділення медичної роти 102 окремої бригади територіальної оборони Любомир Долішній-Спринський, начальник медичної служби 201 батальйону Петро Федорчук, лікар медичного пункту 76 батальйону Віталій Цінурчин, лікар 74 батальйону Олег Слижук.

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну, Університет надає різноманітну волонтерську допомогу Збройним Силам України та внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, діє Волонтерський проєкт фармацевтичного факультету «Ліки для військових – руками викладачів, студентів, інтернів», в рамках якого виготовлено 56 800 упаковок ліків на загальну суму більше 650 000 грн. Волонтерський штаб Університету “Підстав плече” в перші місяці війни менш ніж за два тижні зібрав кошти на суму 598 700 грн., які були спрямовані на купівлю автомобіля з Великої Британії, камер нічного бачення для авто, двох безпілотних комплексів DJI Mavic 3, турнікетних джгутів SICH тощо. Пізніше було придбано для ЗСУ ще 3 автомобілі, ліки (медикаменти, перев’язочний матеріал, хірургічний інструмент) на суму понад 12 млн. грн.,  більше 20 дронів різних типів та камер нічного бачення, надано водонепроникні плащі в кількості 1800 штук.

В Університеті регулярно проводяться студентські ярмарки, на яких, зокрема, студенти та викладачі провели збір коштів для 10-та окремої гірсько-штурмової бригади (31970 грн), 102-ї  окремої бригади сил тероборони ЗСУ
(24 000 грн), бойового формування «Жінки, ми сила» (9360 грн).

Центр стоматології Університетської клініки надав медичну допомогу понад 150 військовослужбовцям та понад 250 ВПО. Постійно передається одяг та продуктові набори для ВПО. При університеті було організовано перші курси з вивчення української мови для ВПО на волонтерських засадах.

Заступник ректора з виховної роботи, доцент Марія Гуцол з початку війни очолює медичну службу «Штабу оборони Прикарпаття», а також постійно організовує благодійні засоби військово-патріотичного виховання молоді.

Університет уклав угоду про співпрацю з обласним госпіталем ветеранів війни.

Завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології, професор Михайло Пустовойт в КНП «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради» створив і очолив відділення з реабілітації громадян України, що отримали психічну травму в результаті військової агресії росії. Удостоєний почесної нагороди «Хрест громадянських заслуг» за активну громадську та волонтерську діяльність від Всеукраїнського об’єднання «КРАЇНА» Івано-Франківської обласної спілки сімей полеглих, наказом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерієм Залужним відзначений почесним нагрудним знаком «За сприяння війську». Михайло Пустовойт також нагороджений медаллю «Доблесть Прикарпаття» і неформально нагороджений офіцером полку «Азов» за лікарську роботу з пораненими азовцями.

Завідувач кафедри травматології ортопедії й невідкладної військової хірургії, професор Вадим Сулима з німецькими колегами безкоштовно оперує військових. Біля Івано-Франківська функціонує Перший добровольчий хірургічний шпиталь «БРАСС», де ефективно працює команда фахівців, котрі безкоштовно виконують складні відновні операції для українських військових. Разом з ними працюють і молоді спеціалісти, випускники Університету, студенти.

Професор Сулима В.С. сформував громадське об’єднання Seb&CO, яке проводить за допомогою адаптивного алгоритму MARH імітаційні навчання «Вишкіл» з метою формування у населення регіону навичок виживання (домедичної допомоги) при можливих ураженнях в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема воєнного стану. На основі алгоритму MARH професором Сулимою В.С. створена настільна гра для навчання цивільних заходів виживання різних соціальних груп населення.

За розбудову соціально-економічної сфери Прикарпаття та військово-патріотичне виховання мешканців регіону понад 50 представників професорсько-викладацького складу Університету в 2023 році нагороджені орденами, медалями, грамотами, подяками. Серед них:

 • доцент кафедри мовознавства, в. о. заступника ректора з виховної роботи
  Гуцол М.І. нагороджена Грамотою Івано-Франківської обласної ради за активну громадську та культурно-просвітницьку діяльність, значний особистий внесок у справу українського національного відродження; Почесною грамотою ВУТ «Просвіта» за внесок у справу Українського національного відродження; нагрудним знаком «Гордість Івано-Франківської громади»; Всесвітнім Орденом Золота Зірка Культурної дипломатії 2023р., Орденом «Слава України»; Лауреат V Національної Премії «Найкраща українка у професії»;
 • зав. кафедри мовознавства, професор Луцак С. М., зав. кафедри ортопедичної стоматології, професор Ожоган З. Р., зав. кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії, професор Грицик А. Р. удостоєні Подяки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за вагомий внесок у розвиток системи якості вищої освіти в Україні;
 • доцент кафедри мовознавства Мельничук О. М. удостоєна Подяки Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України за професійну роботу в журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України;

– професори Вакалюк І. П., Левченко В.  А., Рожко М. М., доценти Кавин В. О., Косенко С.В., Гайошко О.Б. відзначені Дипломами лауреатів конкурсу «Краще видання 2023 року» від ГО «Національна академія наук вищої освіти України» у номінаціях «Навчальні посібники», «Монографії»;

– професор кафедри хірургічних хвороб Сабадош Р. В., удостоєний подяки Івано-Франківської міської ради та особового складу військової частини А4441 (військовий госпіталь в м. Івано-Франківськ) «За сприяння, підтримку та допомогу військовослужбовцям Збройних Сил України»;

 • зав. кафедри онкології, професор Крижанівська А. Є. відзначена Грамотою за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою за жертовне служіння у збереженні дару життя, Відзнакою святого священномученика та цілителя Пантелеймона, а також Грамотою Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОВА «За самовіддану працю в сфері надання медичної допомоги в умовах воєнного стану та з нагоди дня медика»;
 • зав. кафедри терапії, сімейної та екстреної медицини післядипломної освіти, професор Федоров С. В. відзначений Подякою міського голови м. Івано-Франківська та Регіонального центру екстреної медицини м. Сосновєц (Польща);
 • доцент кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії Мельник М.В. відзначена Дипломом лауреата обласного рейтингового огляду «Галицький кмітливець 2022» у номінації «Кращий винахідник серед жінок» та нагрудним знаком «Галицький кмітливець».

 

Пропозиції:

 

Влада регіону може надавати значну допомогу медичному університету, сприяючи його розвитку та виконанню основних завдань. Ось кілька способів, якими влада регіону може підтримати медичний університет:

Фінансування та гранти: Влада може виділяти фінансові ресурси та надавати гранти для підтримки досліджень, навчання та розвитку інфраструктури медичного університету.

 

Інфраструктура та розвиток: Влада може забезпечувати розвиток інфраструктури, включаючи будівництво нових приміщень, лабораторій, клінік та інших приміщень для медичного університету. Зокрема, Університет потребує фінансової підтримки в реалізації наступних проєктів соціально-економічного характеру:

 1. Капітального ремонту приміщення басейну фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Університету з облаштуванням засобів доступності для реабілітації осіб з військовими та бойовими  травмами працівників і студентів університету та мешканців міста за адресою вул. Ю.Целевича, 34, м. Івано-Франківськ.
 2. Реставрації пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення (ох №11-іф) – центрального корпусу Університету з облаштуванням ліфту для маломобільних груп населення та інвалідів  за адресою вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ.
 3. Реконструкції котельні навчально-рекреаційної бази «Арніка» за адресою вул. Свободи, 367/17, м. Яремче, Івано-Франківської області.
 4. Облаштування системи вентиляції та кондиціонування підвального приміщення центрального корпусу (протирадіаційного укриття) за адресою вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ.
 5. Виконання ремонтно-монтажних робіт,  ремонту системи опалення, інженерних мереж та поточних ремонтів навчальних корпусів та гуртожитків.

Партнерство та співпраця: Влада області може сприяти укладенню партнерських угод та співпраці між медичним університетом та іншими установами, організаціями та підприємствами регіону. Це може включати обмін досвідом, спільні дослідження та проєкти, а також підтримку фахівців та студентів.

Підтримка освітніх програм: Обласна влада може допомагати в удосконаленні та розширенні освітніх програм медичного університету, враховуючи потреби та вимоги регіону у сфері охорони здоров’я.

Створення сприятливого законодавчого середовища: Влада може приймати законодавчі акти та регулятивні положення, які сприяють розвитку медичного університету, включаючи спрощення адміністративних процедур, надання податкових пільг та інші форми підтримки. Наприклад, зменшення орендної плати за перебування кафедр Університету в медичних закладах області.

Економічний вплив: Присутність медичного університету може стати фактором економічного розвитку регіону. Він може привертати інвестиції, забезпечувати робочі місця, а також створювати нові підприємства та стартапи у сфері медицини та біотехнологій.

Громадське здоров’я та освіта: Залучати ІФНМУ до програм з підвищення обізнаності про громадське здоров’я, проводити профілактичні заходи та кампанії щодо пропаганди здорового способу життя серед мешканців регіону.

Отже, влада регіону може відігравати важливу роль у підтримці та розвитку медичного університету, сприяючи його роботі та впливаючи на якість медичної освіти, наукових досліджень та надання медичних послуг у регіоні.

 

В. о. Ректора                                                                     Руслан КОЗОВИЙ


Інформаційна довідка про роль Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у розвитку регіону

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є класичним університетом, що входить до ТОП-10 національних та міжнародних рейтингів серед ЗВО України і є найбільшим університетом регіону Прикарпаття, одним із престижних та авторитетних закладів вищої освіти України, де поєднуються кращі національно-історичні, культурні традиції українського народу з європейським стилем навчання на засадах Болонського процесу, Європейської асоціації університетів, член Консорціуму Варшавського та українських університетів, Консорціуму університетів Балтійського регіону та України, Міжнародного Консорціуму університетів, Міжнародної організації “Єдиний пояс – єдиний шлях” (КНР), засновник міжнародного консорціуму університетів Collegium Carpathicum, консорціуму Magna Charta Universitatum та асоційованим членом альянсу цифрових університетів European Digital UniverCity (EDUC) та консорціуму космічних університетів UNIVERSEH.

Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у своєму складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують навчально-виховну роботу: 78 кафедр, 12 факультетів – факультет іноземних мов, факультет психології, факультет математики та інформатики, економічний факультет, фізико-технічний факультет, факультет фізичного виховання і спорту, педагогічний факультет, факультет філології, факультет історії, політології і міжнародних відносин, факультет природничих наук, факультет туризму, факультет управління; 3 інститути – навчально-науковий юридичний інститут, навчально-науковий інститут мистецтв, Коломийський навчально-науковий інститут (м. Коломия), 1 коледж – відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника».

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника займає провідні позиції у міжнародних та національних рейтингах закладів вищої освіти.

Таблиця 1

 Місця Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у рейтингах закладів вищої освіти України

 

1 місцеРейтинг “Найкращі заклади освіти Івано-Франківська”Інформаційний ресурс “Освіта.ua” представляє виші Івано-Франківська та Івано-Франківської області, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року.
4 місцеРейтинг «Кращі ЗВО західного регіону України»Інформаційний ресурс «Освіта.ua» представляє виші східного, західного, центрального і південного регіонів України, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти 2023 року.
5

місце

Webometrics ranking of world’s universitiesІніціатива Cybermetrics Lab, дослідницької групи, присвячена кількісному аналізу Інтернету та веб-вмісту, особливо того, що пов’язано з процесами генерації та наукового обміну науковими знаннями.
5

місце

SCImago Institutions RankingsГлобальний рейтинг наукових установ, що публікує дослідницька група SCImago на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus.
5

місце

Кращі класичні 

ЗВО України 2023

Інформаційний ресурс «Освіта.ua» представляє класичні університети, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року.
7

місце

Консолідований рейтинг вишів України 2023 рокуУ якості вихідних даних використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
9

місце

Top Universities in Ukraine 2023Рейтинг UniRank University Ranking – це міжнародний неакадемічний рейтинг, що досліджує якість представлення та популярність університетів світу у веб просторі.
10

місце

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 рокуРезультати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками.
11 місцеТОП-200 Україна

 

Рейтинг вишів розробляє Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

 

Функціонування університету забезпечується завдяки 27 навчальним корпусам, 4 гуртожиткам, науковій бібліотеці, спортивно-оздоровчому комплексу «Смерічка», Музею історії університету, стадіону «Наука» та спорткомплексу «Олімп».

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника забезпечує важливу роль у розвитку регіону в контексті реалізації своїх трьох стратегічних місій:

 • забезпечення надання якісних освітніх послуг задля формування висококваліфікованих кадрів для різних секторів економіки регіону;
 • розвиток наукових досліджень, створення інновацій у сфері природничих, математичних, гуманітарних, суспільних наук;
 • проєктна діяльність задля розвитку потенціалу регіону.

 

Місія 1. Забезпечення надання якісних освітніх послуг задля формування висококваліфікованих кадрів для різних секторів економіки регіону

На завершення 2023 р. вищу освіту в університеті за всіма спеціальностями (без урахування студентів коледжу) здобувають 11 450 студентів денної форми навчання (3 559 – за державним замовленням і 7 891 – за контрактом) і 4 228 студентів заочної форми навчання (482 – за державним замовленням і 3 746 – за контрактом), навчається 610 аспірантів, 19  докторантів. У коледжі навчається 1 514 студентів (1 105 за державним замовленням і 409 за контрактом). Всього – 17821 здобувачів вищої освіти.

З урахуванням останніх структурних змін, щодо рівнів вищої освіти університет пропонує програми підготовки: – за 8 освітніми програмами фахового молодшого бакалавра; – за 94 освітніми програмами рівня бакалавра; – за 67 освітніми програмами рівня магістра; – за 29 освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії; – за 18 спеціальностями підготовки докторів наук.

Освітній процес в університеті забезпечують 815 штатних науково- педагогічних працівників. У складі штатних працівників налічується 161 докторів наук, докторів наук, професорів (20 % від загальної кількості) і 494 кандидатів наук, доцентів (61 %).

Для забезпечення надання якісних освітніх послуг Добір і комплектація кадрів в університеті здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, “Положенням про обрання, та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації”. Штатні посади науково-педагогічних працівників заміщено на основі обрання за конкурсом відповідно до визначеної процедури.

 

Назва показникаЗагалом по університету
всьогов т.ч.:
доктори науккандидати наук
Чисельність науково-педагогічних працівників у ЗВО, усього936184537
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників у ЗВО815161494
Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом у ЗВО1212343
Загальна чисельність працівників науково-дослідної частини, інституту, сектору, відділу ЗВО762626
Молоді вчені ЗВО601149
Аспіранти610
Докторанти19

 

Діяльність університету спрямована на динамічний розвиток наукових досліджень, підтримання і розвиток перспективних наукових напрямів, забезпечення визнаних стандартів якості навчального процесу, високої конкурентоспроможності університету на регіональному, національному освітянському ринках, створення умов та стимулів розвитку кадрового потенціалу, виконання університетом його функцій як центру інтелектуального життя та культурної діяльності. Концепцією перспективного розвитку та розбудови університету передбачено в тому числі :

 • розробка та впровадження нових освітніх програм для здобуття освітнього ступеня магістра та бакалавра з урахуванням потреб ринку праці та регіону;
 • здійснення комплексу заходів щодо професійно-орієнтаційної роботи;
 • розвиток зв’язків з підприємствами та організаціями, які є потенційними роботодавцями для випускників університету.

Упродовж 2023 року університетом укладено ряд угод (договорів) про співробітництво у сфері наукової та науково-технічної діяльності, а також підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, що має ключове значення для розвитку з регіональної точки зору.

 

Інформація про укладені угоди (договори) про співробітництво у сфері наукової та науково-технічної діяльності

 

Договір
1Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Національним аерокосмічним університетом ім.Миколи Єгоровича Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Від 11.01.2023 № 01с/23

2Договір про науково-технічне та творче співробітництво між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Львівським національним університетом природокористування(м. Дубляни)

Від 18.01.2023 № 2с/23

3Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ТОВ “ДЕВЕЛОПЕР”

Від 19.01.2023 № 3с/23

4Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Івано-Франківською обласною організацією Національної спілки художників України

Від 26.01.2023 № 4с/23

5Договір про стажування (підвищення кваліфікації) НПП між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Інститутом історії України НАН України (м. Київ)

Від 27.01.2023 № 1 ст/23

6Меморандум про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Департаментом кіберполіції Національної поліції України

Від 03.02.2023 № 5с/23

7Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Івано-Франківським фаховим коледжем технологій та бізнесу

Від 14.02.2023 № 10с/23

8Договір про науково-технічне та творче співробітництво між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Національним лісотехнічним університетом України

Від 17.02.2023 № 12с/23

9Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ТОВ “Центр розвитку особистості “УНІКУМ”

Від 27.02.2023 № 20с/23

10Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та  Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради

Від 01.03.2023 №31с/23

11Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ліцеєм №2 Івано-Франківської міської ради

Від 02.03.2023 №32с/23

12Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Івано-Франківським приватним ліцеєм “Католицький ліцей святого Василія Великого”

Від 03.03.2023 №33с/23

13Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ліцеєм №23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради

Від 03.03.2023 №34с/23

14Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ліцеєм імені В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міської ради

Від 08.03.2023 №39с/23

15Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Мукачівським державним університетом

Від 10.03.2023 № 40с/23

16Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ліцеєм №16 Івано-Франківської міської ради

Від 10.03.2023 №41с/23

17Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ліцеєм №20 Івано-Франківської міської ради

Від 10.03.2023 №42с/23

18Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (Факультет історії, політології і міжнародних відносин) та Ліцеєм №4 Івано-Франківської міської ради

Від 13.03.2023 №43с/23

19Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Івана Франка

Від 16.03.2023 №47с/23

20Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Івано-Франківським академічним обласним театром ляльок імені Марійки Підгірянки

Від 16.03.2023 №48с/23

21Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ліцеєм імені Романа Шухевича Івано-Франківської міської ради

Від 16.03.2023 №49с/23

22Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ліцеєм №7 Івано-Франківської міської ради

Від 16.03.2023 №50с/23

23Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя та Ліцеєм №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради

Від 16.03.2023 №51с/23

24Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Музеєм мистецтв Прикарпаття

Від 23.03.2023 №68с/23

25Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та театром фольклору, народних свят і видовищ

Від 23.03.2023 №69с/23

26Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Івано-Франківським обласним музеєм визвольної боротьби ім. С.Бандери

Від 23.03.2023 №70с/23

27Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ліцеєм №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міської ради

Від 23.03.2023 №71с/23

28Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ТОВ “Центр управлінських рішень”

Від 23.03.2023 №72с/23

29Угода про співпрацю між Хмельницьким національним університетом та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника

Від 24.03.2023 №73с/23

30Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ліцеєм №11 Івано-Франківської міської ради

Від 24.03.2023 №75с/23

31Договір про співпрацю між Вищим професійним училищем №21 м.Івано-Франківська та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника

Від 06.04.2023 №84с/23

32Договір про стажування (підвищення кваліфікації) НПП між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Київською державною академією декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Від 10.04.2023 № 2ст/23

33Договір про стажування (підвищення кваліфікації) НПП між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності

Від 13.04.2023 № 3ст/23

34Договір про співпрацю між Державним вищим навчальним закладом “Ужгородський національний університет” та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника

Від 20.04.2023 № 86с/23-1

35Договір про співпрацю між Одеським державним аграрним університетом та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника

Від 21.04.2023 № 87с/23

36Договір про співпрацю та організацію взаємовідносин між Івано-Франківським національним медичним університетом та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника

Від 01.05.2023 № 90с/23

37Договір про стажування (підвищення кваліфікації) НПП між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ПЗВО “Івано-Франківська академія Івана Золотоустого”

Від 22.05.2023 № 5 ст/23

38Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Громадською організацією “Центр французької мови та культури “Парі-ІФ”

Від 14.06.2023 №107с/23

39Договір про співпрацю між Одеською державною академією будівництва та архітектури та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника

Від 14.06.2023 №108с/23

40Договір про стажування (підвищення кваліфікації) НПП між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького

Від 21.07.2023 № 6ст/23

41Договір про стажування (підвищення кваліфікації) НПП між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна

Від 21.07.2023 № 7ст/23

42Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

Від 26.06.2023 №111с/23

43Меморандум про співпрацю між Науково-дослідним інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника

Від 18.07.2023 №114с/23

44Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Івано-Франківським державним центром естетичного виховання

Від 20.09.2023 №118с/23

45Договір про стажування (підвищення кваліфікації) НПП між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Від 19.10.2023 №8/ст23

46Договір про стажування (підвищення кваліфікації) НПП між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Національним університетом “Києво-Могилянська академія”

Від 19.10.2023 № 7ст/23

47Договір про стажування (підвищення кваліфікації) НПП між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Національним університетом “Львівська політехніка”

Від 23.10.2023 № 8ст/23

48Угода про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Коломийським ліцеєм №9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області

Від 08.11.2023 № 132с/23

49Договір про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Монастириським закладом загальної середньої освіти I-III ступенів Монастириської міської ради Тернопільської області

Від 08.11.2023 №133с/23

 

Міжнародна діяльність Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника спрямована на забезпечення його інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття університетом додаткових можливостей. Завдяки створенню загальноєвропейського простору вищої освіти відбувається взаємний обмін досвідом, який сприяє підвищенню якості освіти та розбудови регіону. Завдяки створенню загальноєвропейського простору вищої освіти відбувається взаємний обмін досвідом, який сприяє підвищенню якості освіти. Міжнародна співпраця університету сприяє підвищенню якості освіти, культурної ідентичності та прискорює інтеграцію до світового інтелектуально-освітнього простору.

Стратегія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника передбачає:

1) організацію і співпрацю з університетами Європи, Азії та Америки;

2) реалізацію великих спільних проєктів, які сприятимуть розвитку університету та регіону;

3) залучення до міжнародного співробітництва студентів, аспірантів, викладачів, співробітників університету з метою розширення бази і рамок співпраці з іноземними партнерами.

Пріоритетом розвитку співпраці із закордонними партнерами для університету було розширення ділових контактів із багатьма урядовими і неурядовими організаціями, університетами, програмами і фондами. На сьогодні університет має близько 130 діючих угод. У 2023 році було укладено 15 нових міжінституційних угод:

 

КраїнаУстановаТема співробітництва
1ПольщаАкадемія прикладних наук у ПознаніНаукова та освітня співпраця
2ПольщаЯгеллонський університет, КраківПро видання подвійних дипломів
3ПольщаВища школа соціально-економічна у ГданськуНаукова, освітня та культурна співпраця
4ПольщаЖешувський університетПро видання подвійних дипломів бакалавра з математики
5ПольщаСілезький університет у КатовіцеНаукова та освітня співпраця
6БразиліяСередньо-західний державний університет ПаранаНаукова та освітня співпраця
7ТуреччинаУніверситет КарабюкНаукова та освітня співпраця
8СловаччинаПряшівський університетНаукова та освітня співпраця
9ІталіяПапський університет педагогічних наук “Аксіліум”Наукова та освітня співпраця
10НімеччинаІнститут Гете в Україні

(нім. мовна школа)

Наукова та освітня співпраця
11ФранціяУніверситет Париж І Пантеон-СорбоннаНаукова та освітня співпраця
12ФранціяЕкс-марсельський університетНаукова та освітня співпраця
13ШвеціяDibber Helianthus, СтокгольмНаукова та освітня співпраця
14ХорватіяПолітехніка ШибеникаНаукова та освітня співпраця
15ГрузіяБатумський державний університет імені Шота РуставеліНаукове та академічне співробітництво

 

Протягом 2023 року 333 студенти університету перебували у закордонних відрядженнях, з них – 85 відповідно до програм студентської мобільності.

 

Спортивні досягнення студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вільна боротьба

На базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з 2020 року функціонує Академія боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина.

На даний час в Академії тренуються 35 спортсменів, серед них 7 майстрів спорту України міжнародного класу та 12 майстрів спорту України.

Серед вихованців є чемпіони та призери чемпіонатів світу, Європи та України: Андрій Джелеп, Ігор Никифорук, Іван Кусяк, Роман Гуцуляк, Валенти Блясецький, Каміль Керимов, Андрій свирид, Іван Чорногуз, Ярослав Гурський, Іван та Петро Білейчуки та інші.

У 2023 році борці Академії успішно представляли Україну на міжнародних аренах: Ігор Никифорук – бронза чемпіонату Європи серед чоловіків, Андрій Джелеп – чемпіон Європи U-23, Іван Чорногуз – бронза чемпіонату Європи U-20, Валентин Блясецький – 5-те місце чемпіонату світу серед чоловіків.

Команда Івано-Франківської області стала володарем кубка України (80% складу – вихованці Академії боротьби) та вперше командою стали чемпіонами України серед чоловіків.

Баскетбол

Команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з баскетболу 3х3 (жінки) у сезоні 2023 р. зайняла перше місце на Європейських університетських іграх з баскетболу 3х3, третє місце на чемпіонаті світу серед студентських команд з баскетболу 3х3; перше місце у чемпіонаті України з баскетболу 3х3 серед жіночих команд, молодіжних та студентських команд, перше місце у чемпіонаті України серед команд жіночої Суперліги 2023, 2024 та молодіжній лізі з баскетболу.

Волейбол

Команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Університет-ПНУ» здобула 1 місце на турнірі відкритого чемпіонату м.Чернівці, 8 місце на чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги, 3 місце на чемпіонаті Ліги Єдності

Легка атлетика

Тетяна Харащук перемогла у складі естафетної команди збірної України 4*400 на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (2023), золото на чемпіонаті України з легкої атлетики на дистанції 400м. (2023), золото на дорослому чемпіонаті України з легкої атлетики (2024). Анна Проданчук зайняла друге місце на чемпіонаті України з легкої атлетики (5000м.), та здобула бронзу на XVIII літній Універсіаді України з легкої атлетики (5000м.) Артур Журенок здобув бронзову медаль на XVIII літній Універсіаді України з легкої атлетики (10000м.).

Спортивне орієнтування

Олександр Кецик здобув бронзу на чемпіонаті України із спортивного орієнтування і третє місце на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування на дистанції 9,2км та спринтерській дистанції 3,7км.

Веслування на байдарках і каное

Ірина Федорів здобула срібну медаль в каное-одиночці на дистанції 200м та 4 місце у складі каное-двійки на дистанції 500м. на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді.

Пляжне самбо

Юрій Костюк – бронзовий призер на чемпіонаті України з пляжного самбо у ваговій категорії понад 88 кг.

Бокс

Ашот Кочарян зайняв друге місце в міжнародному турнірі з боксу серед чоловіків Eindhoven Box Cup 2023. Василь Ткачук здобув третє місце в міжнародному турнірі з боксу серед чоловіків Eindhoven Box Cup 2023.

Настільний теніс

Команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з настільного тенісу зайняла 5-те місце на ХVIII літній Універсіаді України 2023 та І місце на обласній спартакіаді серед команд органів студентського самоврядування.

Стрибки на лижах з трампліна

Євген Марусяк зайняв 11 місце у фіналі етапу Кубка світу в Норвегії, 15 місце на етапі Кубка світу зі стрибків з трампліна в словенській Планіца, оновив рекорд України зі стрибків з польотного трампліна (228.5 м).

 

Місія 2. Розвиток наукових досліджень, створення інновацій у сфері природничих, математичних, гуманітарних, суспільних наук

 

У структурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника функціонують наступні підрозділи з питань підтримки та розвитку наукових розробок: відділ з питань захисту навчально-наукових результатів, науковий парк „Прикарпатський університет”. Основні напрями роботи:

 • надання консультацій, оформлення заявок на отримання патентів і свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір (службовий твір) та подальшому супроводі заявок;
 • організація участі університету на регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах тощо, представлення університету на заходах регіонального та міжнародного рівнів (Івано-Франківська ОДА, Івано-Франківська обласна організація відділення Товариства винахідників і раціоналізаторів України, Івано-Франківська Спілка наукових та інженерних об’єднань України);
 • підтримка підрозділів університету щодо пошуку організацій, які займаються наданням фінансової підтримки науковим дослідженням, допомога у написанні грантових заявок, пошуку партнерів за кордоном для виконання спільних науково-технічних проєктів.

Упродовж 2023 року проводилися консультації стосовно можливої співпраці із представниками Всеукраїнської Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Україна» (SCU) – відкритої інноваційної екосистеми, що об’єднує інституції країни, зацікавлені у розвитку української інноваційної економіки: університети, наукові установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-компанії, фонди і громадські організації.

Налагоджено предметну співпрацю з Бізнес Асоціацією Івано-Франківська в контексті надання практичної допомоги в реалізації студентських стартапів ПНУ, зокрема, проєкту «Скриня Станіславова» та ін.

Надавалося сприяння налагодженню транскордонної співпраці наукових та медичних закладів Івано-Франківської ОТГ з польськими (м. Хелм) та румунськими (Комуна Бістра) партнерами з метою створення в регіоні інноваційних майданчиків надання кваліфікованої медичної допомоги з використанням передових технологій. В рамках згаданої роботи 20 липня 2023 року за ініціативи «Наукового парку» між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Комуною Бістра було укладено Угоду про наукову та освітню співпрацю.

Університет бере активну участь у реалізації міжнародних освітньо-наукових проєктів. Зокрема, у рамках програми транскордонного співробітництва (ЄС) Польща-Білорусь-Україна (PL-BU-UA) 2014-2020 університет відновлює астрономічно-метеорологічну обсерваторію на горі Піп Іван (Чорногірський хребет, Карпати) та створює Міжнародний науковий центр «Обсерваторія». Сьогодні у селі Микуличин (Карпати) продовжується будівництво Міжнародного центру зустрічей молоді України та Польщі за підтримки  державного інвестиційного гранту.

Впродовж 2023 року науковці університету також брали активну участь у реалізації міжнародних науково-освітніх проєктів, що є одним із важливих напрямів імплементації Стратегії інтернаціоналізації університету. У таблицях, наведених нижче, подано інформацію щодо наукового та науково-технічного співробітництва із закордонними організаціями, міжнародних програм та проєктів у сфері освітнього і наукового співробітництва.

 

Перелік проєктів, у яких бере участь Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Назва проєкту
Girls Go Circular (Junior Achievement)
AMBER (UNFPA)
Non-Residential Fellowships for Scholars from Ukraine
Second summer school

Проєкт REGINNA 4.0 (Regional innovative learning for society 4.0)

Навчання та поглиблення компетентностей внутрішньо переміщених осіб

у сферах підприємництва, туризму, країнознавства та комунікацій іноземними

мовами

Goethe-Institut, DLL
Ukraine digital, DAAD
Мовна школа «StartDeutsch»
Mausprojekt
Міжнародна програма Virtual English Language Educator Program за сприяння Посольства США в Україні
Проєкт в рамках грантової угоди з Європейським парламентом «Розвиток потенціалу для викладання конференц-перекладу в магістратурі ПНУ – 2023-2024»
NAWA Universeh Extended for Ukraine
Підготовка ґрунту для відновлення – очищення ґрунту України, еко-підприємництво та екологічна журналістика
Reginna  4.0
Міжнародний проєкт “Українські вівторки в Інституті славістики Польської академії наук”
Проєкт ECHO® (Extension for Community Healthcare Outcomes / Розповсюдження результатів охорони здоров’я в громаді)
Психологічний центр  «RAZOM з тобою», БФ «RAZOM для України», США
Проект «ЕКОСИСТЕМА ІННОВАЦІЙ ФРАНКІВСЬКА»
Проект «Амбасадори міста Івано-Франківська»
“Modular online course “Integrative Life Sciences” for Ukrainian biology students “/Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis профінансованого Німецькою службою академічних обмінів (DAAD)
«Україна цифрова – забезпечення успішності навчання в умовах кризи» онлайн-проєкт.

За підтримки Німецької Служби академічних обмінів (DAAD).

 «Регуляція експресії генів для підтримки здорового старіння та довголіття»

Грант від програми EIRENE Max Planck-Ukraine Cooperation & Mobility Grant від Товариства ім. Макса Планка

Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та діабету – спільна румунсько-українська програма отримання та поширення знань про здоров’я (PrePOD)”
Erasmus+ KA131-2021-1-IT02-KA131-HED-000009659

 

У 2023 р. в університеті реалізовувались освітні та інфраструктурні грантові проєкти:

 

Назва проєктуНазва програмиФінансування у 2023 р., євро
“Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції MultiEd”Програма Erasmus+: Розбудова потенціалу вищої освіти900 099
“RadiatIon Safety: European-Ukrainian APproach”Еразмус+ Жан Моне

 

26 500
“Monitoring of environmental objects in the context of European integration”Еразмус+ Жан Моне

 

30 000
“European system for the protection of the right to a safe environment: experience for Ukraine”Еразмус+ Жан Моне

 

30 000
“Capacity Building for Post-Graduate

Conference Interpreters’ Training at PNU – 2023-2024”

Програма фінансування від Європейського Парламенту

 

44 926

 

У 2023 році в університеті виконувалось 18 науково-дослідних проєктів на загальну суму 16 500 905,91 грн. Із них, 10 проєктів – із загального фонду на суму  7 549 900 грн. та 8 проєктів – із спеціального фонду на суму 8 951 005,91 грн. Крім того, на фінансову підтримку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне  надбання (лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з аналізом електронів конверсії, гамма- і рентгенівського випромінювання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України) виділено і освоєно кошти у сумі 40 000 грн.

Всього обсяг фінансування із державного бюджету у 2023 р. склав 16 500 905,91 грн.

Над виконанням проєктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету працювали 76 осіб (26 докторів наук і 26 кандидатів), з них 57 осіб за загальним фондом (19 докторів наук і 21 кандидат) та 19 осіб за спеціальним фондом (7 докторів наук та 5  кандидатів).

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника:

1) для наукових проєктів, які реалізовуються в межах загального конкурсу проєктів Міністерства освіти і науки України:

– фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

– інформаційні та комунікаційні технології;

– науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

2)  для наукових проєктів, які які реалізовуються в межах загального конкурсу проєктів молодих вчених Міністерства освіти і науки України :

– нові матеріали та виробничі технології.

Основними науковими проєктами університету, які сприяють розвитку інновацій на Прикарпатті є:

 1. Елементи гібридних сенсорних мікросистем для біомедичних застосувань

Термін виконання: 2023-2025 рр.

Фінансування: 2400,00 тис.грн.,

Мета: Розробити структурну схему мікросистеми, алгоритми та реалізований прототип програмно-апаратних засобів, які забезпечують первинну обробку сигналу від оптичних сенсорів, обчислення параметрів пульсової хвилі, передачу даних на мобільні пристрої та віддалений сервер, можливість калібрування в процесі експлуатації для неперервного моніторингу як серцевого ритму, так і показників рівня насичення крові киснем, глюкози та інших параметрів крові методом фотоплетизмографії.

 1. Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води

Термін виконання: 2021-2023 рр.

Фінансування: 2 565, 984 тис. грн.,

Мета: В результаті виконання НДР створено і випробувано гетерогенні Фентон-подібні каталізатори радикального розкладу Н2О2 – катіонзаміщені магнітні каталізатори на основі магнетиту та феритів (Fe3O4, Mn/Fe3O4, Cu/Fe3O4, Fe2O3, CoFe2O4, MgFe2O4, (Zn,Co)Fe2O4) для дезінфекції води.

 1. Творчий універсалізм митців української діаспори XX – початку ХХІ століття: ідентифікаційний, комунікаційний, синергетичний виміри

Термін виконання: 2022-2024 рр.

Фінансування: 1 260,00 тис. грн.,

Мета: Аналіз проявів діалогу чи синтезу культур у функціонуванні видів мистецтва української діаспори на прикладі діяльності митців, створення мистецької продукції та її сприйняття.

 1. Корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі

Термін виконання: 2022-2024 рр.

Фінансування: 4 500,00 тис. грн.

Мета: Будуть створені та апробовані на дрозофілі та мишах чотири збагачених сульфорафаном препарати з проростків броколі; будуть вирощені два сорти/лінії броколі з максимальним вмістом діючих речовин і отримане насіння в кількості кількох кілограм; будуть вирощені на насіння п’ять видів/сортів рослин з родини хрестоцвітих перспективних для отримання частково очищених препаратів мирозинази.

 1. Дослідження алгебр породжених симетричними поліноміальними та раціональними відображеннями у банахових просторах

Термін виконання: 2023-2025 рр.

Фінансування: 2 662, 00 тис. грн.

Мета: Всебічне вивчення алгебр симетричних аналітичних та раціональних функцій на банахових просторах, дробових відображень від скінченної та нескінченної кількості змінних, побудова нових алгоритмів розвинення заданих функцій у функціональні гіллясті ланцюгові дроби, встановлення

умов та ознак збіжності, оцінки похибок наближень, отримання застосування до алгоритмів сортування, розпізнавання та машинного навчання.

 1. Пошук маркерів посттравматичного стресового розладу на основі показників оксидативного стресу та запалення

Термін виконання: 2023-2025 рр.

Фінансування: 3600,00 тис. грн.,

Мета: Буде визначено активність параоксанази у комплексі з мієлопероксидазою у зразках тканин , зокрема плазмі крові, експериментальних тварин, проаналізовано взаємозв’язок між активністю цих ферментів та станом поведінки мишей; буде оптимізовано умови спектрофотометричного та гель-електроферетичного визначення параоксонази; розроблено тест-систему для визначення параоксонази у біологічних зразках та адаптовану для клінічних визначень.

 1. Застосування методів аналізу і топології до задач про класифікацію, розклад, продовження відображень між різними просторами

Термін виконання: 2022-2024 рр.

Фінансування: 4500,00 тис.грн.,

Мета: розв’язання конкретних проблем засобами існуючих теоретичних методів, а також нових методів, створених саме для даної конкретної задачі. В разі створення нового методу планується навести повне і достовірне обґрунтування, яке дозволяє використовувати цей метод у подальшій роботі над іншими задачами.

 1. Гібридні тонкоплівкові сонячні елементи підвищеної ефективності для енергетичної безпеки та сталого розвитку

Термін виконання: 2023-2025 рр.

Фінансування:  2 795,00 тис. грн.,

Мета: розробка та апробація фотоелектричного перетворювача II генерації із термоелектричною пленарною системою генерування енергії для підвищення ефективності кінцевого пристрою та зменшення внеску у глобальне потепління.

 1. Технологія та комп’ютерна симуляція оптимізованих фотоелектричних систем II покоління на основі сполук II-VI ефектами

Термін виконання:  2021 -2023 рр.

Фінансування: 2073,00 тис.грн.,

Мета: Осадження тонкоплівкових гетероструктур методом відкритого випаровування у вакуумі із попередньо розрахованими конфігураціями для досягнення максимальної ефективності та керування ними зміною технологічних факторів (температурних режимів осадження, часу осадження, вибором матеріалу підкладки).

 1. Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України

Термін виконання: 2021 -2023 рр.

Фінансування: 2302,10 тис.грн.,

Мета: Розробка інноваційного механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою на макро – та мікрорівнях в Україні, шляхом оцінки потенціалу забезпечення економічної та енергетичної безпеки.

 1. Симетрії в алгебраїчних та топологічних структурах на нескінченновимірних аналітичних многовидах та їх можливі застосування

Термін виконання: 2020 -2023 рр.

Фінансування: 5 764, 771 тис.грн.,

Мета: Довести, що радіус функції гомоморфізму значення в точці алгебри цілих симетричних функцій обмеженого типу на lp  дорівнює нормі цієї точки та описано множину характерів цієї алгебри.

 1. Асиметричні суперконденсатори з водним електролітом на основі нанокомпозитів оксиди заліза і нікелю / відновлений оксид графену та мікропористого вуглецю

Термін виконання: 2020 -2023 рр.

Фінансування: 6221,14 тис.грн.,

Мета: Здійснити комплексне дослідження електрохімічних властивостей півелементів на основі допованих нітрогеном пористих вуглецевих наноматеріалів та з’ясувати вплив структурно-морфологічних (розподіл пор за розмірами, величини питомої площі поверхні)

 1. Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя

Термін виконання: 2020 -2023 рр.

Фінансування: 7 785, 592 тис.грн.,

Мета: Встановити, що додавання до їжі препаратів лофанту анісового, перцю чилі, 2,4-динітрофенолу (ДНФ) та ферулової кислоти продовжує тривалість життя самців та самок плодової мушки D. melanogaster у залежний від концентрації препаратів спосіб

 1. Підготовка ґрунту для реконструкції – знезараження ґрунту в Україні, еко-підприємництво та екологічна журналістика

Термін виконання: 25.05.2023-31.08.2023

Фінансування: 131 000 фунтів стерлінгів

Мета: Розвиток співпраці з Університетом Східної Англії задля  створення еко-стартапів в Україні, в тому числі для знезараження постраждалих під час війни грунтів. Популяризація світових цінностей і трендів щодо забезпечення збереження і відновлення екології.

 1. REGINNA 4.0

Термін виконання: 2023 – 2024

Фінансування: 750 000 євро

Мета: Вирішення проблем, пов’язаних з обмеженим доступом підприємств, особливо МСП та стартапів, до глибоких технологічних знань та інфраструктури, які переважно зосереджені у закладах вищої освіти та науково-дослідних установах. Це обмеження призводить до недостатнього використання існуючої дорогої інфраструктури за межами фундаментальних досліджень та обмеженого усвідомлення потенційних покращень підприємницької конкурентоспроможності та інноваційних можливостей.

Організація навчальних заходів для студентів щодо розвитку бізнесу в галузях штучного інтелекту, Індустрії 4:0 та нанотехнологій.

 1. Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні

Термін виконання: 2021 – 2023

Фінансування: 30 тис доларів

Мета: Створення регіонального акселератору для GCIP України (Центр інновацій, технологій та інноваційних стартапів), який сфокусовано на формуванні комфортного інноваційного середовища для виробництва та реалізації креативних ідей та інноваційних стартапів, трансферу технологій, співпраці з виробництвом і малим бізнесом, розвитку зеленої економіки в Івано-Франківській області України. Програма також спрямована на розвиток ринку для впровадження енергетично ефективних інноваційних заходів і збільшення використання відновлювальних джерел енергії в енергетично-затратних виробництвам малого і середнього бізнесу України.

 1. Ворота в Центральні Горгани: міжкультурний діалог на польсько-українському прикордонні

Термін виконання: 2020 – 2023

Фінансування: 55 664,57 євро

Мета: Популяризація історико-культурної спадщини бойківського регіону польсько-українського прикордоння на території Брошнів-Осадської ОТГ, посилення міжкультурних зв’язків, імплементація спільних заходів зі збереження спадщини та підвищення туристичної привабливості.

 1. Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання

Термін виконання: 15.10.2017 – 14.10.2020

Фінансування: 861 445 євро

 1. Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції

Термін виконання: 15.11.2019 – 14.11.2021

Фінансування: 900 099 євро

 1. Радіаційна безпека: європейсько-український підхід

Термін виконання: 01.09.2023 – 31.08.2026

Фінансування: 26 500 євро

 1. Monitoring of environmental objects in the context of European integration

Термін виконання: 01.09.2023 – 31.08.2026

Фінансування: 30 000 євро

 1. Європейська система захисту права на безпечне довкілля: досвід для України

Термін виконання: 01.10.2023 – 30.09.2026

Фінансування: 26 500 євро

 1. Комерційне право Європейського Союзу

Термін виконання: 01.09.2018 – 31.09.2021

Фінансування: 21 168 євро

 1. Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру

Термін виконання: 23.02.2019 – 22.02.2021

Фінансування: 1 170 269,82 євро

 1. Невидима спадщина: обмін та впровадження передового досвіду щодо доступу до культури для людей з порушеним зору

Термін виконання: 2020 – 2021

Фінансування: 60852 євро

 1. Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та діабету – спільна румунсько-українська програма отримання та поширення знань про здоров’я (PrePOD)

Термін виконання: 15.06.2020 – 15.12.2021

Фінансування: 329 200 євро

 1. Аналітичне дослідження з органами влади щодо інвестиційної привабливості територіальних громад Прикарпаття

Термін виконання: 2021 (3 місяці)

Фінансування: 163 468,21 грн

 1. Сприяння сталості університетського аналітичного центру в умовах війни

Термін виконання: 07.2022 -12.2022

Фінансування: 1100 тис. грн.

 1. Розбудова потенціалу для післядипломної підготовки усних перекладачів у PNU – 2023-2024

Термін виконання: 2023 – 2024

Фінансування: 44 926,43 євро

 1. Інфраструктурний проєкт “Молодіжний центр Paragraph”

Термін виконання: 12.03.2020 – 31.08.2020

Фінансування: 160 337 грн

 1. Створення проєктно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні

Термін виконання: 2018 – 2020

Фінансування: 7 904 409 грн

 1. UNIVERSEH Extended for Ukraine

Термін виконання: 02.01.2023 – 31.12.2023

У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника функціонують навчально-наукові підрозділи (центри, лабораторії), діяльність яких спрямована на розвиток науково-технологічного та інноваційного потенціалу регіону, а саме:

 – 17 наукових центрів:

Проектно-освітній центр розвитку інновацій та інвестицій в регіоні «Агенти змін»;

Центр інноваційних освітніх технологій «PNU-EcoSystem»;

Навчально-науковий центр соціальних досліджень Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Навчально-науковий центр професійної кар’єри та освіти впродовж життя

Центр полоністики;

Науковий інформаційно-аналітичний центр НАТО;

Навчально-науковий центр «Карпатський інститут аналітики»;

Науково-дослідний центр напівпровідникового матеріалознавства;

Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-визвольного руху імені професора Олександра Юхимовича Карпенка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Навчально-науковий центр дослідження Центрально-Східної Європи;

Прикарпатський центр законодавчих ініціатив;

Центр дослідження конституційної юстиції;

Навчально-науковий «Ресурсний центр з інклюзивного навчання та спеціальної освіти»

Центр досліджень «Покутської трійці»

Творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа Українських Карпат».

Навчально-науковий центр хімічного матеріалознавства та нанотехнологій.

Центр досліджень кримінальної та військової юстиції.

 • 4 інститути:

Навчально-науковий інститут українознавства

Науково-дослідний Інститут історії, етнології і археології Карпат

Навчально-науковий інститут проблем педагогіки і психології

Науково-дослідний інститут:

Міжнародний навчально-науковий центр “Обсерваторія”;

Міжнародний центр студентської молоді України та Республіки Польщі;

Міжнародний пленерний центр імені Михайла Фіголя.

Навчально-методична база у с. Діброва.

Регіональний акселератор інновацій, технологій та стартапів у Івано-Франківській області.

 • 4 лабораторії:

Лабораторія когнітивного моделювання;

Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю;

Лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з аналізом електронів конверсії, гамма, і рентгенівського випромінювання;

Навчальна лабораторія “Центр освіти і піклування дітей раннього і дошкільного віку”.

– 2 міжвідомчі лабораторії:

Спільна навчально-наукова лабораторія фізики магнітних плівок Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

Центр спільного користування науковим обладнанням “Лабораторія нанотехнологій для матеріалознавства, енергетики та медицини”.

–  Науковий парк “Прикарпатський університет”;

–  Ботанічний сад;

–  Дендропарк “Дружба”;

–  Музей;

–  Наукова бібліотека.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника підтримує тісні зв’язки з багатьма науковими та навчальними закладами світу (більше 100), зокрема ЄС, США та Азії. Університет має значний досвід у реалізації міжнародних проєктів. Наш заклад реалізує 13 безкоштовних магістерських програм подвійних дипломів з провідними університетами Республіки Польща.

Тільки у 2023 році було укладено 15 нових міжнародних угод про освітньо-наукову співпрацю, що в перспективі означатиме розширення можливостей для навчання студентів, а також сприятиме підвищенню кваліфікації та вдосконалення професійних навичок викладачів завдяки стажуванням у провідних університетах Європи та світу.

Науковці університету беруть активну участь у реалізації міжнародних освітньо-наукових проєктів та залучаються до організації й проведення різноманітних заходів міжнародного характеру. Крім того, неабияку увагу Прикарпатський національний університет присвячує розвитку програми “гостьовий професор”, в рамках якої відбуваються численні візити до університету відомих іноземних науковців, представників бізнесу й дипломатичних установ з метою проведення для студентів лекцій, практичних занять, тренінгів, воркшопів тощо.

Протягом 2023 року 333 студенти університету перебували у закордонних відрядженнях, з них – 85 відповідно до програм студентської мобільності.

В університеті розвивається екосистема для створення інновацій та стартапів у різних сферах, що сприяє розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні.

Регіональний акселератор інновацій, технологій та стартапів у Івано-Франківській області – навчально-наукова інституція, що діє на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  пропонує інтенсивну акселераційну програму розвитку стартап-проєктів з метою сприяння інноваційному підприємництву та зміцненню підприємницької екосистеми на регіональному рівні в Україні.

Метою Акселератора є розбудова національного потенціалу для підтримки та просування інновацій шляхом організації конкурсів стартапів та надання менторських та консультаційних послуг. Це дозволить вирішити ряд проблем в регіоні, а саме сприяти розвитку регіональних інноваційних стартапів, створенню нових робочих місць і впровадженню інновацій для відбудови України.

Над розвитком ідей та стартап-проєктів працюють досвідчені фахівці-ментори та провідні міжнародні експерти, які спільно з представниками влади, бізнесу та громадянського суспільства допомагають розвивати ідеї та стартап-проєкти. Організовуються навчальні тренінги, вебінари та майстер-класи з питань започаткування стартапів, креативного мислення та розвитку інновацій.

Акселератор спрямований на залучення грантових коштів для стимулювання розвитку інноваційних стартапів та поширення кращих європейських освітніх практик і новітніх інструментів для акселерації стартапів.

У 2023 році був проведений уже VI конкурс стартап-проєктів.

В межах міжнародного проєкту REGINNA 4.0. у травня 2024 року буде проведено І Всеукраїнський учнівський конкурс бізнес-проєктів для учнів 10-11класів.

Мета конкурсу – сприяння розвитку підприємницького потенціалу серед учнів, стимулюванні їхнього креативного мислення, інноваційних здібностей та командної роботи. Переможцями стануть команди, які добре розуміють ринок, на який вони хочуть вийти зі своїм проєктом та наводять достатньо доказів під час обґрунтування потенційного успіху майбутнього бізнесу і дійсно вірять у свій проєкт. Конкурсанти також матимуть можливість проходити навчання в онлайн-хакатоні у квітні. Кращі бізнес-проєкти зможуть брати участь у міжнародній літній школі з розвитку інноваційних стартапів. Переможці отримують фінансову підтримку та цінні подарунки.

Прикарпатський національний університет спільно з Університетом Східної Англії (Великобританія) та Технологічним університетом АГХ в Кракові (Польща) організував Міжнародний онлайн хакатон Global Hack’23 (листопад 2023 року). Global Hack’23 – це подія, що об’єднує студентів та менторів з різних галузей та куточків світу з метою знаходження інноваційних рішень для розв’язання проблем сталого розвитку.

Прогнозовані результати проведення Global Hack’23:

– розробка інноваційних проєктів;

– здобуття цінного досвіду та спілкування з експертами в різних галузях;

– отримання призів за перші три місця;

– проходження акселераційної програми для втілення ідей;

– отримання сертифіката на 2 кредити ECTS або 60 год;

– співпраця зі студентами з усього світу.

Наукові підрозділи університету проводять ряд вагомих наукових заходів – наукових конференцій, семінарів, круглих столів, які мають вагому роль у розвитку регіону.

3 лютого 2023 року спільно з представниками Інституту соціальної й політичної психології НАПН України та Івано-Франківським осередком психологічної комісії Наукового товариства імені Шевченка було проведено круглий стіл «Досвід переживання війни у вимірах мистецтвознавства, психології мистецтва та арт-терапії». Було заслухано та обговорено 28 виступів, які були спрямовані на розгляд теоретико-методологічних проблем досвіду проживання російсько-української війни представниками різних вікових груп та пошуку шляхів примноження ресурсів життєстійкості засобами мистецтва, подолання наслідків колективної травматизації засобами активної та рецептивної арт-терапії, психопрофілактики.

13 лютого 2023 року відбувся круглий стіл «Еколого-проєктні ініціативи для сталого розвитку Карпатського регіону» за участі голови  екологічного комітету Верховної ради України Олега Боднаренка, заступника голови комітету Едуарда Прощука і ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігоря Цепенди. У рамках проведеного заходу проаналізовано досвід реалізації Міжнародних та національних екологічних проєктів; висвітлено перспективи подальшої діяльності і залучення інвестицій. Учасники обговорили коло екологічних проблем регіону та запропонували низку шляхів їх вирішення у коротко- та далекостороковій перспективі.

27 квітня 2023 року відбулася науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку спеціальної освіти та інклюзії». Під час виступів увагу учасників привернули особливості роботи фахівців спеціальної та інклюзивної освіти в умовах воєнного стану; організаційно-правові засади регулювання інклюзивних процесів у часи війни; сучасні тенденції професійної підготовки фахівців до роботи з дітьми із ООП в контексті формальної, неформальної та інформальної освіти; інноваційні підходи до здійснення корекційно-розвиткової роботи та забезпечення психолого-педагогічного супроводу осіб із ООП; проблеми визначення труднощів та оцінювання дітей із ООП в умовах інклюзії; діагностико-корекційні методики та технології в роботі з дітьми із ООП; феномени дистанційного та змішаного навчання дітей із ООП як виклики часу; проблеми міграції та переміщення родин, що виховують дітей із ООП; тенденції розвитку спеціальної освіти, інтеграції та інклюзії в країнах ЄС та Північної Америки.

4 травня 2023 року  з нагоди Міжнародного дня протидії  булінгу та з метою профілактики і зниження рівня агресивності в освітньому середовищі на відбувся онлайн-вебінар «Булінг в освітньому середовищі: механізми реагування та профілактики». У межах роботи вебінару презентовано колективний творчий проєкт «Stop Bulling».

9 травня 2023 року відбулася IV Регіональна науково-практична конференція «Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку».  Під час виступів і дискусій увагу учасників привернули проблеми фізичної культури у школі, теоретичні, методичні і практичні проблеми функціонування фізичної культури в закладах середньої освіти, її кадрового, методичного й матеріально-технічного забезпечення, медичного супроводу.

11 травня 2023 року був проведений тренінг: «Формування стратегії розвитку закладу освіти» для керівників та заступників закладів середньої освіти. На тренінгу було розглянуто основні складові стратегії: візію, місію, цінності закладу освіти, SWOT-аналіз, стратегічні вектори, цілі та їх декомпозицію. Зауважили важливість врахування окремих Цілей сталого розвитку при розробці стратегії.

18 травня, у Всесвітній день вишиванки відбулася ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки». Учасники конференції обговорили широке коло питань, презентували дослідження, в яких висвітлювали особливості української вишиванки, національних символів, мовних кодів та національної освіти в умовах війни, аналізували особливості регіонального контексту. Видано збірник тез конференції.

До Дня вишиванки також відбувся еколого-мистецький НЕсемінар «Код нації. Екологічне підгрунтя», який об’єднав для участі у небанальних дискусіях, креативних роздумах й обміну думками екоактивістів, освітян і науковців, представників мистецького кола і бізнес-спільноти. Захід пройшов під ключовим девізом кафедри: «Збережемо землю наших предків для наших нащадків».

18 травня 2023 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи». У роботі заходу взяли участь науковці, викладачі, вчителі, керівники гуртків закладів загальної середньої і позашкільної освіти, музейні працівники. Метою проведення заходу було розширити знання про історичне краєзнавство як комплексне вивчення історії краю і громадський рух, про методику історико-краєзнавчої роботи як одну з важливих його форм у закладах освіти; упорядкувати дослідження про рідний край та їх джерельну базу, способи використання, форми організації краєзнавчої діяльності, застосування краєзнавчих знань в освітньому процесі в умовах Нової української школи; засвоїти і поглибити теоретичні та практичні знання, уміння і навички педагогів, студентів й учнів з організації історико-краєзнавчої, пошукової, музейної, пам’яткоохоронної діяльності в закладах освіти в умовах НУШ; формувати загальні, спеціальні, професійні компетентності, необхідні для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності.

 

Місія 3. Проєктна діяльність задля розвитку потенціалу регіону

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника реалізовує важливі освітні та інфраструктурні проєкти, спрямовані на розвиток регіону. Найбільшими проєктами-магнітами для регіону Прикарпаття є:

 1. Відновлення обсерваторії на г. Піп Іван та створення на її базі Міжнародного наукового центру “Обсерваторія”.

Астрономічна обсерваторія на горі Піп Іван була введена в експлуатацію в 1938 році, як обсерваторія Варшавського університету. Під час Другої світової війни та у післявоєнний час вона зазнала руйнації, на час початку відновлення залишились тільки її зруйновані кам’яні стіни.

Будівля є власністю Міністерства освіти і науки України і знаходиться в господарському розпорядженні Прикарпатського національний університет імені Василя Стефаника. На підставі оцінок експертів і науковців, було прийняте рішення про відновлення діяльності обсерваторії, як навчально-наукового центру для студентів і науковців, який би діяв у весняно-літній період, а у зимовий період працював як Українсько-польська школа гірського рятівництва. Пункт про відбудову колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван (2022 м) було включено у “Дорожню карту українсько-польських відносин”. У 2007 році проєкт отримав патронат Президентів Республіки Польща і України. У 2018 році проєкт отримав патронат “Польсько-Українського Форуму Партнерства при МЗС України та РП”.

Тематична концепція проєкту передбачає створення осередку для наукової і навчальної роботи студентів і викладачів на метеорологічній та сейсмологічній станціях. Планується, що в приміщенні обсерваторії буде розташовано науковий центр з дослідження флори і фауни Карпатського національного парку. Заплановано також створення Карпатського центру екологічного моніторингу.

Діяльність науково-центру у важкодоступному гірському районі суттєво вплине на соціально-економічний розвиток регіону. Насамперед це стосується розвитку туризму, оскільки із можливістю відновлення туристичного кемпінгу розшириться карта туристичних маршрутів.

Питання про створення  Міжнародного центру зустрічей української і польської студентської молоді та відбудову колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван (2028 м). було включено у «Дорожню карту українсько-польських відносин». У 2007 році проект отримав патронат Президентів РП і України. У 2018 році проект отримав патронат «Польсько-Українського Форуму Партнерства при МЗС України та РП»

У 2012 році було розпочато консервацію будівлі. Проведені роботи щодо відновлення стін та забезпечення конструкції даху та його накриття; проведено очищення приміщення від сміття та встановлення тимчасового даху над приміщення обсерваторії, а також реставровано стіни ротонди; відновлено залізобетонні перекриття; створено приміщення для рятувального загону; зроблено сучасну систему громовідведення, яка дозволить найближчим часом встановити у стінах Обсерваторії наукове обладнання (жовтень 2022 року).

В енергопостачанні об’єкту заплановано використовувати сонячні батареї, які забезпечать будівлю електроенергією на майже 30%, а решту – 70% планується отримати за допомогою дизельних генераторів та роторного вітряка.

Від 16 вересня 2017 року в приміщенні Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» 24/7 чергує рятувальний загін  ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області. Розташування посту в приміщенні обсерваторії скорочує час проведення рятувальних операцій в районі Чорногірського хребта на 3-4 години, а також забезпечує охорону об’єкту.

Концепція проєкту. Проект спрямований на забезпечення розвитку Карпатського регіону через формування на базі Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Варшавського університету на г. Піп Іван (МНЦ «Обсерваторія») унікального для України простору взаємодії науки, культури, креативних індустрій, безпеки, екології, туризму тощо.

За проектом передбачено такі основні види діяльності, що потенційно сприятимуть розвитку нашої країни загалом:

1)  Розвиток функціоналу астрономічної обсерваторії, супроводження супутників космічних агентств (встановлення телескопу заплановане на 2024 рік), а саме:

 • проведення фундаментальних та прикладних науково-дослідних досліджень з астрономічної та космічної тематики ЗВО, науковими установами України та зарубіжних країн;
 • визначення відстані до супутників та космічного сміття з метою корекції орбіт при запусках нових космічних апаратів;
 • використання обсерваторії для підвищення рівня національної безпеки в космічній галузі;
 • організація туристичних-астрономічних турів для науковців, студентів та зацікавлених осіб з дослідження космосу.

2)  Метеоспостереження, а саме:

 • проведення метеорологічних вимірювань та спостережень, досліджень зміни клімату;
 • продаж метеоінформації для авіаперевізників;
 • надання метеорологічних послуг у галузі агрометеорології, здійснення метеорологічних прогнозів та гідрометеорологічного забезпечення;
 • експлуатації метеорологічної станції – системи, яка забезпечує перевірені дані у метеорологічних додатках;
 • організація проведення студентських практик різних спеціальностей.

3)        Екологія й безпека у розвитку туризму, а саме:

 • сприяння збереженню та розумному використанню біологічного та ландшафтного різноманіття, збереження природно-заповідного статусу Чорногірського масиву;
 • сприяння функціонуванню Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту АРЗ СП У ДСНС України в Івано-Франківській області;
 • проведення досліджень в галузі екології;
 • формування екологічної свідомості населення;
 • проведення очної та онлайн різнопрофільної консалтингової діяльності для туристів та інших зацікавлених осіб – відвідувачів обсерваторії.створення ексклюзивного туристичного продукту;
 • створення та забезпечення функціонування соціального підприємства «Карпатська рись»;

У рамках проекту «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру» придбано автоматичну метеостанцію AWS310 Vaisala Automatic Weather Station та систему датчиків для актинометрії, що дозволить досліджувати атмосферу та визначати атмосферні забруднювачі і тверді речовини (інсталяція обладнання запланована на жовтень 2022 року)

 1. Державний інвестиційний проект “Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіка Польща”. Ідея створення Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща ґрунтувалася на досвіді Франції і Німеччини, коли в 1960-х роках канцлер Німеччини Конрад Аденауер і президент Франції Шарль-де-Голль зрозуміли, що для реалізації ідеї створення спільної Європи та ЄС, насамперед, потрібно налагодити міжлюдські відносини між їхніми країнами, які за результатами Другої світової війни залишались надзвичайно напруженими.

З цією метою було визначено покоління людей, які мали розбудовувати об’єднану  Європу і, відповідно, формувати спільну стратегію. Цю місію взяли на себе Центри зустрічей студентської молоді. Першочергове завдання Центрів полягало у створенні дискусійних майданчиків для подолання стереотипів, які нашарувались десятками років в обох суспільствах; формування відчуття вразливості один одного щодо тих проблем, які виникли у наслідок конфліктів і війни, а також у формуванні спільного бачення майбутнього. У Європі діяльність такого роду центрів добре зарекомендувала себе як дієвий інструмент примирення. Це стало фундаментом для двох локомотивів об’єднаної Європи  – Німеччини і Франції, які створили платформу для реалізації цієї ідеї.

На початку 1990-х років цю формулу запозичила Польща. Взаємини між Польщею і Німеччиною за результатами Другої світової війни також були особливо складними. Це було викликано пам’яттю про мільйони загиблих поляків від рук гітлерівців, масових депортацій німецького населення, територіальних претензій тощо. В цих умовах політичні кола Німеччини і Польщі прийняли рішення про створення Центру зустрічей студентської молоді в Кшижовій, на базі колишнього палацу генерала Гельмульта фон-Мольтке. Ідея створення Центру зустрічей студентської молоді грунтувалась на тих же пріоритетах, які виконували Центри зустрічей молоді Німеччини і Франції.

Хронологія подій. Зважаючи на досвід європейських колег, а також враховуючи складні взаємини обох суспільств на тлі історичної пам’яті, у 2007 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника спільно з Варшавським університетом зініціювали ідею створення Центру зустрічей студентської молоді України і Республіки Польщі. Гаслом діяльності Центру стало – «Пам’ятаючи про минуле – разом будуємо майбутнє».

Від тоді ця ініціатива отримала постійний патронат Президентів України та РП. Згадане питання увійшли до порядків денних засідань Консультаційних комітетів президентів України та Республіки Польщі починаючи від 2007 р.

У 2011 р. питання створення Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща, а також відновлення астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван – теперішній Міжнародний науковий центр «Обсерваторія» – увійшли в Дорожню карту українсько-польських відносин.

У 2017 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника взяв участь у конкурсі інвестиційних проектів з ідеєю створення Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України і Республіки Польщі у с. Микуличин. Даний проект переміг у конкурсі державних інвестиційних проектів і з 2018 р. розпочалась реалізація проекту. Це позитивне рішення Уряду відбувалось в умовах  загострення міждержавних взаємин України з Польщею, Угорщиною і Румунією на тлі історичної пам’яті. Пропозиція університету про реалізацію згаданої концепції, яка виявилась успішною для Німеччини і Франції та Німеччини і Польщі була підтримана Урядом для реалізації.

Концепція Центру, запропонована Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, будується на досвіді діяльності міжнародних молодіжних центрів Німеччини, Франції, Польщі, але вносить нові елементи, які докорінно відрізняють її від згаданих Центрів зустрічей студентської молоді. Саме село Микуличин підходить для реалізації цього задуму якнайкраще, бо воно також формувалося на полікультурному пограниччі – на кордонах країн, народів, культур, релігій і мов.

Збережено традицію дискусійного клубу, який дозволить створити майданчик для спілкування молоді різних країн з метою роздумів про минуле з метою формування спільного бачення майбутнього.

Перший елемент, який до цього часу не був реалізований  в інших центрах – це створення сучасного ІТ-Hub. Мета якого полягає у формуванні платформи комп’ютерних симуляцій при прийнятті управлінських рішень для молодих лідерів. Подібні програми вже віддавна розроблені в США та країнах ЄС й успішно функціонують для формування мислення керівників різних ланок при підготовці їх до управління.

Другий елемент – це унікальна платформа розвитку наукової та інноваційної практичної (stаrt-ups) співпраці, для дискусій, проведення семінарів, конференцій.

Третій елемент – це спільні гірські мандрівки в Карпатах, які мають інтегрувати і зближувати молодь різних країн в екстремальних умовах. Цьому також сприятиме діяльність Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» (г.Піп Іван 2002 м, Чорногірській хребет, Карпати)

Згадані напрямки діяльності Центру дозволять формувати потужне проукраїнське лобі, насамперед, в середовищі країн Євопейського Союзу, а також серед важливих для України країн світу. Додатково, вже сьогодні ініціатори проєкту – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Варшавський університет усвідомлюють, що завдання і потужність Міжнародного центру зустрічей студентської молоді значно виходить за свої рамки. Тобто, на найближчу перспективу цей центр стане Центром інтеграції молоді ЄС та країн пострадянського простору. Це дозволить Україні формувати свій позитивний імідж і лобі України не тільки в межах ЄС.

На даний час завершуються перемовини польськими партнерами, які позитивно ставляться до ідеї фінансового входження в цей проект шляхом придбання сучасного ІТ-обладнання для реалізації першого завдання центру.

Технічний опис проекту. МЦЗ будується у селі Микуличин Яремчанської ОТГ Івано-Франківської області на земельній ділянці університету поруч із університетським Спортивно-оздоровчим комплексом «Смерічка».

Проект МЦЗ здійснено ТОВ «Ательє Архітектури плюс». Архітектор – Я.Дорошенко. У 2018 році на Всеукраїнському конкурсі автор проекту став лауреатом премії «Спілки архітекторів України». Проект унікальний за своїм виконанням, оскільки з одного боку, треба було вписати будівлю у гірський ландшафт з максимальним збереженням в архітектурі національного колориту, а, з іншого, створити надсучасний конгрес-центр, який би задовольняв смаки молоді та виконував свої головні завдання.

Загальна архітектурна ідея комплексу – це трикутний будинок-гражда галерейного типу. З усіх його боків – двоповерхові корпуси. Центральна частина використовуватиметься як конференц-зал. Загалом передбачено 60 номерів, у яких можна розселити  до 200 осіб. Головний вхід у МЦЗ передбачено з вулиці. Сам конференц-зал (450 кв. м) є універсальним для конференцій, виставок та будь-яких інших масових заходів і розрахований на 400 осіб. Його висота сягає 12 метрів. Найнижча стеля допоміжних залів – 6 метрів.

 1. Проектно-освітній центр «Агенти змін» створено як структурний підрозділ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2018 році (Протокол Вченої ради університету №1 від 30.01.2018 року, Наказ № 113 від 26.02.2018 року).

Це результат успішного проекту регіонального розвитку «Створення проектно-освітнього центру інновацій та інвестицій в регіоні» за програмою «Інноваційна економіка та інвестиції» конкурсу проектів регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, проведеного Мінрегіоном України, який став консалтинговою платформою розвитку інновацій та інвестицій в регіоні.

Бюджет проекту майже 12 млн.грн., сума гранту – 7,9 млн грн (понад 300 тис. євро). Загальний бюджет Проекту складає 11 585 409 грн. у т.ч.: внесок Університету (Замовника) у натуральній формі в сумі 3 681 000 грн.( виділеного для Центру «Агенти змін» ПНУ – навчального корпусу по вул. Чорновола, 88), фінансування з державного бюджету  в сумі 7 904 409 грн.,  у т.ч. у 2018 році – 5 241 326 грн., у 2019 році – 1 318 324  грн., у 2020 році – 1 344 759 грн.

За 6 років діяльності Центру, зокрема 2018-2020 – проектний період та 2021-2023 післяпроектний період, в регіоні вирішено ряд актуальних розвиткових питань, зокрема,

– посилено інституційно-кадрову спроможність в регіоні та удосконалено інформаційно-освітнє забезпечення з питань управління проектами (УП) через:

Ø       створено Центр з експертним потенціалом з управління проектами (командою фахівців понад 10 осіб), оснащено приміщення Центру найсучаснішою технікою та обладнанням (MultitouchTable, хмарна платформа на основі програмного продукту Cisco Collaboration Flex Plan, ін.),

Ø       введено нові та удосконалено існуючі освітні програми підготовки студентів, аспірантів Прикарпатського університету дисциплінами, пов’язаними з проектним менеджментом,

Ø       забезпечено онлайн-навчальну практику з основ проектної діяльності для студентів ПНУ – вихідців з ОТГ Прикарпаття та ін. регіонів України,

Ø       забезпечено надання постійної консультативної, інформаційної підтримки, тренінгового, менторського супроводу з УП, супроводу розробки проектів та їх реалізації в регіоні,

Ø       експертно підсилено командою фахівців/фахівчинь Центру забезпечення розробки та допомоги в реалізації стратегій розвитку, цільових програм, планів разом з  інституціями, ОМС, ін. стейкхолдерами регіону тощо.

Команда фахівців – тренерів/консультантів сформована за різними типами проектів, зокрема: м’які/соціальні; тверді/інвестиційні; дослідницькі/ наукові; проекти індивідуальної мобільності/партнерства; міжнародні/проекти регіонального та місцевого розвитку. Фахівці проекту організовують самостійно або беруть участь у різноманітних заходах за своїм профільним спрямуванням, проводять консультаційно-освітню роботу, виступають спікерами, модераторами та менторами спеціалізованих івентів, консультантами та співрозробниками проектів розвитку як структурних підрозділів університету, так і територіальних громад області https://agentyzmin.pnu.edu.ua/coaches/ .

 Загалом за результатами експертної оцінки зросли порівняно з базовими такі показники в регіоні завдяки створеному Центру:

Інституційна спроможність з УП – на 57, 5 %;

Рівень кадрового забезпечення з УП в регіоні  – на 40%;

Рівень забезпечення консалтингом з УП в регіоні – на 46%.;

Рівень компетентності і практичних навиків з питань УП цільових груп регіону – на 46,8%.

Соціальний вплив діяльності Агентів Змін ПНУ в регіоні також відображається у:

 • покращенні якості та доступності консультативно-освітніх послуг з питань управління проектами, наближення їх до європейських стандартів, ISO стандартів з УП;
 • підвищенні рівня компетентності, удосконаленні практичних навиків з управління проектами для широкого кола зацікавлених осіб – кількість учасників заходів Агентів змін ПНУ зросла з 528 учасників до понад 2000; рівень компетентності з УП зріс на 46,8%;

підвищенні  шансів успішної участі у грантових конкурсах на кошти ЄС, бюджетної підтримки чи інших ресурсів розвитку (до прикладу, з проконсультованих 5 проектів на секторальну бюджетну підтримку – переможцями стали 2 проекти);

забезпечення належного рівня та доступності для цільових груп матеріально-технічного та програмного забезпечення процесів управління проектами – офіс, техніка Агентів змін ПНУ; онлайн-платформа pu.webex.com.

 

Проектна активність, в т.ч. завдяки фахівцям суттєво зросла в регіоні тільки за період 3-ьох років проектної фази (2018-2020), коли було оголошено 13 проектів-переможців з 25 розроблених грантових заявок, участь у розробці/консультуванні яких брали фахівці Проектно-освітнього центру «Агенти змін» ПНУ. Всього за 3 роки проекту, враховуючи участь фахівців Центру залучено 131,387.430 млн.грн.

За період після проекту (2021-2023), враховуючи участь фахівців Центру, в середньому розроблено та подано проектів на різні конкурси:

міжнародних – 4

транскордонного співробітництва – 12

проектів місцевого та регіонального розвитку – 9

Прогнозний обсяг коштів за проектами відповідно до їх бюджетів становить: за міжнародними – 125 тис.євро; за проектами транскордонного співробітництва – 5,9 млн.євро; за проектами місцевого та регіонального розвитку – 66,7 млн.грн.

Загалом з 25 розроблених проектів, з них виграних: 6 успішних проектів місцевого та регіонального розвитку, 2 успішних міжнародних проекти, 5 успішних проектів транскордонного співробітництва.

Підсумовуючи, очевидно, що Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника відіграє важливу роль у розвитку регіону в контексті освітньої інноваційно-наукової та проєктно-грантової діяльності.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]