Про реформування комунального лісового господарства Івано-Франківської області шляхом зміни засновника спеціалізованих комунальних агролісогосподарських підприємств, перейменування їх, затвердження статутів у нових редакціях, положень про наглядові ради та складу наглядових рад


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцята сесія)

РІШЕННЯ

19.04.2024                          м. Івано-Франківськ                    № 891-30/2024

 

Про реформування комунального лісового господарства Івано-Франківської області шляхом зміни засновника спеціалізованих комунальних агролісогосподарських підприємств, перейменування їх, затвердження статутів у нових редакціях, положень про наглядові ради та складу наглядових рад

 

 

Відповідно до статті 142 Конституції України, статті 63 Господарського кодексу України, статей 16, 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення у відповідність установчих документів згідно з діючими нормативно-правовими актами і законодавством України, внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства, обласна рада

вирішила:

 1. Змінити засновника Богородчанського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” (код ЄДРПОУ 05442352) шляхом виключення Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс зі складу засновників та включення Івано-Франківської обласної ради (код ЄДРПОУ 00022510) до складу його засновників.

У зв’язку з цим внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. Перейменувати Богородчанський спеціалізований агролісгосп
  ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” на комунальне підприємство “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”.
 2. Затвердити Статут комунального підприємства “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” в новій редакції (додаток 1).
 3. Затвердити Положення про наглядову раду комунального підприємства “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (додаток 2).
 4. Затвердити склад наглядової ради комунального підприємства “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (додаток 3).
 5. Змінити засновника Долинського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” (код ЄДРПОУ 03105975) шляхом виключення Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс зі складу засновників та включення Івано-Франківської обласної ради (код ЄДРПОУ 00022510) до складу його засновників.

У зв’язку з цим внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. Перейменувати Долинський спеціалізований агролісгосп ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” на комунальне підприємство “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”.
 2. Затвердити Статут комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” в новій редакції (додаток 4).
 3. Затвердити Положення про наглядову раду комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (додаток 5).
 4. Затвердити склад наглядової ради комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (додаток 6).
 5. Змінити засновника Коломийського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” (код ЄДРПОУ 31792419) шляхом виключення Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс зі складу засновників та включення Івано-Франківської обласної ради (код ЄДРПОУ 00022510) до складу його засновників.

У зв’язку з цим внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. Перейменувати Коломийський спеціалізований агролісгосп ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” на комунальне підприємство “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”.
 2. Затвердити Статут комунального підприємства “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” в новій редакції (додаток 7).
 3. Затвердити Положення про наглядову раду комунального підприємства “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (додаток 8).
 4. Затвердити склад наглядової ради комунального підприємства “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (додаток 9).
 5. Змінити засновника Снятинського спеціалізованого агролісництва ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” (код ЄДРПОУ 22184058) шляхом виключення Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс зі складу засновників та включення Івано-Франківської обласної ради (код ЄДРПОУ 00022510) до складу його засновників.

У зв’язку з цим внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. Перейменувати Снятинське спеціалізоване агролісництво
  ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” на комунальне підприємство “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради”.
 2. Затвердити Статут комунального підприємства “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради” в новій редакції (додаток 10).
 3. Затвердити Положення про наглядову раду комунального підприємства “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради” (додаток 11).
 4. Затвердити склад наглядової ради комунального підприємства “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради” (додаток 12).
 5. Затвердити Статут Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс в новій редакції (додаток 13).
 6. Доручити керівникам Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, комунальних підприємств “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”, “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”, “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”, “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради” здійснити державну реєстрацію змін відповідно до вимог чинного законодавства.
 7. Наглядовим радам комунальних підприємств спеціалізованих агролісогосподарських підприємств обласної ради протягом шести місяців розробити та подати на розгляд постійних комісій обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій довгостроковий план розвитку спеціалізованих агролісогосподарських підприємств обласної ради.
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука, постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).

Голова обласної ради                                                         Олександр Сич


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

 

 

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“БОГОРОДЧАНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АГРОЛІСГОСП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ”
(нова редакція)

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2024 рік


1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі – комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Комунальне підприємство діє відповідно до рішення Івано- Франківської обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024.
Власником комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Уповноважений орган управління комунального підприємства створюється з числа депутатів обласної ради.
1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.
1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
1.7. Координаційним органом комунального підприємства відповідно до статуту є Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.
1.8. Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування повне українською мовою: комунальне підприємство “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”;
– скорочене українською мовою: КП “БСА ІФ ОР”.
2.2. Місцезнаходження комунального підприємства: Україна,
Івано-Франківська область, Богородчанський район, селище Богородчани, вул. Петраша, 8А.

3. Мета та предмет діяльності
3.1. Метою діяльності комунального підприємства є реалізація державної політики розвитку лісового господарства і раціонального використання лісових ресурсів, охорона і захист лісів на землях лісового фонду, задоволення ринкових потреб юридичних та фізичних осіб, населення у продукції та послугах на основі ефективного використання виробничого та фінансового потенціалу, а також одержання прибутку.
Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів.
Комунальне підприємство може використовувати передані землі для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.
На власних або орендованих потужностях комунальне підприємство здійснює переробку заготовленої та придбаної лісопродукції, реалізує продукцію суб’єктам господарювання і населенню.
Комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та передбачені цим Статутом.
3.2. Предметом діяльності комунального підприємства є:
3.2.1. Ведення лісового та мисливського господарства, збереження, охорона та відтворення лісових ресурсів на землях лісового фонду.
3.2.2. Лісовідновлення (посів лісу та посадка лісових культур, сприяння природному поновленню), вирощування посадкового матеріалу, заготівля насіння лісових і декоративних порід, вирощування інших багаторічних культур.
3.2.3. Лісорозведення, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг.
3.2.4. Лісовирощування, здійснення лісогосподарських заходів з поліпшення якісного складу лісів шляхом проведення рубок, формування і оздоровлення лісів.
3.2.5. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, охорона і захист лісів від самовільних рубок, лісових пожеж, боротьба з шкідниками та хворобами лісу.
3.2.6. Будівництво лісових доріг, лісозаготівлі, одержання необробленої деревини (ділової деревини, технічної сировини, технологічної тріски, дров для опалення та хворосту).
3.2.7. Охорона навколишнього середовища, збереження біорізноманіття лісів, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу, збереження природо-заповідного фонду.
3.2.8. Спеціальне використання лісових ресурсів, заготівля деревини під час рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів, інших господарських рубок, заготівля живиці, заготівля другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування, в тому числі збір лісових грибів, дикорослих фруктів і ягід, лісових горіхів, соків та інших продуктів лісу. Збирання дикорослих недеревних продуктів лісу.
3.2.9. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, матеріально-технічної допомоги та посередницьких послуг іншим юридичним і фізичним особам, діяльність автомобільного вантажного транспорту.
3.2.10. Розвиток підсобного сільського господарства, переробка
сільськогосподарської продукції, виробництво товарів широкого вжитку,
розвиток інших підсобних промислів.
3.2.11. Лісопильне та стругальне виробництво, виробництво шпал і паркету, стружки, борошна з деревини, тирси, технологічної тріски, сушіння деревини, просочування деревини консервантами чи іншими хімічними речовинами, виробництво паливних пелетів, брикетів.
3.2.12. Виробництво дерев’яних панелей, лущеного шпону, клейної фанери, ламінованих і деревостружкових плит, інших панелей і плит.
3.2.13. Виробництво дерев’яної тари, ящиків, стелажів, піддонів, бочок та інших боднарних виробів, барабанів для кабелів та канатів.
3.2.14. Виготовлення різних виробів з деревини: ручок і держаків для
інструментів, щіток, мітел, колодок для взуття, форм для розтягування
взуття, плічок для одягу, предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів, статуеток та декоративних виробів, шкатулок, скриньок, футлярів для зберігання біжутерії, котушок, шпульок для ниток та інших виробів з точеної деревини, сірників.
3.2.15. Виробництво декоративних та плетених виробів з верби, очерету тощо, виробів з корка, соломки та плетениці.
3.2.16. Виробництво теслярських та столярних виробів. Виробництво та встановлення дерев’яних виробів, призначених головним чином для використання у будівництві балок, стропил, ферм, для покрівель, вікон, дверей, фасонних виробів з деревини (плінтусів, багетів), ґонтів, паркетних блоків. Виробництво збірних будинків або дерев’яних деталей до них.
3.2.17. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.
3.2.18. Оптова та роздрібна торгівля деревиною, товарами власного виробництва, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля.
3.2.19. Реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів та інших товаро-матеріальних цінностей.
3.3. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються комунальним підприємством тільки після їх отримання.

4. Юридичний статус
4.1. Комунальне підприємство є юридичною особою.
4.2. Комунальне підприємство є госпрозрахунковою організацією зі змішаною формою фінансування.
4.3. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, рішення Власника, Уповноваженого органу управління, статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
4.4. Комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання.
4.5. Комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.6. Для здійснення господарської діяльності комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.9. Комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
Орендувати нерухоме та рухоме майно, вирішувати питання відчуження майна в установленому законодавством порядку, а також здійснювати зовнішньо-економічні операції, необхідні для його діяльності, комунальне підприємство може тільки за погодженням із Власником та у відповідності до чинного законодавства.
4.10. Комунальне підприємство відповідно до законодавства України несе відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони та раціонального використання лісів, інших природних ресурсів, а також відновлення їх до рівня встановлених нормативів.
4.11. Комунальне підприємство має право вступати в договірні зобов’язання з різними юридичними і фізичними особами, вчиняти юридичні акти, угоди, контракти, купівлю-продаж, підряд, обмін, позику, оренду, страхування, доручення, комісію, зберігання, перевезення, а також інші дії, які відповідають меті його діяльності, інтересам та
статутним завданням.
4.12. Комунальне підприємство має право створювати за погодженням із Власником відособлені структурні підрозділи. Діяльність відособлених структурних підрозділів комунального підприємства регулюється чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відособлені структурні підрозділи, що затверджуються Уповноваженим органом управління.
Погодження з відповідними місцевими радами питання про розміщення таких відособлених структурних підрозділів комунальне підприємство проводить в установленому порядку.
4.13. Спеціальне використання лісових ресурсів комунальне підприємство здійснює в межах земельних ділянок лісового фонду, переданих йому в постійне користування.
4.14. Комунальне підприємство здійснює контроль за виконанням умов договору оренди, тимчасового користування фізичними і юридичними особами земельними ділянками лісового фонду, які надані йому в постійне користування у відповідності до чинного законодавства.
4.15. Комунальне підприємство співпрацює з Івано-Франківським обласним комунальним агролісогосподарським підприємством
“Івано-Франківськоблагроліс” в частині проведення єдиної політики ведення лісового господарства, контролю за використанням бюджетних коштів, проведення атестації працівників лісової охорони, а також в частині, визначеній установчими документами.
4.16. Працівники лісової охорони комунального підприємства здійснюють охорону та захист лісу відповідно до вимог діючого законодавства на землях лісового фонду із земель запасу
Івано-Франківської обласної ради, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 р. № 537-22/2001.
4.17. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію комунального підприємства;
– прийняття рішення про призначення на посади та звільнення з посади директора;
– затвердження граничної чисельності працівників комунального підприємства та фонду оплати праці (штатного розпису), кошторису доходів і видатків, а також лімітів фінансування видатків з місцевих бюджетів;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
– перевірка фінансово-господарської діяльності комунального підприємства з метою визначення ефективності використання фінансового та ресурсного потенціалу;
– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
– призначення планових, позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів директора про роботу обласного комунального підприємства;
– укладення та продовження терміну дії контракту з директором на підставі рішення обласної ради.
4.18. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку комунального підприємства;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення аудиторських перевірок, інвентаризації майна, екологічного аудиту;
– внесення пропозицій Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора комунального підприємства чи продовження строку дії контракту;
– рекомендувати Власнику звільнити директора комунального підприємства в разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
4.19. До компетенції Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” належить:
– здійснення функції центру координації та розвитку комунального підприємства;
– проведення виробничо-технічних зустрічей працівників лісової охорони;
– аналіз фінансово-господарських показників діяльності комунального підприємства та подання пропозицій Власнику та Уповноваженому органу управління щодо їх покращення.
5. Права та обов’язки
5.1. Комунальне підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Доводити, формувати та затверджувати плани щодо лісогосподарської та виробничої діяльності комунального підприємства.
5.1.3. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
5.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.5. Здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за погодженням з Власником.
5.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.8. Одержувати кредити банківських установ за погодженням з Власником, надавати та отримувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб.
5.1.9. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.
5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Комунальне підприємство зобов’язане:
5.2.1. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних у лісовому господарстві нормативних документів, рішень обласної ради.
5.2.2. Формувати і розміщувати у встановленому порядку замовлення на лісовпорядкування, виконання лісогосподарських робіт і використання лісових ресурсів.
5.2.3. Нести відповідальність за планування робіт згідно з матеріалами лісовпорядкування, вдосконалення і достовірність обліку, звітності та цільове використання бюджетних коштів.
5.2.4. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.5. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.6. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи.
5.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.8. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.9. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством
5.2.10. Дотримуватись положень Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”.
5.2.11. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних нормативних документів з питань лісового господарства та
рішень Власника.
5.2.12. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення комунального підприємства спеціалістами та висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
5.2.13. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.14. Забезпечити оформлення прав на будівлі, споруди, транспорт, земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

6. Статутний капітал
6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить 147166 (сто сорок сім тисяч сто шістдесят шість) гривень.
6.3. Використання статутного капіталу проводиться виключно за погодженням з Уповноваженим органом управління.
7. Управління
7.1. Управління комунального підприємства здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво діяльності комунального підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності комунального підприємства.
7.5. Директор:
7.5.1. Діє без довіреності від імені комунального підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію і вирішує питання діяльності у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.
7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства і цього Статуту.
7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
7.5.4. Подає на затвердження обласної ради Статут та проєкти змін до нього.
7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
7.5.6. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.
7.5.7. Вирішує інші питання діяльності комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.
7.5.8. Скликає і проводить технічні наради з питань, що належать до компетенції комунального підприємства.
7.6. Головний лісничий, лісничі комунального підприємства призначаються і звільняються з роботи директором комунального підприємства.
7.7. Головний бухгалтер призначається і звільняється з роботи директором комунального підприємства.
7.8. Директор та головний бухгалтер є офіційними представниками комунального підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють його інтереси в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також взаємодіють з організаціями та фізичними особами, у тому числі міжнародними, відповідно до наданих їм повноважень.
7.9. Директор та головний бухгалтер комунального підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8. Майно та фінансування

8.1. Майно комунального підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
8.2. Майно комунального підприємства належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебуває у нього на праві господарського відання.
8.3. Комунальне підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
8.4. Джерелами формування майна комунального підприємства є:
– доходи, одержані від реалізації продукції, майна, а також від інших видів господарської діяльності;
– кредити банків та інших кредиторів за погодженням з Власником;
– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
– придбання майна інших юридичних осіб;
– безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій, установ і громадян, гранти, внески від меценатів;
– інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
8.5. Списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів здійснюється комунальним підприємством виключно у відповідності до чинного законодавства.
8.6. Комунальне підприємство може продавати або обмінювати цінне майно лише за погодженням Власника.
8.7. Комунальне підприємство може брати в оренду основні фонди у інших юридичних і фізичних осіб.
8.8. Прибуток, що залишається в розпорядженні комунального підприємства після сплати усіх обов’язкових платежів (податків, зборів тощо) використовується на розширене відтворення основного виду діяльності, розвиток виробничої бази, придбання обладнання, техніки і технологій, створення нових виробництв тощо.
8.9. Комунальне підприємство зобов’язане 5% від суми реалізованої ними продукції своєчасно відраховувати в централізований фонд розвитку Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
8.10. Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренди, сервітути тощо), що знаходяться у фактичному користуванні комунального підприємства, вирішуються виключно Власником.
9. Господарська діяльність
9.1. Комунальне підприємство виконує весь комплекс лісогосподарських і лісокультурних робіт, роботи по створенню захисних лісових насаджень, охороняє ліси від шкідників і хвороб, лісових пожеж, самовільних рубок та інших лісопорушень.
9.2. Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів згідно діючого законодавства.
9.3. Комунальне підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва, реалізацію (оптову і роздрібну торгівлю) товарів, продукції, вироблених комунальним підприємством, інших матеріальних цінностей через систему прямих контрактів або через товарні біржі чи інші посередницькі організації.
9.4. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність в порядку, встановленому проєктом перспективного плану розвитку лісового господарства та виробничо-фінансового плану.
9.5. Комунальне підприємство здійснює заготівлю і переробку деревини як власного виробництва, так і придбаної в інших юридичних чи фізичних осіб, переробляє давальницьку сировину тощо, самостійно визначає напрями діяльності, а також структуру і обсяги виробництва.
9.6. Комунальне підприємство реалізовує свою продукцію відповідно до затверджених цін директором підприємства за рекомендаціями
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, сформованими на основі вивчення і узагальнення попиту, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – за державними цінами і тарифами.
9.7. Комунальне підприємство виконує роботи і поставки для державних потреб та потреб адміністративно-територіальних одиниць на договірній основі в порядку, що визначається законодавством України.
9.8. Джерелом формування фінансових ресурсів комунального підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кредитні ресурси, кошти державного і місцевого бюджетів та інші не заборонені законодавством України надходження.
9.9. Комунальне підприємство за рахунок фінансово-господарської діяльності проводить щомісячні відрахування Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс” на статтю “Адмінвитрати” кошти в розмірі 10% від суми реалізованої продукції. Дані “Адмінвитрати” включаються в фінансово-господарський план комунального підприємства на рік.

10. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства регулюється законодавством України. Комунальне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за погодженням із Власником.
10.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності і самофінансування.
10.3. Комунальне підприємство може експортувати власну продукцію (роботи, послуги), в тому числі створену внаслідок спільної діяльності з іншими комунальними підприємствами і організаціями.
10.4. Комунальне підприємство має право одержувати кредити за погодженням із Власником від своїх зарубіжних партнерів, при цьому отримані кошти зараховуються комунальному підприємству.
10.5. Комунальне підприємство може здійснювати імпорт сучасної лісозаготівельної техніки і деревообробного обладнання за рахунок експорту лісоматеріалів і продукції деревообробки з метою освоєння сучасних технологій, забезпечення виробництва якісної і конкурентноздатної продукції та розширення асортименту.
10.6. Комунальне підприємство на договірній основі здійснює операції з експорту і імпорту товарів (робіт, послуг). Копії відповідних договорів обов’язково передаються в Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.

11. Облік і звітність, контроль за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства

11.1. Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” може рекомендувати додаткові форми та терміни здачі звітності з питань лісогосподарської та виробничо-фінансової діяльності комунального підприємства.
11.2. Керівництво комунального підприємства несе відповідальність перед Власником та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
11.3. Контроль за окремими видами діяльності комунального підприємства здійснюють фіскальні органи, органи державної екологічної інспекції та охорони навколишнього природного середовища, а також інші контролюючі органи відповідно до законодавства України.

12. Повноваження трудового колективу
12.1. Працівники комунального підприємства мають право брати участь в управлінні комунальним підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління комунальним підприємством відповідно до законодавства.
12.2. Трудовий колектив комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з комунальним підприємством.
12.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією комунального підприємства регулюються колективним договором.
12.4. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору комунального підприємства, а від імені трудового колективу уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
12.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників комунального підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
12.6. Джерелом коштів на оплату праці комунального підприємства є власні надходження від господарської або виробничої діяльності, а також кошти місцевих бюджетів.
12.7. Розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора комунального підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником в особі голови обласної ради.
12.8. Оплата праці працівників комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
12.9. Працівники комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

13. Припинення діяльності
13.1. Припинення діяльності комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
13.2. У разі реорганізації комунального підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
13.3. Ліквідація комунального підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію комунального підприємства.
13.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію комунального підприємства.
13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комунального підприємства (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені комунального підприємства, що ліквідується.
13.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
13.8. Комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


Додаток 2
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

Положення про наглядову раду комунального
підприємства “Богородчанський спеціалізований
агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду комунального підприємства “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту комунального підприємства “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі – Підприємство).
1.2. Положення визначає правовий статус наглядової ради, порядок обрання її членів, організації роботи та відповідальність членів наглядової ради, а також прийняття ними рішень щодо діяльності Підприємства.
1.3. Положення затверджується Івано-Франківською обласною радою (далі – Власник) та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.
1.4. У випадку виникнення розбіжностей між нормами Статуту Підприємства і цим Положенням застосовуються норми Статуту Підприємства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Підприємства є Уповноваженим органом Підприємства.
2.2. Наглядова рада діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Підприємства та цього Положення.
2.3. Наглядова рада не рідше одного разу на три роки звітує перед Власником про свою роботу.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Компетенція наглядової ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Положенням.
3.2. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Підприємства з метою забезпечення прозорості, правомірності, законності, а саме:
– розглядає фінансові звіти Підприємства за квартал, рік;
– виступає в разі потреби ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства;
– аналізує результати перевірок діяльності Підприємства;
– вносить пропозиції з питань діяльності Підприємства;
– звітує перед Власником з питань ефективності діяльності Підприємства, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання;
– надає письмові пропозиції Власнику та директору Підприємства щодо покращення результатів фінансового стану Підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів на основі розробки довгострокових фінансових планів розвитку підприємства.
3.3. Наглядова рада має право:
– заслуховувати звіти директора з окремих питань діяльності Підприємства;
– отримувати від директора Підприємства позачергові звіти про діяльність Підприємства за визначений проміжок часу;
– брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на Підприємстві;
– отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;
– залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності Підприємства;
– ініціювати внесення змін до Статуту Підприємства;
– вносити пропозиції Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора Підприємства чи продовження строку дії контракту;
– встановлювати та затверджувати розмір премії директору Підприємства;
– рекомендувати Власнику звільнити директора Підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання ним обов’язків чи умов контракту.
3.4. За рішенням Власника до компетенції наглядової ради можуть бути передані інші повноваження.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Голова та члени наглядової ради обираються Власником з числа депутатів Івано-Франківської обласної ради на строк повноважень ради. Кількісний склад наглядової ради визначається Власником. Головою наглядової ради є перший заступник (заступник) голови обласної ради.
У випадку завершення цього строку повноваження членів наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу наглядової ради.
4.2. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

 

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради обираються Власником шляхом голосування на сесії Івано-Франківської обласної ради.
5.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають депутатські фракції обласної ради, а також голова обласної ради.
5.3. Якщо кількість кандидатів, висунутих до складу наглядової ради, перевищує її загальний склад, визначений Власником, то проводиться рейтингове (за кількістю голосів) голосування по кожному кандидату окремо в порядку надходження пропозицій, за результатами здійснюється рейтингова оцінка.
5.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.
5.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково за рішенням Власника з одночасним обранням нового члена наглядової ради у разі:
– незадовільної оцінки Власником його діяльності;
– систематичного невиконання членом наглядової ради обов’язків, покладених на нього;
– у разі пропуску більше трьох засідань наглядової ради підряд без поважних причин.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова наглядової ради:
– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
– скликає засідання наглядової ради та головує на них, пропонує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань та організовує ведення протоколів засідань і їх зберігання;
– готує доповідь та звітує перед Власником про діяльність наглядової ради, загальний стан Підприємства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства;
– забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради;
– підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Підприємства.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.
7.2. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.
7.3. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності, за власною ініціативою або на вимогу:
– Власника;
– члена наглядової ради.
7.4. Вимога про скликання наглядової ради у письмовій формі подається голові наглядової ради.
7.5. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.
7.6. Вимога про скликання засідання наглядової ради повинна містити:
– прізвище, ім’я, по батькові особи, що її вносить;
– підстави для скликання засідання наглядової ради;
– формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.
7.7. Вимога має бути підписана особою, що її подає.
7.8. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше п’яти робочих днів після отримання відповідної вимоги.
7.9. На засідання наглядової ради можуть бути запрошені:
– директор Підприємства;
– керівники структурних підрозділів Підприємства;
– голова профспілкового органу Підприємства;
– інші особи.
7.10. Порядок денний засідання наглядової ради пропонується головою наглядової ради.
7.11. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та порядок денний.
7.12. Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання наглядової ради її члени повідомляються директором Підприємства персонально не пізніше як за 2 робочих дні до проведення засідання.
7.13. Рішення наглядової ради приймаються на засіданні відкритим голосуванням, якщо інше не визначено наглядовою радою.
7.14. Під час засідання наглядової ради ведеться протокол.
Протокол засідання оформляється у двох примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання, його підписує голова наглядової ради.
7.15. Один примірник передається на зберігання директору Підприємства протягом п’яти робочих днів після оформлення протоколу засідання наглядової ради.
7.16. Рішення, прийняті наглядовою радою в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання членами наглядової ради, директором Підприємства.
Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Члени наглядової ради мають право:
– отримувати інформацію та документи Підприємства, необхідні для виконання своїх функцій;
– отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань наглядової ради;
– вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.
8.2. Члени наглядової ради зобов’язані:
– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Підприємства, цим Положенням;
– виконувати рішення, прийняті Власником та наглядовою радою;
– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності.
8.3. Виконання функцій членів наглядової ради Підприємства здійснюється на безоплатній основі.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. На вимогу Власника голова наглядової ради зобов’язаний надати звіт про діяльність наглядової ради.
9.2. У разі невиконання чи неналежного виконання членом наглядової ради своїх обов’язків голова наглядової ради уповноважений інформувати про це Власника та ставити питання про його переобрання.
9.3. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.


Додаток 3
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

 

СКЛАД

наглядової ради комунального підприємства
“Богородчанський спеціалізований агролісгосп
Івано-Франківської обласної ради”

 

ПАЛІЙЧУК Микола Васильович– заступник голови обласної ради, голова наглядової ради
БОДНАРЧУК Володимир Дмитрович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Платформа громад” в обласній раді
БРИНДАЛЬСЬКИЙ Андрій Петрович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “За майбутнє” в обласній раді
ГОГОЛЬ Ярослава Михайлівна– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” в обласній раді
КУКУРУДЗ Ростислав Степанович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Європейська солідарність” в обласній раді
РУДИК Марія Олександрівна– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода” в обласній раді
САЇВ Сергій Степанович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Слуга народу” в обласній раді

 


Додаток 4
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АГРОЛІСГОСП
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ”
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2024 рік


1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі – комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Комунальне підприємство діє відповідно до рішення Івано- Франківської обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024.
Власником комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради
(далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Уповноважений орган управління комунального підприємства створюється з числа депутатів обласної ради.
1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.
1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
1.7. Координаційним органом комунального підприємства відповідно до статуту є Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.
1.8. Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування повне українською мовою: комунальне підприємство “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”;
– скорочене українською мовою: КП “ДСА ІФ ОР”.
2.2. Місцезнаходження комунального підприємства: Україна,
Івано-Франківська область, Калуський район, місто Долина, вул. Міцкевича, 10.

3. Мета та предмет діяльності
3.1. Метою діяльності комунального підприємства є реалізація державної політики розвитку лісового господарства і раціонального використання лісових ресурсів, охорона і захист лісів на землях лісового фонду, задоволення ринкових потреб юридичних та фізичних осіб, населення у продукції та послугах на основі ефективного використання виробничого та фінансового потенціалу, а також одержання прибутку.
Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів.
Комунальне підприємство може використовувати передані землі для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.
На власних або орендованих потужностях комунальне підприємство здійснює переробку заготовленої та придбаної лісопродукції, реалізує продукцію суб’єктам господарювання і населенню.
Комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та передбачені цим Статутом.
3.2. Предметом діяльності комунального підприємства є:
3.2.1. Ведення лісового та мисливського господарства, збереження, охорона та відтворення лісових ресурсів на землях лісового фонду.
3.2.2. Лісовідновлення (посів лісу та посадка лісових культур, сприяння природному поновленню), вирощування посадкового матеріалу, заготівля насіння лісових і декоративних порід, вирощування інших багаторічних культур.
3.2.3. Лісорозведення, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг.
3.2.4. Лісовирощування, здійснення лісогосподарських заходів з поліпшення якісного складу лісів шляхом проведення рубок, формування і оздоровлення лісів.
3.2.5. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, охорона і захист лісів від самовільних рубок, лісових пожеж, боротьба з шкідниками та хворобами лісу.
3.2.6. Будівництво лісових доріг, лісозаготівлі, одержання необробленої деревини (ділової деревини, технічної сировини, технологічної тріски, дров для опалення та хворосту).
3.2.7. Охорона навколишнього середовища, збереження біорізноманіття лісів, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу, збереження природо-заповідного фонду.
3.2.8. Спеціальне використання лісових ресурсів, заготівля деревини під час рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів, інших господарських рубок, заготівля живиці, заготівля другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування, в тому числі збір лісових грибів, дикорослих фруктів і ягід, лісових горіхів, соків та інших продуктів лісу. Збирання дикорослих недеревних продуктів лісу.
3.2.9. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, матеріально-технічної допомоги та посередницьких послуг іншим юридичним і фізичним особам, діяльність автомобільного вантажного транспорту.
3.2.10. Розвиток підсобного сільського господарства, переробка
сільськогосподарської продукції, виробництво товарів широкого вжитку,
розвиток інших підсобних промислів.
3.2.11. Лісопильне та стругальне виробництво, виробництво шпал і паркету, стружки, борошна з деревини, тирси, технологічної тріски, сушіння деревини, просочування деревини консервантами чи іншими хімічними речовинами, виробництво паливних пелетів, брикетів.
3.2.12. Виробництво дерев’яних панелей, лущеного шпону, клейної фанери, ламінованих і деревостружкових плит, інших панелей і плит.
3.2.13. Виробництво дерев’яної тари, ящиків, стелажів, піддонів, бочок та інших боднарних виробів, барабанів для кабелів та канатів.
3.2.14. Виготовлення різних виробів з деревини: ручок і держаків для
інструментів, щіток, мітел, колодок для взуття, форм для розтягування
взуття, плічок для одягу, предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів, статуеток та декоративних виробів, шкатулок, скриньок, футлярів для зберігання біжутерії, котушок, шпульок для ниток та інших виробів з точеної деревини, сірників.
3.2.15. Виробництво декоративних та плетених виробів з верби, очерету тощо, виробів з корка, соломки та плетениці.
3.2.16. Виробництво теслярських та столярних виробів. Виробництво та встановлення дерев’яних виробів, призначених головним чином для використання у будівництві балок, стропил, ферм, для покрівель, вікон, дверей, фасонних виробів з деревини (плінтусів, багетів), ґонтів, паркетних блоків. Виробництво збірних будинків або дерев’яних деталей до них.
3.2.17. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.
3.2.18. Оптова та роздрібна торгівля деревиною, товарами власного виробництва, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля.
3.2.19. Реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів та інших товаро-матеріальних цінностей.
3.3. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються комунальним підприємством тільки після їх отримання.

4. Юридичний статус
4.1. Комунальне підприємство є юридичною особою.
4.2. Комунальне підприємство є госпрозрахунковою організацією зі змішаною формою фінансування.
4.3. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, рішення Власника, Уповноваженого органу управління, статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
4.4. Комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання.
4.5. Комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.6. Для здійснення господарської діяльності комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.9. Комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
Орендувати нерухоме та рухоме майно, вирішувати питання відчуження майна в установленому законодавством порядку, а також здійснювати зовнішньо-економічні операції, необхідні для його діяльності, комунальне підприємство може тільки за погодженням із Власником та у відповідності до чинного законодавства.
4.10. Комунальне підприємство відповідно до законодавства України несе відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони та раціонального використання лісів, інших природних ресурсів, а також відновлення їх до рівня встановлених нормативів.
4.11. Комунальне підприємство має право вступати в договірні зобов’язання з різними юридичними і фізичними особами, вчиняти юридичні акти, угоди, контракти, купівлю-продаж, підряд, обмін, позику, оренду, страхування, доручення, комісію, зберігання, перевезення, а також інші дії, які відповідають меті його діяльності, інтересам та
статутним завданням.
4.12. Комунальне підприємство має право створювати за погодженням із Власником відособлені структурні підрозділи. Діяльність відособлених структурних підрозділів комунального підприємства регулюється чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відособлені структурні підрозділи, що затверджуються Уповноваженим органом управління.
Погодження з відповідними місцевими радами питання про розміщення таких відособлених структурних підрозділів комунальне підприємство проводить в установленому порядку.
4.13. Спеціальне використання лісових ресурсів комунальне підприємство здійснює в межах земельних ділянок лісового фонду, переданих йому в постійне користування.
4.14. Комунальне підприємство здійснює контроль за виконанням умов договору оренди, тимчасового користування фізичними і юридичними особами земельними ділянками лісового фонду, які надані йому в постійне користування у відповідності до чинного законодавства.
4.15. Комунальне підприємство співпрацює з Івано-Франківським обласним комунальним агролісогосподарським підприємством
“Івано-Франківськоблагроліс” в частині проведення єдиної політики ведення лісового господарства, контролю за використанням бюджетних коштів, проведення атестації працівників лісової охорони, а також в частині, визначеній установчими документами.
4.16. Працівники лісової охорони комунального підприємства здійснюють охорону та захист лісу відповідно до вимог діючого законодавства на землях лісового фонду із земель запасу
Івано-Франківської обласної ради, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 р. № 537-22/2001.
4.17. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію комунального підприємства;
– прийняття рішення про призначення на посади та звільнення з посади директора;
– затвердження граничної чисельності працівників комунального підприємства та фонду оплати праці (штатного розпису), кошторису доходів і видатків, а також лімітів фінансування видатків з місцевих бюджетів;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
– перевірка фінансово-господарської діяльності комунального підприємства з метою визначення ефективності використання фінансового та ресурсного потенціалу;
– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
– призначення планових, позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів директора про роботу обласного комунального підприємства;
– укладення та продовження терміну дії контракту з директором на підставі рішення обласної ради.
4.18. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку комунального підприємства;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення аудиторських перевірок, інвентаризації майна, екологічного аудиту;
– внесення пропозицій Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора комунального підприємства чи продовження строку дії контракту;
– рекомендувати Власнику звільнити директора комунального підприємства в разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
4.19. До компетенції Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” належить:
– здійснення функції центру координації та розвитку комунального підприємства;
– проведення виробничо-технічних зустрічей працівників лісової охорони;
– аналіз фінансово-господарських показників діяльності комунального підприємства та подання пропозицій Власнику та Уповноваженому органу управління щодо їх покращення.
5. Права та обов’язки
5.1. Комунальне підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Доводити, формувати та затверджувати плани щодо лісогосподарської та виробничої діяльності комунального підприємства.
5.1.3. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
5.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.5. Здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за погодженням з Власником.
5.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.8. Одержувати кредити банківських установ за погодженням з Власником, надавати та отримувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб.
5.1.9. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.
5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Комунальне підприємство зобов’язане:
5.2.1. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних у лісовому господарстві нормативних документів, рішень обласної ради.
5.2.2. Формувати і розміщувати у встановленому порядку замовлення на лісовпорядкування, виконання лісогосподарських робіт і використання лісових ресурсів.
5.2.3. Нести відповідальність за планування робіт згідно з матеріалами лісовпорядкування, вдосконалення і достовірність обліку, звітності та цільове використання бюджетних коштів.
5.2.4. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.5. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.6. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи.
5.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.8. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.9. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством
5.2.10. Дотримуватись положень Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”.
5.2.11. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних нормативних документів з питань лісового господарства та
рішень Власника.
5.2.12. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення комунального підприємства спеціалістами та висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
5.2.13. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.14. Забезпечити оформлення прав на будівлі, споруди, транспорт, земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

6. Статутний капітал
6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить 147166 (сто сорок сім тисяч сто шістдесят шість) гривень.
6.3. Використання статутного капіталу проводиться виключно за погодженням з Уповноваженим органом управління.
7. Управління
7.1. Управління комунального підприємства здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво діяльності комунального підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності комунального підприємства.
7.5. Директор:
7.5.1. Діє без довіреності від імені комунального підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію і вирішує питання діяльності у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.
7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства і цього Статуту.
7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
7.5.4. Подає на затвердження обласної ради Статут та проєкти змін до нього.
7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
7.5.6. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.
7.5.7. Вирішує інші питання діяльності комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.
7.5.8. Скликає і проводить технічні наради з питань, що належать до компетенції комунального підприємства.
7.6. Головний лісничий, лісничі комунального підприємства призначаються і звільняються з роботи директором комунального підприємства.
7.7. Головний бухгалтер призначається і звільняється з роботи директором комунального підприємства.
7.8. Директор та головний бухгалтер є офіційними представниками комунального підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють його інтереси в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також взаємодіють з організаціями та фізичними особами, у тому числі міжнародними, відповідно до наданих їм повноважень.
7.9. Директор та головний бухгалтер комунального підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8. Майно та фінансування

8.1. Майно комунального підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
8.2. Майно комунального підприємства належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебуває у нього на праві господарського відання.
8.3. Комунальне підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
8.4. Джерелами формування майна комунального підприємства є:
– доходи, одержані від реалізації продукції, майна, а також від інших видів господарської діяльності;
– кредити банків та інших кредиторів за погодженням з Власником;
– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
– придбання майна інших юридичних осіб;
– безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій, установ і громадян, гранти, внески від меценатів;
– інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
8.5. Списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів здійснюється комунальним підприємством виключно у відповідності до чинного законодавства.
8.6. Комунальне підприємство може продавати або обмінювати цінне майно лише за погодженням Власника.
8.7. Комунальне підприємство може брати в оренду основні фонди у інших юридичних і фізичних осіб.
8.8. Прибуток, що залишається в розпорядженні комунального підприємства після сплати усіх обов’язкових платежів (податків, зборів тощо) використовується на розширене відтворення основного виду діяльності, розвиток виробничої бази, придбання обладнання, техніки і технологій, створення нових виробництв тощо.
8.9. Комунальне підприємство зобов’язане 5% від суми реалізованої ними продукції своєчасно відраховувати в централізований фонд розвитку Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
8.10. Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренди, сервітути тощо), що знаходяться у фактичному користуванні комунального підприємства, вирішуються виключно Власником.
9. Господарська діяльність
9.1. Комунальне підприємство виконує весь комплекс лісогосподарських і лісокультурних робіт, роботи по створенню захисних лісових насаджень, охороняє ліси від шкідників і хвороб, лісових пожеж, самовільних рубок та інших лісопорушень.
9.2. Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів згідно діючого законодавства.
9.3. Комунальне підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва, реалізацію (оптову і роздрібну торгівлю) товарів, продукції, вироблених комунальним підприємством, інших матеріальних цінностей через систему прямих контрактів або через товарні біржі чи інші посередницькі організації.
9.4. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність в порядку, встановленому проєктом перспективного плану розвитку лісового господарства та виробничо-фінансового плану.
9.5. Комунальне підприємство здійснює заготівлю і переробку деревини як власного виробництва, так і придбаної в інших юридичних чи фізичних осіб, переробляє давальницьку сировину тощо, самостійно визначає напрями діяльності, а також структуру і обсяги виробництва.
9.6. Комунальне підприємство реалізовує свою продукцію відповідно до затверджених цін директором підприємства за рекомендаціями
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, сформованими на основі вивчення і узагальнення попиту, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – за державними цінами і тарифами.
9.7. Комунальне підприємство виконує роботи і поставки для державних потреб та потреб адміністративно-територіальних одиниць на договірній основі в порядку, що визначається законодавством України.
9.8. Джерелом формування фінансових ресурсів комунального підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кредитні ресурси, кошти державного і місцевого бюджетів та інші не заборонені законодавством України надходження.
9.9. Комунальне підприємство за рахунок фінансово-господарської діяльності проводить щомісячні відрахування Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс” на статтю “Адмінвитрати” кошти в розмірі 10% від суми реалізованої продукції. Дані “Адмінвитрати” включаються в фінансово-господарський план комунального підприємства на рік.

10. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства регулюється законодавством України. Комунальне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за погодженням із Власником.
10.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності і самофінансування.
10.3. Комунальне підприємство може експортувати власну продукцію (роботи, послуги), в тому числі створену внаслідок спільної діяльності з іншими комунальними підприємствами і організаціями.
10.4. Комунальне підприємство має право одержувати кредити за погодженням із Власником від своїх зарубіжних партнерів, при цьому отримані кошти зараховуються комунальному підприємству.
10.5. Комунальне підприємство може здійснювати імпорт сучасної лісозаготівельної техніки і деревообробного обладнання за рахунок експорту лісоматеріалів і продукції деревообробки з метою освоєння сучасних технологій, забезпечення виробництва якісної і конкурентноздатної продукції та розширення асортименту.
10.6. Комунальне підприємство на договірній основі здійснює операції з експорту і імпорту товарів (робіт, послуг). Копії відповідних договорів обов’язково передаються в Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.

11. Облік і звітність, контроль за фінансово-
господарською діяльністю комунального підприємства

11.1. Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” може рекомендувати додаткові форми та терміни здачі звітності з питань лісогосподарської та виробничо-фінансової діяльності комунального підприємства.
11.2. Керівництво комунального підприємства несе відповідальність перед Власником та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
11.3. Контроль за окремими видами діяльності комунального підприємства здійснюють фіскальні органи, органи державної екологічної інспекції та охорони навколишнього природного середовища, а також інші контролюючі органи відповідно до законодавства України.

12. Повноваження трудового колективу
12.1. Працівники комунального підприємства мають право брати участь в управлінні комунальним підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління комунальним підприємством відповідно до законодавства.
12.2. Трудовий колектив комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з комунальним підприємством.
12.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією комунального підприємства регулюються колективним договором.
12.4. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору комунального підприємства, а від імені трудового колективу уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
12.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників комунального підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
12.6. Джерелом коштів на оплату праці комунального підприємства є власні надходження від господарської або виробничої діяльності, а також кошти місцевих бюджетів.
12.7. Розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора комунального підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником в особі голови обласної ради.
12.8. Оплата праці працівників комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
12.9. Працівники комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

13. Припинення діяльності
13.1. Припинення діяльності комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
13.2. У разі реорганізації комунального підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
13.3. Ліквідація комунального підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію комунального підприємства.
13.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію комунального підприємства.
13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комунального підприємства (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені комунального підприємства, що ліквідується.
13.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
13.8. Комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


Додаток 5
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

Положення про наглядову раду комунального
підприємства “Долинський спеціалізований
агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”
(далі – Підприємство).
1.2. Положення визначає правовий статус наглядової ради, порядок обрання її членів, організації роботи та відповідальність членів наглядової ради, а також прийняття ними рішень щодо діяльності Підприємства.
1.3. Положення затверджується Івано-Франківською обласною радою (далі – Власник) та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.
1.4. У випадку виникнення розбіжностей між нормами Статуту Підприємства і цим Положенням застосовуються норми Статуту Підприємства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Підприємства є Уповноваженим органом Підприємства.
2.2. Наглядова рада діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Підприємства та цього Положення.
2.3. Наглядова рада не рідше одного разу на три роки звітує перед Власником про свою роботу.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Компетенція наглядової ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Положенням.
3.2. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Підприємства з метою забезпечення прозорості, правомірності, законності, а саме:
– розглядає фінансові звіти Підприємства за квартал, рік;
– виступає в разі потреби ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства;
– аналізує результати перевірок діяльності Підприємства;
– вносить пропозиції з питань діяльності Підприємства;
– звітує перед Власником з питань ефективності діяльності Підприємства, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання;
– надає письмові пропозиції Власнику та директору Підприємства щодо покращення результатів фінансового стану Підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів на основі розробки довгострокових фінансових планів розвитку підприємства.
3.3. Наглядова рада має право:
– заслуховувати звіти директора з окремих питань діяльності Підприємства;
– отримувати від директора Підприємства позачергові звіти про діяльність Підприємства за визначений проміжок часу;
– брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на Підприємстві;
– отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;
– залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності Підприємства;
– ініціювати внесення змін до Статуту Підприємства;
– вносити пропозиції Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора Підприємства чи продовження строку дії контракту;
– встановлювати та затверджувати розмір премії директору Підприємства;
– рекомендувати Власнику звільнити директора Підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання ним обов’язків чи умов контракту.
3.4. За рішенням Власника до компетенції наглядової ради можуть бути передані інші повноваження.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Голова та члени наглядової ради обираються Власником з числа депутатів Івано-Франківської обласної ради на строк повноважень ради. Кількісний склад наглядової ради визначається Власником. Головою наглядової ради є перший заступник (заступник) голови обласної ради.
У випадку завершення цього строку повноваження членів наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу наглядової ради.
4.2. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

 

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради обираються Власником шляхом голосування на сесії Івано-Франківської обласної ради.
5.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають депутатські фракції обласної ради, а також голова обласної ради.
5.3. Якщо кількість кандидатів, висунутих до складу наглядової ради, перевищує її загальний склад, визначений Власником, то проводиться рейтингове (за кількістю голосів) голосування по кожному кандидату окремо в порядку надходження пропозицій, за результатами здійснюється рейтингова оцінка.
5.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.
5.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково за рішенням Власника з одночасним обранням нового члена наглядової ради у разі:
– незадовільної оцінки Власником його діяльності;
– систематичного невиконання членом наглядової ради обов’язків, покладених на нього;
– у разі пропуску більше трьох засідань наглядової ради підряд без поважних причин.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова наглядової ради:
– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
– скликає засідання наглядової ради та головує на них, пропонує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань та організовує ведення протоколів засідань і їх зберігання;
– готує доповідь та звітує перед Власником про діяльність наглядової ради, загальний стан Підприємства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства;
– забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради;
– підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Підприємства.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.
7.2. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.
7.3. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності, за власною ініціативою або на вимогу:
– Власника;
– члена наглядової ради.
7.4. Вимога про скликання наглядової ради у письмовій формі подається голові наглядової ради.
7.5. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.
7.6. Вимога про скликання засідання наглядової ради повинна містити:
– прізвище, ім’я, по батькові особи, що її вносить;
– підстави для скликання засідання наглядової ради;
– формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.
7.7. Вимога має бути підписана особою, що її подає.
7.8. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше п’яти робочих днів після отримання відповідної вимоги.
7.9. На засідання наглядової ради можуть бути запрошені:
– директор Підприємства;
– керівники структурних підрозділів Підприємства;
– голова профспілкового органу Підприємства;
– інші особи.
7.10. Порядок денний засідання наглядової ради пропонується головою наглядової ради.
7.11. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та порядок денний.
7.12. Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання наглядової ради її члени повідомляються директором Підприємства персонально не пізніше як за 2 робочих дні до проведення засідання.
7.13. Рішення наглядової ради приймаються на засіданні відкритим голосуванням, якщо інше не визначено наглядовою радою.
7.14. Під час засідання наглядової ради ведеться протокол.
Протокол засідання оформляється у двох примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання, його підписує голова наглядової ради.
7.15. Один примірник передається на зберігання директору Підприємства протягом п’яти робочих днів після оформлення протоколу засідання наглядової ради.
7.16. Рішення, прийняті наглядовою радою в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання членами наглядової ради, директором Підприємства.
Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Члени наглядової ради мають право:
– отримувати інформацію та документи Підприємства, необхідні для виконання своїх функцій;
– отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань наглядової ради;
– вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.
8.2. Члени наглядової ради зобов’язані:
– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Підприємства, цим Положенням;
– виконувати рішення, прийняті Власником та наглядовою радою;
– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності.
8.3. Виконання функцій членів наглядової ради Підприємства здійснюється на безоплатній основі.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. На вимогу Власника голова наглядової ради зобов’язаний надати звіт про діяльність наглядової ради.
9.2. У разі невиконання чи неналежного виконання членом наглядової ради своїх обов’язків голова наглядової ради уповноважений інформувати про це Власника та ставити питання про його переобрання.
9.3. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.


Додаток 6
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

 

СКЛАД
наглядової ради комунального підприємства
Долинський спеціалізований агролісгосп
Івано-Франківської обласної ради”

 

 

ГЛАДІЙ Василь Іванович– перший заступник голови обласної ради, голова наглядової ради
ДЕБЕНКО Ігор Богданович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода” в обласній раді
ІВАНІВ Назарій Іванович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Платформа громад” в обласній раді
КИЗИМИШИН Назарій Михайлович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Слуга народу” в обласній раді
МАЗУР Юрій Йосифович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Європейська солідарність” в обласній раді
МОШУРА Роман Богданович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “За майбутнє” в обласній раді
ЧЕРНЕВИЙ Юрій Іванович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” в обласній раді

 


Додаток 7
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“КОЛОМИЙСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АГРОЛІСГОСП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ”
(нова редакція)

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2024 рік


1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі – комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Комунальне підприємство діє відповідно до рішення Івано- Франківської обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024.
Власником комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради
(далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Уповноважений орган управління комунального підприємства створюється з числа депутатів обласної ради.
1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.
1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
1.7. Координаційним органом комунального підприємства відповідно до статуту є Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.
1.8. Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування повне українською мовою: комунальне підприємство “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”;
– скорочене українською мовою: КП “КСА ІФ ОР”.
2.2. Місцезнаходження комунального підприємства: Україна,
Івано-Франківська область, Коломийський район, село Воскресинці,
вул. Сагайдачного, 3.

3. Мета та предмет діяльності
3.1. Метою діяльності комунального підприємства є реалізація державної політики розвитку лісового господарства і раціонального використання лісових ресурсів, охорона і захист лісів на землях лісового фонду, задоволення ринкових потреб юридичних та фізичних осіб, населення у продукції та послугах на основі ефективного використання виробничого та фінансового потенціалу, а також одержання прибутку.
Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів.
Комунальне підприємство може використовувати передані землі для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.
На власних або орендованих потужностях комунальне підприємство здійснює переробку заготовленої та придбаної лісопродукції, реалізує продукцію суб’єктам господарювання і населенню.
Комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та передбачені цим Статутом.
3.2. Предметом діяльності комунального підприємства є:
3.2.1. Ведення лісового та мисливського господарства, збереження, охорона та відтворення лісових ресурсів на землях лісового фонду.
3.2.2. Лісовідновлення (посів лісу та посадка лісових культур, сприяння природному поновленню), вирощування посадкового матеріалу, заготівля насіння лісових і декоративних порід, вирощування інших багаторічних культур.
3.2.3. Лісорозведення, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг.
3.2.4. Лісовирощування, здійснення лісогосподарських заходів з поліпшення якісного складу лісів шляхом проведення рубок, формування і оздоровлення лісів.
3.2.5. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, охорона і захист лісів від самовільних рубок, лісових пожеж, боротьба з шкідниками та хворобами лісу.
3.2.6. Будівництво лісових доріг, лісозаготівлі, одержання необробленої деревини (ділової деревини, технічної сировини, технологічної тріски, дров для опалення та хворосту).
3.2.7. Охорона навколишнього середовища, збереження біорізноманіття лісів, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу, збереження природо-заповідного фонду.
3.2.8. Спеціальне використання лісових ресурсів, заготівля деревини під час рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів, інших господарських рубок, заготівля живиці, заготівля другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування, в тому числі збір лісових грибів, дикорослих фруктів і ягід, лісових горіхів, соків та інших продуктів лісу. Збирання дикорослих недеревних продуктів лісу.
3.2.9. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, матеріально-технічної допомоги та посередницьких послуг іншим юридичним і фізичним особам, діяльність автомобільного вантажного транспорту.
3.2.10. Розвиток підсобного сільського господарства, переробка
сільськогосподарської продукції, виробництво товарів широкого вжитку,
розвиток інших підсобних промислів.
3.2.11. Лісопильне та стругальне виробництво, виробництво шпал і паркету, стружки, борошна з деревини, тирси, технологічної тріски, сушіння деревини, просочування деревини консервантами чи іншими хімічними речовинами, виробництво паливних пелетів, брикетів.
3.2.12. Виробництво дерев’яних панелей, лущеного шпону, клейної фанери, ламінованих і деревостружкових плит, інших панелей і плит.
3.2.13. Виробництво дерев’яної тари, ящиків, стелажів, піддонів, бочок та інших боднарних виробів, барабанів для кабелів та канатів.
3.2.14. Виготовлення різних виробів з деревини: ручок і держаків для
інструментів, щіток, мітел, колодок для взуття, форм для розтягування
взуття, плічок для одягу, предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів, статуеток та декоративних виробів, шкатулок, скриньок, футлярів для зберігання біжутерії, котушок, шпульок для ниток та інших виробів з точеної деревини, сірників.
3.2.15. Виробництво декоративних та плетених виробів з верби, очерету тощо, виробів з корка, соломки та плетениці.
3.2.16. Виробництво теслярських та столярних виробів. Виробництво та встановлення дерев’яних виробів, призначених головним чином для використання у будівництві балок, стропил, ферм, для покрівель, вікон, дверей, фасонних виробів з деревини (плінтусів, багетів), ґонтів, паркетних блоків. Виробництво збірних будинків або дерев’яних деталей до них.
3.2.17. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.
3.2.18. Оптова та роздрібна торгівля деревиною, товарами власного виробництва, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля.
3.2.19. Реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів та інших товаро-матеріальних цінностей.
3.3. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються комунальним підприємством тільки після їх отримання.

4. Юридичний статус
4.1. Комунальне підприємство є юридичною особою.
4.2. Комунальне підприємство є госпрозрахунковою організацією зі змішаною формою фінансування.
4.3. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, рішення Власника, Уповноваженого органу управління, статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
4.4. Комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання.
4.5. Комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.6. Для здійснення господарської діяльності комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.9. Комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
Орендувати нерухоме та рухоме майно, вирішувати питання відчуження майна в установленому законодавством порядку, а також здійснювати зовнішньо-економічні операції, необхідні для його діяльності, комунальне підприємство може тільки за погодженням із Власником та у відповідності до чинного законодавства.
4.10. Комунальне підприємство відповідно до законодавства України несе відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони та раціонального використання лісів, інших природних ресурсів, а також відновлення їх до рівня встановлених нормативів.
4.11. Комунальне підприємство має право вступати в договірні зобов’язання з різними юридичними і фізичними особами, вчиняти юридичні акти, угоди, контракти, купівлю-продаж, підряд, обмін, позику, оренду, страхування, доручення, комісію, зберігання, перевезення, а також інші дії, які відповідають меті його діяльності, інтересам та
статутним завданням.
4.12. Комунальне підприємство має право створювати за погодженням із Власником відособлені структурні підрозділи. Діяльність відособлених структурних підрозділів комунального підприємства регулюється чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відособлені структурні підрозділи, що затверджуються Уповноваженим органом управління.
Погодження з відповідними місцевими радами питання про розміщення таких відособлених структурних підрозділів комунальне підприємство проводить в установленому порядку.
4.13. Спеціальне використання лісових ресурсів комунальне підприємство здійснює в межах земельних ділянок лісового фонду, переданих йому в постійне користування.
4.14. Комунальне підприємство здійснює контроль за виконанням умов договору оренди, тимчасового користування фізичними і юридичними особами земельними ділянками лісового фонду, які надані йому в постійне користування у відповідності до чинного законодавства.
4.15. Комунальне підприємство співпрацює з Івано-Франківським обласним комунальним агролісогосподарським підприємством
“Івано-Франківськоблагроліс” в частині проведення єдиної політики ведення лісового господарства, контролю за використанням бюджетних коштів, проведення атестації працівників лісової охорони, а також в частині, визначеній установчими документами.
4.16. Працівники лісової охорони комунального підприємства здійснюють охорону та захист лісу відповідно до вимог діючого законодавства на землях лісового фонду із земель запасу
Івано-Франківської обласної ради, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 р. № 537-22/2001.
4.17. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію комунального підприємства;
– прийняття рішення про призначення на посади та звільнення з посади директора;
– затвердження граничної чисельності працівників комунального підприємства та фонду оплати праці (штатного розпису), кошторису доходів і видатків, а також лімітів фінансування видатків з місцевих бюджетів;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
– перевірка фінансово-господарської діяльності комунального підприємства з метою визначення ефективності використання фінансового та ресурсного потенціалу;
– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
– призначення планових, позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів директора про роботу обласного комунального підприємства;
– укладення та продовження терміну дії контракту з директором на підставі рішення обласної ради.
4.18. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку комунального підприємства;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення аудиторських перевірок, інвентаризації майна, екологічного аудиту;
– внесення пропозицій Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора комунального підприємства чи продовження строку дії контракту;
– рекомендувати Власнику звільнити директора комунального підприємства в разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
4.19. До компетенції Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” належить:
– здійснення функції центру координації та розвитку комунального підприємства;
– проведення виробничо-технічних зустрічей працівників лісової охорони;
– аналіз фінансово-господарських показників діяльності комунального підприємства та подання пропозицій Власнику та Уповноваженому органу управління щодо їх покращення.
5. Права та обов’язки
5.1. Комунальне підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Доводити, формувати та затверджувати плани щодо лісогосподарської та виробничої діяльності комунального підприємства.
5.1.3. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
5.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.5. Здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за погодженням з Власником.
5.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.8. Одержувати кредити банківських установ за погодженням з Власником, надавати та отримувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб.
5.1.9. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.
5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Комунальне підприємство зобов’язане:
5.2.1. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних у лісовому господарстві нормативних документів, рішень обласної ради.
5.2.2. Формувати і розміщувати у встановленому порядку замовлення на лісовпорядкування, виконання лісогосподарських робіт і використання лісових ресурсів.
5.2.3. Нести відповідальність за планування робіт згідно з матеріалами лісовпорядкування, вдосконалення і достовірність обліку, звітності та цільове використання бюджетних коштів.
5.2.4. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.5. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.6. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи.
5.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.8. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.9. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством
5.2.10. Дотримуватись положень Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”.
5.2.11. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних нормативних документів з питань лісового господарства та
рішень Власника.
5.2.12. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення комунального підприємства спеціалістами та висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
5.2.13. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.14. Забезпечити оформлення прав на будівлі, споруди, транспорт, земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

6. Статутний капітал
6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить 147166 (сто сорок сім тисяч сто шістдесят шість) гривень.
6.3. Використання статутного капіталу проводиться виключно за погодженням з Уповноваженим органом управління.
7. Управління
7.1. Управління комунального підприємства здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво діяльності комунального підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності комунального підприємства.
7.5. Директор:
7.5.1. Діє без довіреності від імені комунального підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію і вирішує питання діяльності у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.
7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства і цього Статуту.
7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
7.5.4. Подає на затвердження обласної ради Статут та проєкти змін до нього.
7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
7.5.6. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.
7.5.7. Вирішує інші питання діяльності комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.
7.5.8. Скликає і проводить технічні наради з питань, що належать до компетенції комунального підприємства.
7.6. Головний лісничий, лісничі комунального підприємства призначаються і звільняються з роботи директором комунального підприємства.
7.7. Головний бухгалтер призначається і звільняється з роботи директором комунального підприємства.
7.8. Директор та головний бухгалтер є офіційними представниками комунального підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють його інтереси в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також взаємодіють з організаціями та фізичними особами, у тому числі міжнародними, відповідно до наданих їм повноважень.
7.9. Директор та головний бухгалтер комунального підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8. Майно та фінансування

8.1. Майно комунального підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
8.2. Майно комунального підприємства належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебуває у нього на праві господарського відання.
8.3. Комунальне підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
8.4. Джерелами формування майна комунального підприємства є:
– доходи, одержані від реалізації продукції, майна, а також від інших видів господарської діяльності;
– кредити банків та інших кредиторів за погодженням з Власником;
– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
– придбання майна інших юридичних осіб;
– безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій, установ і громадян, гранти, внески від меценатів;
– інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
8.5. Списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів здійснюється комунальним підприємством виключно у відповідності до чинного законодавства.
8.6. Комунальне підприємство може продавати або обмінювати цінне майно лише за погодженням Власника.
8.7. Комунальне підприємство може брати в оренду основні фонди у інших юридичних і фізичних осіб.
8.8. Прибуток, що залишається в розпорядженні комунального підприємства після сплати усіх обов’язкових платежів (податків, зборів тощо) використовується на розширене відтворення основного виду діяльності, розвиток виробничої бази, придбання обладнання, техніки і технологій, створення нових виробництв тощо.
8.9. Комунальне підприємство зобов’язане 5% від суми реалізованої ними продукції своєчасно відраховувати в централізований фонд розвитку Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
8.10. Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренди, сервітути тощо), що знаходяться у фактичному користуванні комунального підприємства, вирішуються виключно Власником.
9. Господарська діяльність
9.1. Комунальне підприємство виконує весь комплекс лісогосподарських і лісокультурних робіт, роботи по створенню захисних лісових насаджень, охороняє ліси від шкідників і хвороб, лісових пожеж, самовільних рубок та інших лісопорушень.
9.2. Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів згідно діючого законодавства.
9.3. Комунальне підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва, реалізацію (оптову і роздрібну торгівлю) товарів, продукції, вироблених комунальним підприємством, інших матеріальних цінностей через систему прямих контрактів або через товарні біржі чи інші посередницькі організації.
9.4. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність в порядку, встановленому проєктом перспективного плану розвитку лісового господарства та виробничо-фінансового плану.
9.5. Комунальне підприємство здійснює заготівлю і переробку деревини як власного виробництва, так і придбаної в інших юридичних чи фізичних осіб, переробляє давальницьку сировину тощо, самостійно визначає напрями діяльності, а також структуру і обсяги виробництва.
9.6. Комунальне підприємство реалізовує свою продукцію відповідно до затверджених цін директором підприємства за рекомендаціями
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, сформованими на основі вивчення і узагальнення попиту, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – за державними цінами і тарифами.
9.7. Комунальне підприємство виконує роботи і поставки для державних потреб та потреб адміністративно-територіальних одиниць на договірній основі в порядку, що визначається законодавством України.
9.8. Джерелом формування фінансових ресурсів комунального підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кредитні ресурси, кошти державного і місцевого бюджетів та інші не заборонені законодавством України надходження.
9.9. Комунальне підприємство за рахунок фінансово-господарської діяльності проводить щомісячні відрахування Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс” на статтю “Адмінвитрати” кошти в розмірі 10% від суми реалізованої продукції. Дані “Адмінвитрати” включаються в фінансово-господарський план комунального підприємства на рік.

10. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства регулюється законодавством України. Комунальне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за погодженням із Власником.
10.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності і самофінансування.
10.3. Комунальне підприємство може експортувати власну продукцію (роботи, послуги), в тому числі створену внаслідок спільної діяльності з іншими комунальними підприємствами і організаціями.
10.4. Комунальне підприємство має право одержувати кредити за погодженням із Власником від своїх зарубіжних партнерів, при цьому отримані кошти зараховуються комунальному підприємству.
10.5. Комунальне підприємство може здійснювати імпорт сучасної лісозаготівельної техніки і деревообробного обладнання за рахунок експорту лісоматеріалів і продукції деревообробки з метою освоєння сучасних технологій, забезпечення виробництва якісної і конкурентноздатної продукції та розширення асортименту.
10.6. Комунальне підприємство на договірній основі здійснює операції з експорту і імпорту товарів (робіт, послуг). Копії відповідних договорів обов’язково передаються в Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.

11. Облік і звітність, контроль за фінансово-
господарською діяльністю комунального підприємства

11.1. Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” може рекомендувати додаткові форми та терміни здачі звітності з питань лісогосподарської та виробничо-фінансової діяльності комунального підприємства.
11.2. Керівництво комунального підприємства несе відповідальність перед Власником та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
11.3. Контроль за окремими видами діяльності комунального підприємства здійснюють фіскальні органи, органи державної екологічної інспекції та охорони навколишнього природного середовища, а також інші контролюючі органи відповідно до законодавства України.

12. Повноваження трудового колективу
12.1. Працівники комунального підприємства мають право брати участь в управлінні комунальним підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління комунальним підприємством відповідно до законодавства.
12.2. Трудовий колектив комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з комунальним підприємством.
12.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією комунального підприємства регулюються колективним договором.
12.4. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору комунального підприємства, а від імені трудового колективу уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
12.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників комунального підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
12.6. Джерелом коштів на оплату праці комунального підприємства є власні надходження від господарської або виробничої діяльності, а також кошти місцевих бюджетів.
12.7. Розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора комунального підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником в особі голови обласної ради.
12.8. Оплата праці працівників комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
12.9. Працівники комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

13. Припинення діяльності
13.1. Припинення діяльності комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
13.2. У разі реорганізації комунального підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
13.3. Ліквідація комунального підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію комунального підприємства.
13.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію комунального підприємства.
13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комунального підприємства (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені комунального підприємства, що ліквідується.
13.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
13.8. Комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


Додаток 8
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

Положення про наглядову раду комунального
підприємства “Коломийський спеціалізований
агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду комунального підприємства “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту комунального підприємства “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”
(далі – Підприємство).
1.2. Положення визначає правовий статус наглядової ради, порядок обрання її членів, організації роботи та відповідальність членів наглядової ради, а також прийняття ними рішень щодо діяльності Підприємства.
1.3. Положення затверджується Івано-Франківською обласною радою (далі – Власник) та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.
1.4. У випадку виникнення розбіжностей між нормами Статуту Підприємства і цим Положенням застосовуються норми Статуту Підприємства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Підприємства є Уповноваженим органом Підприємства.
2.2. Наглядова рада діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Підприємства та цього Положення.
2.3. Наглядова рада не рідше одного разу на три роки звітує перед Власником про свою роботу.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Компетенція наглядової ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Положенням.
3.2. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Підприємства з метою забезпечення прозорості, правомірності, законності, а саме:
– розглядає фінансові звіти Підприємства за квартал, рік;
– виступає в разі потреби ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства;
– аналізує результати перевірок діяльності Підприємства;
– вносить пропозиції з питань діяльності Підприємства;
– звітує перед Власником з питань ефективності діяльності Підприємства, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання;
– надає письмові пропозиції Власнику та директору Підприємства щодо покращення результатів фінансового стану Підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів на основі розробки довгострокових фінансових планів розвитку підприємства.
3.3. Наглядова рада має право:
– заслуховувати звіти директора з окремих питань діяльності Підприємства;
– отримувати від директора Підприємства позачергові звіти про діяльність Підприємства за визначений проміжок часу;
– брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на Підприємстві;
– отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;
– залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності Підприємства;
– ініціювати внесення змін до Статуту Підприємства;
– вносити пропозиції Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора Підприємства чи продовження строку дії контракту;
– встановлювати та затверджувати розмір премії директору Підприємства;
– рекомендувати Власнику звільнити директора Підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання ним обов’язків чи умов контракту.
3.4. За рішенням Власника до компетенції наглядової ради можуть бути передані інші повноваження.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Голова та члени наглядової ради обираються Власником з числа депутатів Івано-Франківської обласної ради на строк повноважень ради. Кількісний склад наглядової ради визначається Власником. Головою наглядової ради є перший заступник (заступник) голови обласної ради.
У випадку завершення цього строку повноваження членів наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу наглядової ради.
4.2. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

 

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради обираються Власником шляхом голосування на сесії Івано-Франківської обласної ради.
5.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають депутатські фракції обласної ради, а також голова обласної ради.
5.3. Якщо кількість кандидатів, висунутих до складу наглядової ради, перевищує її загальний склад, визначений Власником, то проводиться рейтингове (за кількістю голосів) голосування по кожному кандидату окремо в порядку надходження пропозицій, за результатами здійснюється рейтингова оцінка.
5.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.
5.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково за рішенням Власника з одночасним обранням нового члена наглядової ради у разі:
– незадовільної оцінки Власником його діяльності;
– систематичного невиконання членом наглядової ради обов’язків, покладених на нього;
– у разі пропуску більше трьох засідань наглядової ради підряд без поважних причин.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова наглядової ради:
– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
– скликає засідання наглядової ради та головує на них, пропонує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань та організовує ведення протоколів засідань і їх зберігання;
– готує доповідь та звітує перед Власником про діяльність наглядової ради, загальний стан Підприємства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства;
– забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради;
– підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Підприємства.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.
7.2. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.
7.3. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності, за власною ініціативою або на вимогу:
– Власника;
– члена наглядової ради.
7.4. Вимога про скликання наглядової ради у письмовій формі подається голові наглядової ради.
7.5. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.
7.6. Вимога про скликання засідання наглядової ради повинна містити:
– прізвище, ім’я, по батькові особи, що її вносить;
– підстави для скликання засідання наглядової ради;
– формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.
7.7. Вимога має бути підписана особою, що її подає.
7.8. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше п’яти робочих днів після отримання відповідної вимоги.
7.9. На засідання наглядової ради можуть бути запрошені:
– директор Підприємства;
– керівники структурних підрозділів Підприємства;
– голова профспілкового органу Підприємства;
– інші особи.
7.10. Порядок денний засідання наглядової ради пропонується головою наглядової ради.
7.11. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та порядок денний.
7.12. Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання наглядової ради її члени повідомляються директором Підприємства персонально не пізніше як за 2 робочих дні до проведення засідання.
7.13. Рішення наглядової ради приймаються на засіданні відкритим голосуванням, якщо інше не визначено наглядовою радою.
7.14. Під час засідання наглядової ради ведеться протокол.
Протокол засідання оформляється у двох примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання, його підписує голова наглядової ради.
7.15. Один примірник передається на зберігання директору Підприємства протягом п’яти робочих днів після оформлення протоколу засідання наглядової ради.
7.16. Рішення, прийняті наглядовою радою в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання членами наглядової ради, директором Підприємства.
Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Члени наглядової ради мають право:
– отримувати інформацію та документи Підприємства, необхідні для виконання своїх функцій;
– отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань наглядової ради;
– вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.
8.2. Члени наглядової ради зобов’язані:
– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Підприємства, цим Положенням;
– виконувати рішення, прийняті Власником та наглядовою радою;
– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності.
8.3. Виконання функцій членів наглядової ради Підприємства здійснюється на безоплатній основі.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. На вимогу Власника голова наглядової ради зобов’язаний надати звіт про діяльність наглядової ради.
9.2. У разі невиконання чи неналежного виконання членом наглядової ради своїх обов’язків голова наглядової ради уповноважений інформувати про це Власника та ставити питання про його переобрання.
9.3. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.


Додаток 9
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

СКЛАД
наглядової ради комунального підприємства
Коломийський спеціалізований агролісгосп
Івано-Франківської обласної ради”

 

ПАЛІЙЧУК Микола Васильович– заступник голови обласної ради,

голова наглядової ради

ДЗВІНЧУК Дмитро Іванович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Платформа громад” в обласній раді
КОПИЛЬЧУК Інна Зіновіївна– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода” в обласній раді
КНИШУК Орися Володимирівна– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” в обласній раді
ЛАЩУК Дмитро Васильович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “За майбутнє” в обласній раді
САВКА Марія Володимирівна– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Слуга народу” в обласній раді
ФЕДОРОШИН Володимир Євгенійович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Європейська солідарність” в обласній раді

 


 

Додаток 10
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“СНЯТИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АГРОЛІСНИЦТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ”
(нова редакція)

 

м. Івано-Франківськ
2024 рік


1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради” (далі – комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Комунальне підприємство діє відповідно до рішення Івано- Франківської обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024.
Власником комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради
(далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Уповноважений орган управління комунального підприємства створюється з числа депутатів обласної ради.
1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.
1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
1.7. Координаційним органом комунального підприємства відповідно до статуту є Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.
1.8. Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування повне українською мовою: комунальне підприємство “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради”;
– скорочене українською мовою: КП “ССА ІФ ОР”.
2.2. Місцезнаходження комунального підприємства: Україна, Івано-Франківська область, Коломийський район, селище Заболотів,
вул. Грушевського, 43.
3. Мета та предмет діяльності
3.1. Метою діяльності комунального підприємства є реалізація державної політики розвитку лісового господарства і раціонального використання лісових ресурсів, охорона і захист лісів на землях лісового фонду, задоволення ринкових потреб юридичних та фізичних осіб, населення у продукції та послугах на основі ефективного використання виробничого та фінансового потенціалу, а також одержання прибутку.
Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів.

Комунальне підприємство може використовувати передані землі для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.
На власних або орендованих потужностях комунальне підприємство здійснює переробку заготовленої та придбаної лісопродукції, реалізує продукцію суб’єктам господарювання і населенню.
Комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та передбачені цим Статутом.
3.2. Предметом діяльності комунального підприємства є:
3.2.1. Ведення лісового та мисливського господарства, збереження, охорона та відтворення лісових ресурсів на землях лісового фонду.
3.2.2. Лісовідновлення (посів лісу та посадка лісових культур, сприяння природному поновленню), вирощування посадкового матеріалу, заготівля насіння лісових і декоративних порід, вирощування інших багаторічних культур.
3.2.3. Лісорозведення, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг.
3.2.4. Лісовирощування, здійснення лісогосподарських заходів з поліпшення якісного складу лісів шляхом проведення рубок, формування і оздоровлення лісів.
3.2.5. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, охорона і захист лісів від самовільних рубок, лісових пожеж, боротьба з шкідниками та хворобами лісу.
3.2.6. Будівництво лісових доріг, лісозаготівлі, одержання необробленої деревини (ділової деревини, технічної сировини, технологічної тріски, дров для опалення та хворосту).
3.2.7. Охорона навколишнього середовища, збереження біорізноманіття лісів, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу, збереження природо-заповідного фонду.
3.2.8. Спеціальне використання лісових ресурсів, заготівля деревини під час рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів, інших господарських рубок, заготівля живиці, заготівля другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування, в тому числі збір лісових грибів, дикорослих фруктів і ягід, лісових горіхів, соків та інших продуктів лісу. Збирання дикорослих недеревних продуктів лісу.
3.2.9. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, матеріально-технічної допомоги та посередницьких послуг іншим юридичним і фізичним особам, діяльність автомобільного вантажного транспорту.
3.2.10. Розвиток підсобного сільського господарства, переробка
сільськогосподарської продукції, виробництво товарів широкого вжитку,
розвиток інших підсобних промислів.
3.2.11. Лісопильне та стругальне виробництво, виробництво шпал і паркету, стружки, борошна з деревини, тирси, технологічної тріски, сушіння деревини, просочування деревини консервантами чи іншими хімічними речовинами, виробництво паливних пелетів, брикетів.
3.2.12. Виробництво дерев’яних панелей, лущеного шпону, клейної фанери, ламінованих і деревостружкових плит, інших панелей і плит.
3.2.13. Виробництво дерев’яної тари, ящиків, стелажів, піддонів, бочок та інших боднарних виробів, барабанів для кабелів та канатів.
3.2.14. Виготовлення різних виробів з деревини: ручок і держаків для
інструментів, щіток, мітел, колодок для взуття, форм для розтягування
взуття, плічок для одягу, предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів, статуеток та декоративних виробів, шкатулок, скриньок, футлярів для зберігання біжутерії, котушок, шпульок для ниток та інших виробів з точеної деревини, сірників.
3.2.15. Виробництво декоративних та плетених виробів з верби, очерету тощо, виробів з корка, соломки та плетениці.
3.2.16. Виробництво теслярських та столярних виробів. Виробництво та встановлення дерев’яних виробів, призначених головним чином для використання у будівництві балок, стропил, ферм, для покрівель, вікон, дверей, фасонних виробів з деревини (плінтусів, багетів), ґонтів, паркетних блоків. Виробництво збірних будинків або дерев’яних деталей до них.
3.2.17. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.
3.2.18. Оптова та роздрібна торгівля деревиною, товарами власного виробництва, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля.
3.2.19. Реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів та інших товаро-матеріальних цінностей.
3.3. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються комунальним підприємством тільки після їх отримання.

4. Юридичний статус
4.1. Комунальне підприємство є юридичною особою.
4.2. Комунальне підприємство є госпрозрахунковою організацією зі змішаною формою фінансування.
4.3. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, рішення Власника, Уповноваженого органу управління, статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
4.4. Комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання.
4.5. Комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.6. Для здійснення господарської діяльності комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.9. Комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
Орендувати нерухоме та рухоме майно, вирішувати питання відчуження майна в установленому законодавством порядку, а також здійснювати зовнішньо-економічні операції, необхідні для його діяльності, комунальне підприємство може тільки за погодженням із Власником та у відповідності до чинного законодавства.
4.10. Комунальне підприємство відповідно до законодавства України несе відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони та раціонального використання лісів, інших природних ресурсів, а також відновлення їх до рівня встановлених нормативів.
4.11. Комунальне підприємство має право вступати в договірні зобов’язання з різними юридичними і фізичними особами, вчиняти юридичні акти, угоди, контракти, купівлю-продаж, підряд, обмін, позику, оренду, страхування, доручення, комісію, зберігання, перевезення, а також інші дії, які відповідають меті його діяльності, інтересам та
статутним завданням.
4.12. Комунальне підприємство має право створювати за погодженням із Власником відособлені структурні підрозділи. Діяльність відособлених структурних підрозділів комунального підприємства регулюється чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відособлені структурні підрозділи, що затверджуються Уповноваженим органом управління.
Погодження з відповідними місцевими радами питання про розміщення таких відособлених структурних підрозділів комунальне підприємство проводить в установленому порядку.
4.13. Спеціальне використання лісових ресурсів комунальне підприємство здійснює в межах земельних ділянок лісового фонду, переданих йому в постійне користування.
4.14. Комунальне підприємство здійснює контроль за виконанням умов договору оренди, тимчасового користування фізичними і юридичними особами земельними ділянками лісового фонду, які надані йому в постійне користування у відповідності до чинного законодавства.
4.15. Комунальне підприємство співпрацює з Івано-Франківським обласним комунальним агролісогосподарським підприємством
“Івано-Франківськоблагроліс” в частині проведення єдиної політики ведення лісового господарства, контролю за використанням бюджетних коштів, проведення атестації працівників лісової охорони, а також в частині, визначеній установчими документами.
4.16. Працівники лісової охорони комунального підприємства здійснюють охорону та захист лісу відповідно до вимог діючого законодавства на землях лісового фонду із земель запасу
Івано-Франківської обласної ради, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 р. № 537-22/2001.
4.17. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію комунального підприємства;
– прийняття рішення про призначення на посади та звільнення з посади директора;
– затвердження граничної чисельності працівників комунального підприємства та фонду оплати праці (штатного розпису), кошторису доходів і видатків, а також лімітів фінансування видатків з місцевих бюджетів;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
– перевірка фінансово-господарської діяльності комунального підприємства з метою визначення ефективності використання фінансового та ресурсного потенціалу;
– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
– призначення планових, позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів директора про роботу обласного комунального підприємства;
– укладення та продовження терміну дії контракту з директором на підставі рішення обласної ради.
4.18. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку комунального підприємства;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення аудиторських перевірок, інвентаризації майна, екологічного аудиту;
– внесення пропозицій Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора комунального підприємства чи продовження строку дії контракту;
– рекомендувати Власнику звільнити директора комунального підприємства в разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
4.19. До компетенції Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” належить:
– здійснення функції центру координації та розвитку комунального підприємства;
– проведення виробничо-технічних зустрічей працівників лісової охорони;
– аналіз фінансово-господарських показників діяльності комунального підприємства та подання пропозицій Власнику та Уповноваженому органу управління щодо їх покращення.
5. Права та обов’язки
5.1. Комунальне підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Доводити, формувати та затверджувати плани щодо лісогосподарської та виробничої діяльності комунального підприємства.
5.1.3. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
5.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.5. Здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за погодженням з Власником.
5.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.8. Одержувати кредити банківських установ за погодженням з Власником, надавати та отримувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб.
5.1.9. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.
5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Комунальне підприємство зобов’язане:
5.2.1. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних у лісовому господарстві нормативних документів, рішень обласної ради.
5.2.2. Формувати і розміщувати у встановленому порядку замовлення на лісовпорядкування, виконання лісогосподарських робіт і використання лісових ресурсів.
5.2.3. Нести відповідальність за планування робіт згідно з матеріалами лісовпорядкування, вдосконалення і достовірність обліку, звітності та цільове використання бюджетних коштів.
5.2.4. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.5. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.6. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи.
5.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.8. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.9. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством
5.2.10. Дотримуватись положень Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”.
5.2.11. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних нормативних документів з питань лісового господарства та
рішень Власника.
5.2.12. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення комунального підприємства спеціалістами та висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
5.2.13. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.14. Забезпечити оформлення прав на будівлі, споруди, транспорт, земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

6. Статутний капітал
6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить 147166 (сто сорок сім тисяч сто шістдесят шість) гривень.
6.3. Використання статутного капіталу проводиться виключно за погодженням з Уповноваженим органом управління.
7. Управління
7.1. Управління комунального підприємства здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво діяльності комунального підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності комунального підприємства.
7.5. Директор:
7.5.1. Діє без довіреності від імені комунального підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію і вирішує питання діяльності у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.
7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства і цього Статуту.
7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
7.5.4. Подає на затвердження обласної ради Статут та проєкти змін до нього.
7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
7.5.6. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.
7.5.7. Вирішує інші питання діяльності комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.
7.5.8. Скликає і проводить технічні наради з питань, що належать до компетенції комунального підприємства.
7.6. Головний лісничий, лісничі комунального підприємства призначаються і звільняються з роботи директором комунального підприємства.
7.7. Головний бухгалтер призначається і звільняється з роботи директором комунального підприємства.
7.8. Директор та головний бухгалтер є офіційними представниками комунального підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють його інтереси в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також взаємодіють з організаціями та фізичними особами, у тому числі міжнародними, відповідно до наданих їм повноважень.
7.9. Директор та головний бухгалтер комунального підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8. Майно та фінансування

8.1. Майно комунального підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
8.2. Майно комунального підприємства належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебуває у нього на праві господарського відання.
8.3. Комунальне підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
8.4. Джерелами формування майна комунального підприємства є:
– доходи, одержані від реалізації продукції, майна, а також від інших видів господарської діяльності;
– кредити банків та інших кредиторів за погодженням з Власником;
– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
– придбання майна інших юридичних осіб;
– безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій, установ і громадян, гранти, внески від меценатів;
– інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
8.5. Списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів здійснюється комунальним підприємством виключно у відповідності до чинного законодавства.
8.6. Комунальне підприємство може продавати або обмінювати цінне майно лише за погодженням Власника.
8.7. Комунальне підприємство може брати в оренду основні фонди у інших юридичних і фізичних осіб.
8.8. Прибуток, що залишається в розпорядженні комунального підприємства після сплати усіх обов’язкових платежів (податків, зборів тощо) використовується на розширене відтворення основного виду діяльності, розвиток виробничої бази, придбання обладнання, техніки і технологій, створення нових виробництв тощо.
8.9. Комунальне підприємство зобов’язане 5% від суми реалізованої ними продукції своєчасно відраховувати в централізований фонд розвитку Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
8.10. Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренди, сервітути тощо), що знаходяться у фактичному користуванні комунального підприємства, вирішуються виключно Власником.
9. Господарська діяльність
9.1. Комунальне підприємство виконує весь комплекс лісогосподарських і лісокультурних робіт, роботи по створенню захисних лісових насаджень, охороняє ліси від шкідників і хвороб, лісових пожеж, самовільних рубок та інших лісопорушень.
9.2. Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів згідно діючого законодавства.
9.3. Комунальне підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва, реалізацію (оптову і роздрібну торгівлю) товарів, продукції, вироблених комунальним підприємством, інших матеріальних цінностей через систему прямих контрактів або через товарні біржі чи інші посередницькі організації.
9.4. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність в порядку, встановленому проєктом перспективного плану розвитку лісового господарства та виробничо-фінансового плану.
9.5. Комунальне підприємство здійснює заготівлю і переробку деревини як власного виробництва, так і придбаної в інших юридичних чи фізичних осіб, переробляє давальницьку сировину тощо, самостійно визначає напрями діяльності, а також структуру і обсяги виробництва.
9.6. Комунальне підприємство реалізовує свою продукцію відповідно до затверджених цін директором підприємства за рекомендаціями
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, сформованими на основі вивчення і узагальнення попиту, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – за державними цінами і тарифами.
9.7. Комунальне підприємство виконує роботи і поставки для державних потреб та потреб адміністративно-територіальних одиниць на договірній основі в порядку, що визначається законодавством України.
9.8. Джерелом формування фінансових ресурсів комунального підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кредитні ресурси, кошти державного і місцевого бюджетів та інші не заборонені законодавством України надходження.
9.9. Комунальне підприємство за рахунок фінансово-господарської діяльності проводить щомісячні відрахування Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс” на статтю “Адмінвитрати” кошти в розмірі 10% від суми реалізованої продукції. Дані “Адмінвитрати” включаються в фінансово-господарський план комунального підприємства на рік.

10. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства регулюється законодавством України. Комунальне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за погодженням із Власником.
10.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності і самофінансування.
10.3. Комунальне підприємство може експортувати власну продукцію (роботи, послуги), в тому числі створену внаслідок спільної діяльності з іншими комунальними підприємствами і організаціями.
10.4. Комунальне підприємство має право одержувати кредити за погодженням із Власником від своїх зарубіжних партнерів, при цьому отримані кошти зараховуються комунальному підприємству.
10.5. Комунальне підприємство може здійснювати імпорт сучасної лісозаготівельної техніки і деревообробного обладнання за рахунок експорту лісоматеріалів і продукції деревообробки з метою освоєння сучасних технологій, забезпечення виробництва якісної і конкурентноздатної продукції та розширення асортименту.
10.6. Комунальне підприємство на договірній основі здійснює операції з експорту і імпорту товарів (робіт, послуг). Копії відповідних договорів обов’язково передаються в Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.

11. Облік і звітність, контроль за фінансово-
господарською діяльністю комунального підприємства

11.1. Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” може рекомендувати додаткові форми та терміни здачі звітності з питань лісогосподарської та виробничо-фінансової діяльності комунального підприємства.
11.2. Керівництво комунального підприємства несе відповідальність перед Власником та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
11.3. Контроль за окремими видами діяльності комунального підприємства здійснюють фіскальні органи, органи державної екологічної інспекції та охорони навколишнього природного середовища, а також інші контролюючі органи відповідно до законодавства України.

12. Повноваження трудового колективу
12.1. Працівники комунального підприємства мають право брати участь в управлінні комунальним підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління комунальним підприємством відповідно до законодавства.
12.2. Трудовий колектив комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з комунальним підприємством.
12.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією комунального підприємства регулюються колективним договором.
12.4. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору комунального підприємства, а від імені трудового колективу уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
12.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників комунального підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
12.6. Джерелом коштів на оплату праці комунального підприємства є власні надходження від господарської або виробничої діяльності, а також кошти місцевих бюджетів.
12.7. Розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора комунального підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником в особі голови обласної ради.
12.8. Оплата праці працівників комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
12.9. Працівники комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

13. Припинення діяльності
13.1. Припинення діяльності комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
13.2. У разі реорганізації комунального підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
13.3. Ліквідація комунального підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію комунального підприємства.
13.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію комунального підприємства.
13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комунального підприємства (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені комунального підприємства, що ліквідується.
13.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
13.8. Комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


Додаток 11
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

Положення про наглядову раду комунального
підприємства “Снятинське спеціалізоване
агролісництво Івано-Франківської обласної ради”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду комунального підприємства “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту комунального підприємства “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради”
(далі – Підприємство).
1.2. Положення визначає правовий статус наглядової ради, порядок обрання її членів, організації роботи та відповідальність членів наглядової ради, а також прийняття ними рішень щодо діяльності Підприємства.
1.3. Положення затверджується Івано-Франківською обласною радою (далі – Власник) та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.
1.4. У випадку виникнення розбіжностей між нормами Статуту Підприємства і цим Положенням застосовуються норми Статуту Підприємства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Підприємства є Уповноваженим органом Підприємства.
2.2. Наглядова рада діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Підприємства та цього Положення.
2.3. Наглядова рада не рідше одного разу на три роки звітує перед Власником про свою роботу.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Компетенція наглядової ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Положенням.
3.2. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Підприємства з метою забезпечення прозорості, правомірності, законності, а саме:
– розглядає фінансові звіти Підприємства за квартал, рік;
– виступає в разі потреби ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства;
– аналізує результати перевірок діяльності Підприємства;
– вносить пропозиції з питань діяльності Підприємства;
– звітує перед Власником з питань ефективності діяльності Підприємства, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання;
– надає письмові пропозиції Власнику та директору Підприємства щодо покращення результатів фінансового стану Підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів на основі розробки довгострокових фінансових планів розвитку підприємства.
3.3. Наглядова рада має право:
– заслуховувати звіти директора з окремих питань діяльності Підприємства;
– отримувати від директора Підприємства позачергові звіти про діяльність Підприємства за визначений проміжок часу;
– брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на Підприємстві;
– отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;
– залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності Підприємства;
– ініціювати внесення змін до Статуту Підприємства;
– вносити пропозиції Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора Підприємства чи продовження строку дії контракту;
– встановлювати та затверджувати розмір премії директору Підприємства;
– рекомендувати Власнику звільнити директора Підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання ним обов’язків чи умов контракту.
3.4. За рішенням Власника до компетенції наглядової ради можуть бути передані інші повноваження.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Голова та члени наглядової ради обираються Власником з числа депутатів Івано-Франківської обласної ради на строк повноважень ради. Кількісний склад наглядової ради визначається Власником. Головою наглядової ради є перший заступник (заступник) голови обласної ради.
У випадку завершення цього строку повноваження членів наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу наглядової ради.
4.2. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради обираються Власником шляхом голосування на сесії Івано-Франківської обласної ради.
5.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають депутатські фракції обласної ради, а також голова обласної ради.
5.3. Якщо кількість кандидатів, висунутих до складу наглядової ради, перевищує її загальний склад, визначений Власником, то проводиться рейтингове (за кількістю голосів) голосування по кожному кандидату окремо в порядку надходження пропозицій, за результатами здійснюється рейтингова оцінка.
5.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.
5.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково за рішенням Власника з одночасним обранням нового члена наглядової ради у разі:
– незадовільної оцінки Власником його діяльності;
– систематичного невиконання членом наглядової ради обов’язків, покладених на нього;
– у разі пропуску більше трьох засідань наглядової ради підряд без поважних причин.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова наглядової ради:
– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
– скликає засідання наглядової ради та головує на них, пропонує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань та організовує ведення протоколів засідань і їх зберігання;
– готує доповідь та звітує перед Власником про діяльність наглядової ради, загальний стан Підприємства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства;
– забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради;
– підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Підприємства.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.
7.2. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.
7.3. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності, за власною ініціативою або на вимогу:
– Власника;
– члена наглядової ради.
7.4. Вимога про скликання наглядової ради у письмовій формі подається голові наглядової ради.
7.5. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.
7.6. Вимога про скликання засідання наглядової ради повинна містити:
– прізвище, ім’я, по батькові особи, що її вносить;
– підстави для скликання засідання наглядової ради;
– формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.
7.7. Вимога має бути підписана особою, що її подає.
7.8. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше п’яти робочих днів після отримання відповідної вимоги.
7.9. На засідання наглядової ради можуть бути запрошені:
– директор Підприємства;
– керівники структурних підрозділів Підприємства;
– голова профспілкового органу Підприємства;
– інші особи.
7.10. Порядок денний засідання наглядової ради пропонується головою наглядової ради.
7.11. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та порядок денний.
7.12. Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання наглядової ради її члени повідомляються директором Підприємства персонально не пізніше як за 2 робочих дні до проведення засідання.
7.13. Рішення наглядової ради приймаються на засіданні відкритим голосуванням, якщо інше не визначено наглядовою радою.
7.14. Під час засідання наглядової ради ведеться протокол.
Протокол засідання оформляється у двох примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання, його підписує голова наглядової ради.
7.15. Один примірник передається на зберігання директору Підприємства протягом п’яти робочих днів після оформлення протоколу засідання наглядової ради.
7.16. Рішення, прийняті наглядовою радою в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання членами наглядової ради, директором Підприємства.
Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Члени наглядової ради мають право:
– отримувати інформацію та документи Підприємства, необхідні для виконання своїх функцій;
– отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань наглядової ради;
– вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.
8.2. Члени наглядової ради зобов’язані:
– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Підприємства, цим Положенням;
– виконувати рішення, прийняті Власником та наглядовою радою;
– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності.
8.3. Виконання функцій членів наглядової ради Підприємства здійснюється на безоплатній основі.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. На вимогу Власника голова наглядової ради зобов’язаний надати звіт про діяльність наглядової ради.
9.2. У разі невиконання чи неналежного виконання членом наглядової ради своїх обов’язків голова наглядової ради уповноважений інформувати про це Власника та ставити питання про його переобрання.
9.3. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.


Додаток 12
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

 

СКЛАД
наглядової ради комунального підприємства
Снятинське спеціалізоване агролісництво
Івано-Франківської обласної ради”

 

ГЛАДІЙ Василь Іванович– перший заступник голови обласної ради, голова наглядової ради
БІЛИК Роман Павлович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “За майбутнє” в обласній раді
ГРИЦЮК Дмитро Онуфрійович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” в обласній раді
ДЯКІВ Юрій Миколайович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода” в обласній раді
ІВАСИК Василь Васильович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Слуга народу” в обласній раді
СЕМЕНЮК Володимир Петрович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Платформа громад” в обласній раді
ФЕДОРИШИН Володимир Євгенійович– депутат обласної ради, депутатська фракція політичної партії “Європейська солідарність” в обласній раді

 


Додаток 13
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 891-30/2024

 

 

 

СТАТУТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОБЛАГРОЛІС”
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2024 рік


1. Загальні положення
1.1. Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” (далі – обласне комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Обласне комунальне підприємство створено відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 26.09.2000. № 346-16/2000.
Власником обласного комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління обласного комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Уповноважений орган управління обласного комунального підприємства створюється з числа депутатів обласної ради.
1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.
1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
1.7. Обласне комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління, іншими
нормативно-правовими актами і цим Статутом.
2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування повне українською мовою: Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”;
– скорочене українською мовою: ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”.
2.2. Місцезнаходження: Україна, 76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 62а.
3. Мета та предмет діяльності
3.1. Обласне комунальне підприємство створено з метою:
– реалізації державної політики щодо розвитку лісового господарства та розроблення програм раціонального використання лісових ресурсів, охорони і захисту лісів, підвищення продуктивності лісових насаджень, задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах на основі їх науково обґрунтованого використання на землях запасу обласної ради;
– організації виявлення рідкісних та таких, що потребують охорони, місцевих тварин, птахів та рослин, створення охоронних зон для збереження їх генофонду, екологічної освітньо-виховної роботи.
– здійснення функції центру координації та розвитку комунальних лісогосподарських підприємств обласної ради та районних лісогосподарських підприємств.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності обласного комунального підприємства є:
– планування, організація, ведення лісового та мисливського господарства і використання лісових ресурсів з урахуванням господарського призначення лісів і природно-кліматичних умов;
– планування заходів щодо посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарногігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою охорони здоров’я людей і поліпшення навколишнього природного середовища;
– планування безперервного та невиснажливого і раціонального використання лісів для планомірного задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції;
– планування заходів щодо поліпшення природного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності та відтворюваності;
– розробка та подання пропозицій щодо програм реалізації економічної політики, довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку області, зокрема галузі лісового господарства, передбачаючи її інтенсифікацію;
– визначення основних напрямків і здійснення єдиної технічної політики в питаннях вирощування лісів, лісовпорядкування, обліку лісових ресурсів і організації їх раціонального використання;
– організація заходів щодо збереження і поліпшення ґрунтозахисних водоохоронних лісів, цінних лісових масивів, лісів зелених зон, що виконують переважно кліматорегулюючі, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші захисні функції;
– визначення тематики, необхідної для ефективної виробничої діяльності, науково-технічних, технологічних, нормативних та інших розробок і укладання з галузевими науково-дослідними та проєктними установами договорів на їх виконання;
– організація стандартизації виробничого процесу, маркування та сертифікації продукції;
– визначення основних положень напрямків розвитку комерційної діяльності комунальних лісогосподарських підприємств обласної ради, вивчення і узагальнення попиту та організації оптової торгівлі лісопродукції та товарів народного споживання, що виробляються підприємствами, координація діяльності комунальних лісогосподарських підприємств обласної ради з державними, збутовими, посередницькими, зовнішньоекономічними та іншими органами;
– організація та забезпечення юридичного супроводу комунальних лісогосподарських підприємств обласної ради;
– підготовка пропозицій обласній раді щодо напрямів, координації та організації міжнародного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності у галузі лісового та мисливського господарства, використання і відтворення лісових ресурсів;
– розробка і реалізація інноваційних проєктів з метою вдосконалення виробничої діяльності;
– розробка проєкту перспективного плану розвитку лісового господарства та виробничо-фінансового плану комунальних лісогосподарських підприємств обласної ради;
– сприяння комунальним лісогосподарським підприємствам обласної ради у встановленні господарських зв’язків, координації питань винахідництва і раціоналізації, метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації продукції, поліпшення умов праці, техніки безпеки, побуту, соціальної та правової захищеності працівників;
– здійснення контролю за:
– додержанням правил лісокористування і лісовідновлення всіма комунальними лісогосподарськими підприємствами обласної ради та районними лісогосподарськими підприємствами;
– веденням лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів;
– охороною та захистом лісів від шкідників і хвороб;
– дотриманням встановленого порядку й правил ведення обліку лісів і лісового кадастру;
– проведенням заходів щодо посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу;
– використанням земель лісового фонду відповідно до їх цільового призначення і охороною цих земель;
– веденням мисливського господарства;
– раціональним використанням та відтворенням мисливського фонду;
– додержанням вимог пожежної безпеки і виконанням санітарних правил в лісах;
– правильністю ведення бухгалтерського обліку та звітності, збереження майна в комунальних лісогосподарських підприємствах обласної ради і районних лісогосподарських підприємствах, додержання систематичної бухгалтерської звітності, складання та подання зведених звітів та балансів;
– дотримання науково обґрунтованих норм і порядку спеціального використання деревних та інших ресурсів лісу, користування земельними ділянками лісового фонду комунальними лісогосподарськими підприємствами обласної ради та районними лісогосподарськими підприємствами.
3.3. Обласне комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та передбачені цим Статутом.
3.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій здійснюються тільки після їх отримання.
4. Юридичний статус
4.1. Обласне комунальне підприємство є юридичною особою.
4.2. Обласне комунальне підприємство є госпрозрахунковою організацією зі змішаною формою фінансування.
4.3. Обласне комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання.
4.4. Обласне комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.5. Для здійснення господарської діяльності обласне комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.6. Обласне комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями обласного комунального підприємства, а обласне комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.8. Обласне комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.9. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію обласного комунального підприємства;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади генерального директора на умовах контракту;
– затвердження штатного розпису в особі голови обласної ради;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
– призначення планових, позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів генерального директора про роботу обласного комунального підприємства;
– укладення, розірвання та продовження терміну дії контракту з генеральним директором на підставі рішення обласної ради.
4.10. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку обласного комунального підприємства;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення аудиторських перевірок, інвентаризації майна, екологічного аудиту;
– внесення пропозицій Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків генерального директора, генерального директора обласного комунального підприємства чи продовження строку дії контракту;
– рекомендувати Власнику звільнити генерального директора обласного комунального підприємства в разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
5. Права та обов’язки
5.1. Обласне комунальне підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на обласне комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Здійсненювати функції центру координації та розвитку комунальних лісогосподарських підприємств обласної ради.
5.1.3. Проводити виробничо-технічні наради працівників лісової охорони комунальних лісогосподарських підприємств обласної ради.
5.1.4. Здійснювати аналіз фінансово-господарських показників діяльності комунальних лісогосподарських підприємств, подавати пропозиції Власнику та Уповноваженому органу управління щодо їх діяльності.
5.1.5. Формувати плани щодо лісогосподарської та виробничо-фінансової діяльності комунальних лісогосподарських підприємств обласної ради.
5.1.6. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
5.1.7. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.8. Здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.9. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за погодженням з Власником.
5.1.10. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.11. Одержувати кредити банківських установ за погодженням з Власником, отримувати безповоротну допомогу від юридичних і фізичних осіб.
5.1.12. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.
5.1.13. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Обласне комунальне підприємство зобов’язане:
5.2.1. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних у лісовому господарстві нормативних документів, рішень обласної ради.
5.2.2. Формувати і розміщувати у встановленому порядку замовлення на лісовпорядкування, виконання лісогосподарських робіт і використання лісових ресурсів.
5.2.3. Нести відповідальність за планування робіт згідно з матеріалами лісовпорядкування, вдосконалення і достовірність обліку, звітності та цільове використання бюджетних коштів.
5.2.4. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.5. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.6. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи.
5.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.8. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.9. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

6. Статутний капітал
6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
6.2. Статутний капітал обласного комунального підприємства становить 3000,0 тис. грн (три мільйони гривень).
6.3. Використання статутного капіталу проводиться виключно за погодженням з Уповноваженим органом управління обласного комунального підприємства.
7. Управління
7.1. Управління обласного комунального підприємства здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво діяльності обласного комунального підприємства здійснює генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність генерального директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Генеральний директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому
випадку обов’язки генерального директора покладаються на відповідного заступника генерального директора.
7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності обласного комунального підприємства.
7.5. Генеральний директор:
7.5.1. Діє без довіреності від імені обласного комунального підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію і вирішує питання діяльності у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.
7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства і цього Статуту.
7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому законодавством порядку.
7.5.4. Подає на затвердження обласної ради Статут та проєкти змін до нього.
Призначає і звільняє заступників та інших працівників обласного комунального підприємства, розподіляє обов’язки між ними.
7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
7.5.6. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.
7.5.7. Вирішує інші питання діяльності обласного комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.
7.5.8. Скликає і проводить виробничо-технічні наради з питань, що належать до компетенції обласного комунального підприємства.
7.6. Генеральний директор обласного комунального підприємства та його заступник є його офіційними представниками, діють в межах своїх повноважень та представляють його інтереси в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також взаємодіють з організаціями та фізичними особами, у тому числі міжнародними, відповідно до наданих їм повноважень.
7.7. Генеральний директор обласного комунального підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

 

 

8. Структура
8.1. Підпорядкованим підприємством обласного комунального підприємства є Надвірнянський спеціалізований агролісгосп відповідно до його статуту.
8.2. Верховинський районний лісгосп, Косівське районне підприємство “Райагроліс” та комунальні лісогосподарські підприємства обласної ради:
– “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”;
– “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради ”;
– “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради ”;
– “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради ”
знаходяться у підпорядкуванні обласного комунального підприємства в частині проведення єдиної політики ведення лісового господарства, контролю за використанням бюджетних коштів, проведення атестації працівників лісової охорони комунальних лісогосподарських підприємств, а також в частині, визначеній їхніми Статутами, цим Статутом та чинним законодавством.
8.3. Особливості взаємовідносин обласного комунального підприємства з лісогосподарськими комунальними підприємствами обласної ради, районними підприємствами та відокремленими спеціалізованими підрозділами регулюються Статутом обласного комунального підприємства, їхніми статутами або положеннями про філії, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку.
9. Майно та фінансування
9.1. Майно обласного комунального підприємства становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі.
9.2. Майно обласного комунального підприємства, яке передане на праві оперативного управління, залишається власністю Власника. Здійснюючи право господарського відання, обласне комунальне підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.
Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренди, сервітути), що знаходяться у фактичному користуванні обласного комунального підприємства, вирішуються виключно Власником.
9.3. Джерелами фінансування та формування майна обласного комунального підприємства є:
9.3.1. Кошти місцевого бюджету.
9.3.2. Власні надходження обласного комунального підприємства:
– від господарської та/або виробничої діяльності;
– від реалізації майна.
9.3.3. Кошти комунальних лісогосподарських підприємств обласної ради.
9.3.4. Інші власні надходження обласного комунального підприємства.
9.3.5. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
9.3.6. Інші джерела, не заборонені законодавством.
9.4. Обласне комунальне підприємство має право:
– за погодженням із Власником реалізувати (списати) рухоме і нерухоме майно та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази у визначеному законодавством порядку;
– списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), крім нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), інших необоротних матеріальних активів, первісна (переоцінена) вартість яких становить менше як 50 тис. грн. здійснюється згідно наказу генерального директора.
9.5. Фінансування обласного комунального підприємства:
9.5.1. Здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
9.6. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності обласного комунального підприємства здійснюється відповідними органами та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.
9.7. Обласне комунальне підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності у визначеному законодавством порядку.
9.8. Керівництво обласного комунального підприємства несе відповідальність перед Власником, Уповноваженим органом управління та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
10. Господарська діяльність
10.1. Основою господарської діяльності обласного комунального підприємства є координація та розвиток ведення лісового господарства, охорона і захист лісів у комунальних лісогосподарських підприємствах обласної ради, районних підприємствах та отримання прибутку від господарської діяльності.
10.2. Чистий прибуток обласного комунального підприємства, який утворюється після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплату відсотків за кредитами банків, внесків, передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, необхідних відрахувань, залишається у його розпорядженні.
10.3. Обласне комунальне підприємство за погодженням з Уповноваженим органом управління утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:
– фонд розвитку;
– фонд споживання;
– резервний фонд;
– фонд матеріального заохочення;
– інші фонди.
10.4. Фонд розвитку обласного комунального лісогосподарського підприємства створюється за рахунок відрахувань комунальних лісогосподарських підприємств обласної ради у розмірі 5% від суми реалізованої ними продукції. Кошти фонду використовуються для проведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації та сертифікації лісів, матеріально-технічного забезпечення та на інші видатки розвитку.
10.5. Фонд споживання створюється у розмірі, який визначається згідно з чинним законодавством. Джерелом коштів на утримання апарату управління (кошторис витрат) є відрахування на статтю “Адміністративні витрати” лісогосподарських комунальних підприємств обласної ради в розмірі 10% від реалізованої продукції та доводяться до виконання на початок кожного року, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
10.6. Резервний фонд обласного комунального підприємства створюється за можливості в розмірі не менше 5% фонду споживання і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.
10.7. Фонд матеріального заохочення утворюється після формування вищезазначених фондів шляхом відрахувань у розмірі, встановленому керівництвом обласного комунального підприємства за погодженням з трудовим колективом.
10.8. Формування вищезазначених фондів здійснюється за підсумками річної господарської діяльності обласного комунального підприємства та базується на річній звітності.
11. Повноваження трудового колективу
11.1. Працівники обласного комунального підприємства мають право брати участь в управлінні обласним комунальним підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи обласного комунального підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно обрані працівниками представники (уповноважені трудовим колективом) представляють інтереси працівників в органах управління обласним комунальним підприємством відповідно до законодавства.
11.2. Трудовий колектив обласного комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини.
11.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією обласного комунального підприємства регулюються колективним договором.
11.4. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається генеральному директору обласного комунального підприємства, а від імені трудового
колективу – уповноваженому ним органу (особі). Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз
на рік.
11.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників обласного комунального підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
11.6. Джерелом коштів на оплату праці обласного комунального підприємства є власні надходження від господарської або виробничої діяльності, кошти, визначені п.10.5. Статуту, а також кошти місцевого бюджету.
11.7. Умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення генерального директора обласного комунального підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником в особі голови обласної ради.
11.8. Оплата праці працівників обласного комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі проводяться після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
11.9. Працівники обласного комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.
12. Припинення діяльності
12.1. Припинення діяльності обласного комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
12.2. У разі реорганізації обласного комунального підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
12.3. Ліквідація обласного комунального підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію обласного комунального підприємства.
12.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості обласного комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію обласного комунального підприємства.
12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління обласним комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно обласного комунального підприємства (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені обласного комунального підприємства, що ліквідується.
12.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
12.8. Обласне комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]