Про затвердження Порядку передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцята сесія)

РІШЕННЯ

19.04.2024                          м. Івано-Франківськ                    № 892-30/2024

 

Про затвердження Порядку передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад

 

З метою реалізації реформи децентралізації влади в Україні, що супроводжується передачею повноважень, фінансів та ресурсів територіальним громадам, відповідно до Земельного, Лісового, Цивільного, Господарського кодексів України, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Порядок передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад (далі – Порядок), що додається.
 2. Рішення надіслати сільським, селищним, міським радам області, на адміністративних територіях яких здійснюють свою діяльність спеціалізовані комунальні агролісогосподарські підприємства обласної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука, постійні комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук) і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

Голова обласної ради                                                        Олександр СИЧ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 19.04.2024 № 892-30/2024

ПОРЯДОК
передачі земель лісового фонду спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальних громад в особі сільських,
селищних, міських рад

 

І. Загальні положення

 

 1. Цей Порядок визначає механізм передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад.
 2. Об’єкти передачі – землі лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які проінвентаризовані та перебувають на праві постійного користування у спеціалізованих комунальних агролісогосподарських підприємствах обласної ради.
 3. Суб’єкти звернень – сільські, селищні, міські ради.

 

 1. Механізм передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад

 1. Підставою для передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад є рішення сільської, селищної, міської ради про прийняття у комунальну власність земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

До рішення також додаються документи, зазначені у додатку до цього Порядку.

 1. Рішення мають бути об’єктивно обґрунтовані стосовно забезпечення охорони, захисту, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, родючості ґрунтів та посилення їх корисних властивостей, дотримання правил і норм використання лісових ресурсів у межах лісів комунальної власності.
 2. Подані сільськими, селищними, міськими радами матеріали голова обласної ради скеровує на розгляд постійних комісій обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (далі – постійні комісії).

Перший заступник голови обласної ради та заступник голови обласної ради координують розгляд постійними комісіями матеріалів щодо передачі земель лісового фонду відповідній територіальній громаді в особі сільської, селищної, міської ради.

 1. Постійні комісії спільно з виконавчим апаратом обласної ради та представником комунального агролісогосподарського підприємства обласної ради опрацьовують подані сільськими, селищними, міськими радами матеріали та надають пропозиції щодо доцільності передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність відповідних територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад.

На підставі наданих постійними комісіями пропозицій виконавчий апарат обласної ради відповідно до Регламенту обласної ради забезпечує підготовку проєкту рішення про передачу земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність відповідних територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад.

 1. Після прийняття обласною радою рішення про передачу земель лісового фонду у комунальну власність відповідних територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад сільські, селищні, міські ради приймають рішення про створення комісії з питань приймання-передачі у їх комунальну власність земель лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні відповідного комунального агролісогосподарського підприємства обласної ради. До складу комісії повинен бути включений представник відповідного комунального агролісогосподарського підприємства обласної ради.
 2. Передача земель лісового фонду здійснюється на підставі акта приймання-передачі відповідно до наявних картографічних матеріалів лісовпорядкування.
 3. Після підписання акта приймання-передачі земель лісового фонду охорона, захист та відтворення лісів забезпечується створеними спеціалізованими комунальними агролісогосподарськими підприємствами або іншими комунальними підприємствами, установами чи організаціями, у яких створені спеціалізовані лісогосподарські підрозділи відповідних сільських, селищних, міських рад.


 

Додаток
до Порядку передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад

Перелік документів,
необхідних для передачі у комунальну власність
територіальних громад в особі сільських, селищних, міських
рад земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 1. Рішення сільської, селищної, міської ради про прийняття земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в їх комунальну власність.
 2. Рішення сільської, селищної, міської ради про створення спеціалізованого комунального агролісогосподарського підприємства або іншого комунального підприємства, установи чи організації, в якому створений спеціалізований лісогосподарський підрозділ.
 3. Завірена копія Статуту спеціалізованого комунального агролісогосподарського підприємства або іншого комунального підприємства, установи чи організації сільської, селищної, міської ради.
 4. Довгостроковий план розвитку спеціалізованого комунального агролісогосподарського підприємства або іншого комунального підприємства, установи чи організації сільської, селищної, міської ради з урахуванням природних та економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів та інших функцій.

4.1. Довгостроковий план розвитку повинен містити основні положення про мету, завдання, очікуваний результат, джерела фінансування, термін реалізації та контроль за виконанням.

 1. Погодження Уповноваженого органу відповідного комунального спеціалізованого агролісогосподарського підприємства обласної ради про передачу земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальних громад в особі сільських, селищних, міських рад з врахуванням рекомендацій Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
 2. Структура та чисельність працівників спеціалізованого комунального агролісогосподарського підприємства або іншого комунального підприємства, установи чи організації сільської, селищної, міської ради та їх штатний розпис.
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]