Про виконання обласного бюджету за І квартал 2024 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцять перша сесія)

РІШЕННЯ

21.06.2024                           м. Івано-Франківськ                        № 913-31/2024

 

Про виконання обласного
бюджету за І квартал 2024 року

За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за І квартал 2024 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 637 487,3 тис. гривень, що складає 26,5 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 185 219,4 тис. гривень (базова дотація – 71 994,6 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  – 33 286,2 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 879,9 тис. гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 77 224,8 тис. гривень; інші субвенції з місцевих бюджетів – 1 833,9 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 363 021,4 тис. гривень, що становить 25,1 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін та менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 68 272,9 тис. гривень, або на 15,8 %.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 89 246,6 тис. гривень, що більше проти І кварталу 2023 року на 10,9 %, або на 8 782,0 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 71,3 %) з власних надходжень бюджетних установ – 63 590,9 тис. гривень та екологічного податку (питома вага –  27,5 %) – 24 536,0 тис. гривень.

Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 497 842,8 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 449 588,0  тис.  гривень,  по  спеціальному  – 48 254,8 тис. гривень.

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2024 року згідно з додатком.

Голова обласної ради                                                            Олександр СИЧ


 

Додаток
до рішення обласної ради
від 21.06.2024 № 913-31/2024

 

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2024 року

(тис. гривень)

КодНайменування доходів і видатківЗатверджено на 2024 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд
   
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб1 191 800,0273 118,122,9
11020000Податок на прибуток підприємств 113 000,058 545,651,8
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 50,0196,1у 3,9р.
13020000Рентна плата за спеціальне використання води 10 100,02 552,825,3
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення13 900,04 317,931,1
13030700Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 43 536,06 268,014,4
13030800Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 28 588,04 713,616,5
13030900Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 392,064,016,3
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету90,0242,7у 2,7р.
21080500Інші надходження70,0343,5у 4,9р.
21080600Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації 8,7
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах14,81,610,5
22010900Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань)
40,0180,3у 4,5 р.

                                                                                                        продовження додатка

КодНайменування доходів і видатківЗатверджено на 2024 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах5 903,2660,311,2
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах23 530,05 876,225,0
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності 3 000,0547,418,2
22013100Плата за ліцензії на виробництво пального2,3
22013200Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним525,080,015,2
22013300Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним470,074,815,9
22013400Плата за ліцензії на право зберігання пального665,2294,144,2
22080400Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності10 000,03 912,039,1
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди2,9
24060300Інші надходження 2 000,01 020,751,0
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)1 447 676,5363 021,425,1
40000000 Офіційні трансферти загального фонду758 921,2183 385,524,2
41000000 Від органів державного управління 758 921,2183 385,524,2
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам422 002,8106 160,725,2
41020100Базова дотація 287 977,971 994,625,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я133 145,033 286,225,0

продовження додатка

КодНайменування доходів і видатківЗатверджено на 2024 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
41021300Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад879,9879,9100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам336 918,477 224,822,9
41032900Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні
парки – локації здорової України”
145,5
41033000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я70 840,917 710,225,0
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 266 077,559 369,122,3
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду2 206 597,7546 406,924,8
Спеціальний фонд 
12020900Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів3,5
19010000Екологічний податок111 800,024 536,021,9
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  500,033,56,7
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1 200,0926,677,2
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 56,1
24160100Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності100,0
25000000Власні надходження бюджетних установ  76 823,363 590,982,8

продовження додатка

КодНайменування доходіві видатківЗатверджено на 2024 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  7 542,2
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)197 865,589 246,645,1
40000000 Офіційні трансферти спеціального фонду3 098,91 833,959,2
41000000 Від органів державного управління  3 098,91 833,959,2
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам3 098,91 833,959,2
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету3 098,91 833,959,2
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду200 964,491 080,545,3
 Разом доходів загального та спеціального фондів2 407 562,1637 487,326,5
Видатки загального фонду 
0100Державне управління132 557,327 807,621,0
1000Освіта982 309,8208 953,421,3
2000Охорона здоров`я296 446,250 435,517,0
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення305 563,657 951,719,0
4000Культура i мистецтво153 632,231 972,720,8
5000Фiзична культура i спорт119 556,823 579,319,7
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство2 000,00,00,0
7300Будівництво та регіональний розвиток975,30,00,0
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство250,00,00,0
7500Зв’язок, телекомунікації та інформатика800,00,00,0
7600Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю4 000,0277,76,9
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру12 911,22 678,620,7
8400Засоби масової інформації20 036,03 391,516,9
8700Резервний фонд15 977,80,00,0
9000Міжбюджетні трансферти

9130
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету66 572,916 643,125,0
9150Інші дотації з місцевого бюджету806,0806,0100,0

                               

продовження додатка

КодНайменування доходіві видатківЗатверджено на 2024 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
9310Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції61 392,511 135,218,1
9770Інші субвенції з місцевого бюджету14 578,2929,76,4
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів12 753,012 753,0100,0
 Разом видатків загального фонду2 203 118,8449 315,020,4
 Кредитування 1 000,0273,027,3
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення1 000,0273,027,3
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення0,00,00,0
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням2 204 118,8449 588,020,4
Фінансування
 Дефіцит (-) /профіцит (+)-2 478,9хх
600000Фінансування за активними операціями-2 478,9хх
602100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду64 574,0хх
602300Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету21 177,4хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -88 230,3хх
Видатки спеціального фонду
0100Державне управління22 138,010 691,448,3
1000Освіта54 882,818 467,033,6
2000Охорона здоров’я5 732,738,30,7
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення27 114,19 877,836,4
4000Культура і мистецтво2 986,4536,218,0
5000Фізична культура і спорт200,093,846,9
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство500,00,00,0
7300Будівництво та регіональний розвиток67 795,97 450,411,0
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство1 150,00,00,0
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру3 720,00,00,0

продовження додатка

КодНайменування доходів і видатківЗатверджено на 2024 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
8300Охорона навколишнього природного середовища113 000,00,00,0
8400Засоби масової інформації1 000,00,00,0
9000Міжбюджетні трансферти
9770Інші субвенції з місцевого бюджету16 849,50,00,0
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів5 000,02 000,040,0
 Разом видатків спеціального фонду322 069,449 154,915,3
 Кредитування 0,0-900,1
8820Пільгові довгострокові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/прид-бання житла та їх повернення0,0-55,1
8822повернення кредиту0,0-55,1
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення0,00,0
8831надання кредиту590,0160,827,3
8832повернення кредиту-590,0-160,827,3
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення0,0-845,0
8842повернення кредиту0,0-845,0
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням322 069,448 254,815,0
Фінансування
 Дефіцит (-) /профіцит (+)121 105,0хх
600000Фінансування за активними операціями121 105,0хх
602100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду54 052,1хх
602300Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету-21 177,4хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 88 230,3хх
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням2 526 188,2497 842,819,7

 

 Керуючий справами
обласної ради                                                             Михайло КОРОЛИК

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]