Про внесення змін до Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцять перша сесія)

РІШЕННЯ

21.06.2024                         м. Івано-Франківськ                          № 914-31/2024

Про внесення змін до Програми
підтримки місцевих органів
виконавчої влади на 2024 рік

 

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини третьої статті 2 Закону України “Про джерела фінансування органів державної влади”, постанов Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 397 “Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій”, від 09.11.2016 № 787 “Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій”, з метою забезпечення оптимальної, ефективної та стабільної діяльності місцевих органів виконавчої влади та покращення їх матеріально-технічної бази в умовах правового режиму воєнного стану Івано-Франківська обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 16.02.2024 № 854-29/2024, а саме:

1.1. Виключити з Програми слова “районні державні адміністрації”, “районні військові адміністрації” у всіх відмінках.

1.2. У пункті 5 Паспорта Програми цифри і слова “15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень” замінити цифрами і словами “35 000 000,00 (тридцять п’ять мільйонів) гривень”.

1.3. Викласти у новій редакції додаток до Програми “Перелік завдань, заходів і показників Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік” (додається).

  1. Департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації (Н. Кучма) передбачити кошти для реалізації Програми з урахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                  Олександр СИЧ


 

 

Додаток
до Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік

 

 

Перелік завдань, заходів і показників
Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік

 

з/п

Назва завданняПерелік заходів завданняПоказники виконання заходу, один. виміруВиконавець заходу, показникаФінансуванняОчікуваний результат
ДжерелаОбсяги, млн. грн
1.

 

Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів1. Забезпечення матеріальної підтримки працівників, поточне

утримання

апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів

Затрат,

обсяг фінансового ресурсу

Продукту, кількість працівників, які отримуватимуть фінансову підтримку, кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, інших видатків; відряджень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, орендної плати, судових виплат та судового збору, погашення  кредиторської заборгованості за минулі періоди

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франків-ської обласної військової адміністрації), структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністраціїОбласний бюджет35,0Підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом покращення умов оплати праці та залучення висококваліфікова-них працівників. Забезпечення належної та безперебійної роботи Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів
Ефективності,

середній розмір фінансової підтримки одного працівника,  середня вартість одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, одного відрядження, судового позову

Якості, відсоток забезпечення підтримки працівників

Усього на Програму:  35,0 

   

Директор департаменту фінансів
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                        Наталія КУЧМА

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]