Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради» у новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцять перша сесія)

РІШЕННЯ

21.06.2024                           м. Івано-Франківськ                       № 921-31/2024

 

Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради» у новій редакції

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 87, 88, 90 Цивільного кодексу України, статті 57 Господарського кодексу України та пункту 5 рішення Івано-Франківської обласної ради від 07.12.2022 № 564-18/2022 «Про припинення (реорганізацію) комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський клінічний шкірно-венерологічний центр Івано-Франківської обласної ради» шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради» обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради» у новій редакції (додається).
  2. Керівнику комунального некомерційного підприємства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради» у новій редакції.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур) і з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

Голова обласної ради                                                            Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 21.06.2024 № 921-31/2024

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЦЕНТР ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2024 рік


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради» (далі – Підприємство) є лікувально-діагностичним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги третинної (високоспеціалізованої), вторинної (спеціалізованої) та первинної медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики інфекційних захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.
1.2. Підприємство створене відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням Івано-Франківської обласної ради від 10.06.2016 № 205-5/2016 (зі змінами), рішення Івано-Франківської обласної ради від 07.12.2022
№ 564-18/2022 «Про припинення (реорганізацію) комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський клінічний шкірно-венерологічний центр Івано-Франківської обласної ради» шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради».
1.3. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський клінічний шкірно-венерологічний центр Івано-Франківської обласної ради».
1.4. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.
1.5. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник). Уповноваженим органом управління є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі структурного підрозділу в галузі охорони здоров’я (далі – Уповноважений орган
управління). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним і підконтрольним Власнику та Уповноваженому органу управління.
1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність,
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Податковим, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, актами Власника, наказами Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:
2.1.1. Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».
2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП «ЦІЗ ІФ ОР».
2.2. Місцезнаходження Підприємства:
Україна, 76018, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, місто Івано-Франківськ, вулиця Матейки, будинок 53.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є: забезпечення медичного обслуговування дорослого і дитячого населення Івано-Франківської області, громадян України, іноземців із соціально значущими та особливо небезпечними інфекційними хворобами (туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, парентеральні гепатити та інші); шкірними та венерологічними захворюваннями; неспецифічною патологією легень та органів грудної клітки, коморбідною патологією; здійснення медичної практики шляхом надання висококваліфікованої, спеціалізованої медичної допомоги населенню, включаючи широкий спектр профілактичних, діагностичних, лікувальних і хірургічних заходів та послуг медичного характеру, а також інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників, в порядку та обсягах, встановлених законодавством України.
3.2. Види економічної діяльності Підприємства: 86.10 – Діяльність лікарняних закладів (основний); 86.21 – Загальна медична практика;
86.22 – Спеціалізована медична практика; 86.90 – Інша діяльність у сфері охорони здоров’я; 85.59 – Інші види освіти, н.в.і.у.
3.3. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
 медична практика з надання третинної (високоспеціалізованої), вторинної (спеціалізованої) і первинної медичної допомоги населенню, в тому числі забезпечення стаціонарною, поліклінічною (в тому числі консультативною) та паліативною медичною допомогою населення Івано-Франківської області;
 створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної і якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом, ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 надання пацієнтам відповідно до законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я;
 надання пацієнтам відповідно до законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) та первинної медичної допомоги;
 надання пацієнтам відповідно до законодавства України на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 надання в повному об’ємі високоспеціалізованої, висококваліфікованої стаціонарної, консультативної та діагностично-лікувальної (включаючи повний комплекс заходів інтенсивної терапії, реабілітації) медичної допомоги третинного рівня хворим з інфекційними соціально небезпечними захворюваннями (туберкульоз,
ВІЛ-інфекцію/СНІД, парентеральні гепатити та інші); шкірними та венерологічними захворюваннями; неспецифічною патологією легень, хірургічної допомоги, відповідно до протоколів і нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України;
 діагностика та оперативне лікування захворювань органів грудної клітки (легень, середостіння, плеври, діафрагми і стравоходу);
 проведення хірургічних медичних втручань за інформованою згодою пацієнта або його законного представника;
 надання паліативної (стаціонарної і мобільної) допомоги пацієнтам, що включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів;
 забезпечення диспансерного спостереження за хворими та проведення планових лікувально-оздоровчих заходів;
 запровадження в практику роботи сучасних методів і засобів діагностики та лікування, стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги;
 забезпечення збору, обробки, збереження і видачі інформації про епідемічну ситуацію в області, розробка заходів щодо її стабілізації та покращення;
 організація та проведення профілактичних (в тому числі медичних профілактичних оглядів) і протиепідемічних заходів, спрямованих на охорону здоров`я населення, зниження захворюваності та смертності;
 забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та стандартів у сфері охорони здоров’я;
 організація семінарів, тренінгів та нарад з питань аналізу і удосконалення лікувально-діагностичного процесу з метою вивчення і розповсюдження нових форм роботи по обстеженню, діагностиці та лікуванню хворих;
 організація та проведення навчання персоналу інших медичних закладів на робочих місцях згідно з профілем організації (в тому числі і на платній основі);
 організація та проведення профілактичної роботи в дитячих навчально-виховних закладах і закладах освіти різних ступенів акредитації та форм власності;
 підвищення рівня санітарно-освітньої роботи серед населення з профілактики інфекційних соціально небезпечних захворювань (туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, парентеральні гепатити та інші), шкірних, венерологічних та неспецифічних легеневих захворювань;
 організація роботи з раннього виявлення хворих на туберкульоз, своєчасна госпіталізація хворих бактеріовиділювачів із визначенням резистентності МБТ до антибактеріальних препаратів (далі – АБП);
 проведення заходів щодо належних умов перебування хворих у стаціонарних відділеннях, виконання ними лікарняного режиму, забезпечення індивідуального догляду за показаннями;
 впровадження в практику обслуговування населення сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих на основі досягнень медичної науки і техніки, передового досвіду у роботі інфекційних закладів;
 співпраця з профільними підрозділами науково-дослідних інститутів, кафедрами медичних університетів, проведення науково-практичних робіт з питань розроблення, впровадження та використання не заборонених чинним законодавством України нових методів лікування, діагностики, профілактики інфекційних соціально небезпечних захворювань (туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, парентеральні гепатити та інші), шкірних, венерологічних та легеневих захворювань;
 створення комплексних бригад, моніторингових груп, до складу яких входитимуть висококваліфіковані спеціалісти Підприємства, лікувально-профілактичних закладів області та Уповноваженого органу управління;
 організація і контроль роботи комплексних бригад, моніторингових груп, спрямованих на виявлення і відбір контингенту хворих, що потребують лікування на базі Підприємства;
 за необхідності укладання угод із пацієнтами, які поступають на стаціонарне лікування, в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 організація та проведення відповідно до чинного законодавства України примусової госпіталізації хворих на заразну форму туберкульозу, їх утримання і лікування;
 забезпечення наступності при діагностичному обстеженні і лікуванні хворих з інфекційними соціально небезпечними захворюваннями (туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, парентеральні гепатити та інші); шкірними, венерологічними та легеневими захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах;
 організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України;
 взаємодія із суб’єктами надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування інфекційних соціально небезпечних захворювань (туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, парентеральні гепатити та інші), шкірних, венерологічних та легеневих захворювань;
 організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за правильністю і своєчасністю оформлення листків непрацездатності;
 направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів; виробництво лікарських засобів;
 придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, спирту етилового та спиртовмісних лікарських форм;
 надання нетрадиційних та альтернативних методів діагностики і лікування відповідно до чинного законодавства України;
 проведення (чи направлення на) санаторно-курортного лікування та оздоровлення;
 ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної документації, проведення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженою формою;
 забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 взаємодія з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, а також з соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування;
 впровадження сучасних інформаційних технологій;
 впровадження та вдосконалення системи управління якістю медичної допомоги;
 організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);
 видавництво учбової та монографічної літератури; навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 виконання державних та регіональних програм;
 надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
 організація та проведення клінічних випробувань лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичної техніки відповідно до вимог чинного законодавства України;
 провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 направлення спеціалістів за кордон та використання іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно вимог чинного законодавства України в межах узгоджених планових завдань та кошторисів;
 здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
3.4. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, приймати участь у підвищенні кваліфікації, підготовці та перепідготовці медичних працівників.
3.5. Підприємство формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.
3.6. Для забезпечення виконання покладених на Підприємство завдань, зобов’язань Підприємство має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за відповідною інформацією і допомогою.
3.7. Підприємство здійснює обробку персональних даних. Метою обробки персональних даних є: забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, відповідно до Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», «Про зайнятість населення», а також реалізація адміністративно-правових відносин роботи з пацієнтами у сфері охорони здоров’я, фіксування оперативно-лікувальної роботи, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та інших нормативних актів, які регулюють діяльність у сфері охорони здоров’я. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.
3.8. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство користується комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області, закріпленим за ним на праві оперативного управління.
4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом управління, самостійно організовує надання медичних послуг, виконання робіт чи виробництво продукції, виконання інших видів статутної діяльності і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством України.
4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які були визнані судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством України.
4.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові, валютні та інші рахунки в установах банків, органах Державної казначейської служби України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства України.
4.7. Підприємство має право вчиняти будь-які правочини, в тому числі укладати договори (угоди) з юридичними та фізичними особами, набувати цивільні (майнові та особисті немайнові) права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах, виступати учасником цивільно-правових відносин, а також бути стороною в судах відповідно до чинного законодавства України.
4.8. Підприємство самостійно визначає, розробляє свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис у відповідності до законодавства України, які може змінювати у разі необхідності, тобто ліквідовувати або реорганізовувати наявні структурні підрозділи, або вводити нові структурні підрозділи і види медичної діяльності. Зміна організаційної структури Підприємства не є підставою для внесення змін до Статуту та його перереєстрації.
4.9. Підприємство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, визначає розміри посадових окладів, підвищень, надбавок, доплат, норм праці, розцінок, з дотриманням вимог законодавства України. Порядок, розмір та умови заохочувальних, компенсаційних і гарантованих виплат, у тому числі преміювання та інших винагород, здійснюється згідно вимог законодавства України, колективного договору та затвердженого Підприємством відповідного положення.
4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
4.11. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього пункту не вважається розподілом отриманих доходів фінансування видатків, визначених пунктом 4.12. цього Статуту.
4.12. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.11. Статуту використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків, визначених на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів його діяльності, визначених Статутом.
4.13. Власник та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.
4.14. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Уповноваженого органу управління.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником, Уповноваженим органом управління, юридичними та фізичними особами, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Власника та Уповноваженого органу управління. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним), крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренда, сервітути), що знаходяться у фактичному користуванні Підприємства, вирішуються виключно Власником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Власника про його створення.
5.3.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (бюджетні кошти), у тому числі виділені на виконання державних, галузевих цільових і місцевих програм, капітальні вкладення (в тому числі на закупівлю медичного, діагностичного та іншого обладнання, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень і споруд тощо), субвенції та дотації з бюджету, кошти від реалізованого Власником майна, що знаходилось на балансі Підприємства та кошти для надання фінансової підтримки Підприємству.
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від статутної та іншої діяльності, в тому числі отримані від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції та майна Підприємства.
5.3.4. Цільові кошти.
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
5.3.6. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб (благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, у тому числі іноземних тощо).
5.3.7. Кошти, які отримані внаслідок задоволення позовів Підприємства щодо відшкодування затрат на лікування осіб, захворювання яких викликані виробничими травмами, отруєннями, транспортними пригодами, злочинами.
5.3.8. Страхові виплати і відшкодування, роялті.
5.3.9. Дотації і субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів (в тому числі дотація для покриття збитків, пов’язаних із господарською діяльністю через недостатнє фінансування), державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, отриманої від суб`єктів господарювання, організацій, громадян України, а також від міжнародних чи іноземних організацій.
5.3.10. Відшкодування за надану медичну допомогу іноземним громадянам в межах чинного законодавства України.
5.3.11. Кредити банків.
5.3.12. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.13. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб.
5.3.14. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
5.3.15. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.
5.3.16. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.
5.5 На Підприємстві може бути сформовано статутний капітал. Рішення про розмір, склад та порядок формування статутного капіталу приймається Власником Підприємства:
5.5.1. Статутний капітал Підприємства формується протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації Підприємства.
5.5.2. Статутний капітал Підприємства може формуватися шляхом передачі у встановленому порядку Власником майна, коштів, та/або майнових прав.
5.5.3. Статутний капітал вважається сформованим з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Підприємства.
5.5.4. Статутний капітал Підприємства становить 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
5.6. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Власника.
5.7. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства України та рішень обласної ради з питань оренди.
5.8. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
5.9. Підприємство у визначеному законодавством України порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську, податкову та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
5.10. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.
6.1.4 Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.
6.1.5. Самостійно визначати організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і затверджувати штатний розпис відповідно до законодавства України.
6.1.6. Залучати та використовувати матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством України.
6.1.7. Самостійно визначати форми і системи оплати праці, зокрема встановлення посадових окладів, надбавок, доплат та підвищень, порядку і умов заохочення, у тому числі преміювання, розміру премій, інших винагород відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та колективного договору.
6.1.8. Самостійно встановлювати на договірних засадах вартість послуг, які надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з Національною службою здоров’я України.
6.1.9. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.
6.1.10. На відшкодування вартості медичних послуг (медикаментів) з наставанням страхового випадку особами, які застраховані за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
6.1.11. На відшкодування вартості медичних послуг з наставанням страхового випадку особами, які застраховані в страхових компаніях.
6.1.12. Здійснювати виписку хворих із стаціонарних відділень Підприємства на підставах, передбачених чинним законодавством України, та у разі порушення пацієнтом правил внутрішнього розпорядку, але якщо при цьому відсутня небезпека загрози життю чи здоров`ю самого пацієнта або оточуючих.
6.1.13. Надавати платні послуги в межах чинного законодавства України.
6.1.14. Акумулювати власні надходження та самостійно визначати напрямки використання власних та залучених грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.1.15. Відкривати в банківських установах валютні рахунки для отримання благодійної грошової допомоги із закордону відповідно до чинного законодавства України.
6.1.16. Отримувати благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних, відповідно до чинного законодавства України.
6.1.17. Здійснювати, за згодою Власника, власне будівництво, реконструкцію основних фондів у визначеному законодавством України порядку.
6.1.18. Здійснювати поточний та капітальний ремонт основних фондів.
6.1.19. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.
6.1.20. Співпрацювати з іншими національними та іноземними закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
6.1.21. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
6.1.22. Створювати відокремлені структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України за погодженням з Власником.
6.1.23. З метою покращення харчування пацієнтів утримувати підсобне господарство та проводити відповідні роботи щодо його обслуговування.
6.1.24. Закуповувати та отримувати матеріальні ресурси у підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до законодавства України.
6.1.25. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Керуватись в своїй діяльності Конституцією України, Податковим, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, актами Власника, наказами Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
6.2.2. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства України про працю, колективного договору, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.3. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.
6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Івано-Франківській області.
6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства України.
6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
6.2.8. Розробляти форми і системи оплати праці, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій передбачених чинним законодавством України.
6.2.9. Дотримуватись інших обов’язків, визначених нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих Власником повноважень) та участі в управлінні трудового колективу Підприємства.
7.2. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства – генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням Власника відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Івано-Франківської обласної ради. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність генерального директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Власник:
7.3.1. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.
7.3.2. Приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з посади генерального директора Підприємства на умовах контракту.
7.3.3. Приймає рішення про передачу в заставу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
7.3.4. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
7.4. Уповноважений орган управління:
7.4.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.
7.4.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та внесення змін до нього в порядку, встановленому законодавством України та контролює його виконання.
7.4.3. Укладає і розриває контракт з генеральним директором Підприємства на підставі рішення Власника та здійснює контроль за його виконанням.
7.4.4. Організовує проведення конкурсу на заміщення посади генерального директора.
7.4.5. Звільняє з посади генерального директора у зв’язку з припиненням строку дії контракту.
7.4.6. Надає генеральному директору Підприємства відпустки, дні відпочинку, відрядження, призначає в. о. генерального директора Підприємства у разі звільнення або відсторонення генерального директора та має право на вирішення питання щодо покладання обов’язків в. о. генерального директора Підприємства у разі його тимчасової відсутності.
7.4.7. Здійснює інші повноваження делеговані Власником.
7.4.8. Погоджує Підприємству кредитні договори.
7.4.9. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.
7.5. Генеральний директор Підприємства:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, в межах України та за кордоном, підписує від імені Підприємства документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Власника та Уповноваженого органу управління.
7.5.3. Ініціює розроблення Статуту Підприємства в новій редакції, внесення до нього змін та подає їх на затвердження Власнику.
7.5.4. Формує адміністрацію Підприємства і вирішує питання діяльності Підприємства в межах та у визначеному законодавством України та цим Статутом порядку.
7.5.5. Здійснює оперативне керівництво діяльністю Підприємства, приймає рішення та видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства, визначає і затверджує організаційну структуру Підприємства, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис Підприємства у відповідності до законодавства України.
7.5.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану, внесення змін до нього в порядку, встановленому законодавством України, і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад області і доходу згідно з вимогами законодавства України, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
7.5.7. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.8. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів України.
7.5.9. Забезпечує контроль за веденням і зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.10. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
7.5.11. Подає в установленому порядку відповідним органам квартальну, річну, фінансову, бухгалтерську, статистичну та іншу звітність Підприємства, інформацію про рух основних засобів, за запитом Уповноваженого органу управління надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
7.5.12. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством України про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає з працівниками Підприємства трудові договори, контракти на термін, визначений законодавством України. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.5.13. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.14. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, медичних директорів і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
7.5.15. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.16. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.17. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини генерального директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.18. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
– положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
– порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
– порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
7.5.19. Призначає відповідальних за ведення робіт у підсобному господарстві, збереження майна, тварин, продукції.
7.5.20. Ініціює перед органами влади питання щодо відзначення працівників Підприємства державними нагородами, почесними званнями, грамотами, подяками тощо.
7.5.21. Для забезпечення належного виконання основних функцій Підприємства, налагодження міжнародних зв’язків та обміну досвідом, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки медичних працівників; участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах (в тому числі і за кордоном) та інших функцій Підприємства самостійно приймає рішення і відряджає працівників та автотранспорт Підприємства у службові відрядження, за межі області, по всій території України, в тому числі і за кордон.
7.5.22. Забезпечує додержання законодавства про працю на Підприємстві з дотриманням законності та порядку, режиму секретності та антикорупційних норм.
7.5.23. Забезпечує безумовне дотримання і виконання вимог антикорупційного законодавства в діяльності Підприємства його посадовими та службовими особами, іншими особами, які виконують роботу та перебувають з Підприємством у трудових відносинах.
7.5.24. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції генерального директора Підприємства згідно із законодавством України, цим Статутом, контрактом.
7.6. Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством України порядку.
7.7. У разі відсутності генерального директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник генерального директора або медичний директор чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються генеральним директором Підприємства.
8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників підприємства затверджує генеральний директор.
8.3. Штатну чисельність Підприємства генеральний директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством України та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
8.4. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, дотримання вимог законодавства України при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві створюється Наглядова рада. Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради затверджуються відповідно до законодавства України.
9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємством відповідно до законодавства України. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством не може обиратися генеральний директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством України.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору надається генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу –уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення генерального директора Підприємства визначаються контрактом.
9.8. Працівники Підприємства здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору, трудового договору (контракту, угоди) та посадових інструкцій згідно з законодавством України.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, а також юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
10.4. Власник та Уповноважений орган управління мають право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства.
10.5. Уповноважений орган управління має право здійснювати контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги.
10.6. Підприємство подає Власнику та Уповноваженому органу управління за його вимогою бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.
10.7. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та законодавства України.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу обласного бюджету.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
11.5. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством України порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту оформляються шляхом викладення Статуту в новій редакції. Рішення про внесення змін до Статуту Підприємства приймається Власником.
12.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили після державної реєстрації.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]