Про Програму розвитку та фінансової підтримки комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2024-2025 роки


УКрАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять
восьма  сесія)

РІШЕННЯ

22.12.2023                            м. Івано-Франківськ                 № 821-28/2023

 

Про Програму розвитку
та фінансової підтримки комунальних
та комунальних некомерційних
підприємств охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради
на 2024-2025 роки

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 90 Бюджетного кодексу України, з метою розвитку і фінансової підтримки комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2024-2025 роки (далі – Програма).
 2. Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (В. Дзьомбак):
  • При складанні та поданні департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації бюджетних запитів на 2024 та 2025 роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
  • Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.
 1. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації при формуванні обласного бюджету щороку передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету. 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

Голова обласної ради                                                     Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22.12.2023  № 821-28/2023

 

 

 

 

Програма розвитку та фінансової підтримки
комунальних та комунальних некомерційних підприємств
охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради на 2024-2025 роки

 

  

 

Замовник  Програми:                                                                                 

департамент охорони здоров’я

Івано-Франківської облдержадміністрації             Володимир ДЗЬОМБАК

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської облдержадміністрації             Людмила  СІРКО

 


  

ПАСПОРТ
Програми розвитку та фінансової підтримки
комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2024-2025 роки

 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2024-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2024-2025 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 744 200,00 тис. грн (сімсот сорок чотири мільйони двісті тисяч гривень).
 

Роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн
 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний

бюджет

інші місцеві бюджетиІнші джерела
2024-2025,

в т. ч.:

744 200,00744 200,00В межах бюджетних призначень
2024372 200,00372 200,00
2025372 000,00372 000,00

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:
 • стабільність роботи медичних установ області в умовах їх реформування;
 • підвищення ефективності лікувально-профілактичної (медичної) діяльності комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я області;
 • створення сприятливого середовища для збільшення доступності, якості та питомої ваги надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області;
 • поліпшення умов праці медичних працівників та матеріально-технічного оснащення закладів (здійснення капітальних видатків, оновлення чи закупівля засобів, здійснення капітального ремонту тощо);
 • фінансове забезпечення процесу одержання, розміщення, зберігання, обліку, розподілу та відпуску отриманих за державними поставками лікарських засобів (в т. ч. вакцин) та виробів медичного призначення, а також гуманітарних вантажів, спрямованих на досягнення належного рівня функціонування закладів охорони здоров’я області;
 • фінансове забезпечення процесу реалізації в сфері охорони здоров’я Івано-Франківської області заходів Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.
 1. Термін проведення звітності:

відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник надає Івано-Франківській обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

–  інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:

департамент охорони

здоров’я  Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                  Володимир ДЗЬОМБАК

 

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                  Людмила СІРКО


Обґрунтування
доцільності розроблення Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних та комунальних некомерційних підприємств
охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради
на 2024-2025 роки

 

 

Аналіз проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Програму розроблено з метою реалізації державної політики та покращення надання послуг у сфері охорони здоров’я.

Здоров’я людини є головною цінністю держави та має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя. Тому одним з основних напрямків діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність надання медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я і покращення якості життя населення.

На сьогодні, з метою проведення якісної діагностики, досягнення високих показників результативності лікувального процесу задля наближення його до сучасної європейської системи надання медичної допомоги, Міністерством охорони здоров’я України погоджено перелік закладів охорони здоров’я, які сформували спроможну мережу у                       18 госпітальних округах нашої держави.

У цьому контексті, розпорядженням Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 25.08.2023 № 326 «Про спроможну мережу закладів охорони здоров’я Івано-Франківського госпітального округу» затверджено та Міністерством охорони здоров’я України погоджено Перелік закладів спроможної мережі закладів охорони здоров’я Івано-Франківського госпітального округу (далі – Перелік). Відповідно до вказаного Переліку в Івано-Франківському госпітальному окрузі діятимуть        7 надкластерних закладів, власниками яких є територіальні громади сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради, 10 кластерних та 14 загальних закладів.

Ресурсне та технологічне оснащення кожного з медичних закладів спроможної мережі закладів охорони здоров’я у госпітальному кластері передбачає дотримання вимог для надання відповідного виду якісної медичної допомоги. Зокрема, надкластерність закладу охорони здоров’я передбачає наявність широкого спектру спеціального обладнання, дотримання високого рівня оснащеності робочих місць працівників, досягнення відповідного рівня комфортабельності та доступності приміщень задля виконання закладом функцій головного центру з організації і надання медичної і реабілітаційної допомоги, зокрема, надання високоспеціалізованих медичних послуг у найбільш складних або рідкісних випадках захворювань за онкологічним, кардіологічним, психіатричним, перинатальним, фтизіопульмонологічним або інфекційним напрямами.

З огляду на зазначене та з метою забезпечення повноцінного функціонування комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, зважаючи на необхідність поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги населенню Івано-Франківської області, зміцнення матеріально-технічної бази та створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я області, виникає потреба у додатковому фінансовому ресурсі. Основною проблемою, на вирішення якої буде спрямована Програма, є потреба в коштах на оновлення матеріально-технічної бази закладів та вирішення питань з оплати поточних видатків комунальних некомерційних підприємств, які не долучені до програми медичних гарантій, та оплати видатків, що не передбачені або передбачені в недостатньому обсязі програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

 

Мета Програми

Програма розроблена для формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню області доступної і високоякісної медичної  допомоги та досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів області, незалежно від віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців краю протягом усього їх життя.

Метою Програми є збереження, поліпшення, відновлення здоров’я населення області, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності шляхом визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності та забезпечення розвитку комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних медичних послуг.

Основні завдання Програми

Реалізація заходів Програми спрямовується на вирішення її основних завдань:

 • забезпечення керованості процесу реформування і діяльності медичної допомоги в області;
 • сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я;
 • виконання заходів місцевих програм з надання населенню медичних послуг;
 • забезпечення населення ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення;
 • зміцнення матеріально-технічної бази та оснащення необхідним медичним обладнанням комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради;
 • забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради;
 • фінансове забезпечення ефективності процесу одержання, розміщення, зберігання, обліку, розподілу та відпуску отриманих за державними поставками лікарських засобів (в т. ч. вакцин) та виробів медичного призначення, а також гуманітарних вантажів, спрямованих на досягнення належного рівня функціонування закладів охорони здоров’я області;
 • реалізація в Івано-Франківській області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року;
 • фінансове забезпечення координації роботи профільних експертів з питань охорони здоров’я департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації при плануванні потреби у медикаментах, виробах медичного призначення, обладнання на виконання державних програм та заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я, плануванні та моніторингу окремих медичних заходів обласних програм та при підготовці аналітичної інформації для конференцій, нарад, публікацій щодо стану здоров’я населення за окремими нозологіями.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми дасть змогу:

 • забезпечити безперебійність роботи комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, якість і своєчасність медичного обслуговування населення з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
 • забезпечити своєчасні розрахунки комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради з бюджетами всіх рівнів;
 • провести поточні та капітальні ремонти приміщень комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради;
 • оновити матеріально-технічну базу комунальних та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради;
 • забезпечити пожежну безпеку будівель, приміщень і споруд закладів охорони здоров’я;
 • налагодити ефективність процесу одержання, розміщення, зберігання, обліку, розподілу та відпуску отриманих за державними поставками лікарських засобів (в т. ч. вакцин) та виробів медичного призначення, а також гуманітарних вантажів, спрямованих на досягнення належного рівня функціонування закладів охорони здоров’я області;
 • забезпечити виконання обласного плану заходів Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року;
 • врегулювати процес оплати праці профільних експертів департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації в умовах виконання функцій понад обов’язки, що закріплені за основним місцем роботи експерта.

Фінансове забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є обласний бюджет, інші місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та з урахуванням можливостей дохідної частини обласного бюджету.


Додаток
до Програми розвитку та фінансової підтримки
комунальних та комунальних некомерційних
підприємств охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради на 2024-2025 роки

 

 

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних та комунальних некомерційних підприємств
охорони здоров’я Івано-Франківської  обласної  ради на 2024-2025 роки
                                                   

 

з/п

Найменування заходуВиконавецьТермін виконання, рокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грнОчікувані

результати

РокиВсього

 

в т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

 

Інші місцеві бюджетиІнші джерела
12345678910
1.Забезпечення оплати поточних видатків комунальних некомерційних підприємств, які не долучені до програми медичних гарантійДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомер-ційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2024-20252024-2025, в т. ч. по роках110000,00110000,00В межах бюджетних призначеньЗабезпечення надання санаторно-курортної допомоги населенню області, функціонування інформаційно-аналітичної служби, співфінансування служби крові та будинку дитини

 

 

 

 

202450000,0050000,00
202560000,0060000,00
123456-8910
2.Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

 

Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомер-ційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2024-20252024-2025, в т. ч. по рокахВ межах бюджетних призначень

 

Проведення своєчасних розрахунків з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених на пільгових умовах
2024
2025
3.Забезпечення  співфінансу -вання  та  підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної радиДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомер-ційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2024-20252024-2025, в т. ч. по роках40000,0040000,00В межах бюджетних призначеньЗабезпечення функціонування закладів, проведення своєчасних розрахунків з виплати заробітної плати та інших обов’язкових платежів, покращення умов оплати праці
202420000,0020000,00
202520000,0020000,00
4.Оплата праці медичного персоналу обласної військово-лікарської комісії обласного збірного пунктуДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомер-ційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2024-20252024-2025, в т. ч. по рокахВ межах бюджетних призначеньФінансове забезпечення  проведення медичних заходів обласною військово-лікарською комісією по призову та мобілізації. Визначення придатності за станом здоров’я до військової служби призовників, резервістів та інших
2024
2025
123456-8910
       військовозобов’язаних, встановлення причинного зв’язку захворювань, травм та інше

 

 5.Оновлення матеріально-технічної базиДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомер-ційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2024-20252024-2025, в т. ч. по роках550000,00550000,00В межах бюджетних призначеньДоукомплектування робочих місць сучасною комп’ютерною та іншою оргтехнікою, придбання медичного обладнання і предметів довгостроко-вого користування, прид-бання спеціалізованого (спеціального) транспорту та інше; оплата послуг зі встановлення та введення в експлуатацію придбаного обладнання

 

 

2024280000,00280000,00
2025270000,00270000,00
 6.Проведення поточних та капітальних ремонтів, реставрацій та реконструкцій

об’єктів

Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомер-ційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2024-20252024-2025, в т. ч. по рокахВ межах бюджетних призначеньПриведення будівель до належного стану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024
2025
12345678910
7.Обладнання системами протипожежно-го захисту, вогнезахисне просочення дерев’яних конструкційДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомер-ційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2024-20252024-2025, в т. ч. по роках41800,0041800,00В межах бюджетних призначеньЗабезпечення протипожежного захисту
      202421000,0021000,00
      202520800,0020800,00
 8.Фінансова підтримка комунального підприємства «Обласний аптечний склад»Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальне підприємство «Обласний аптечний склад»2024-20252024-2025, в т. ч. по роках2400,002400,00В межах бюджетних призначеньФінансова підтримка в оплаті поточних та капітальних видатків підприємства під час одержання, розміщення, зберігання, обліку, розподілу та відпуску отриманих за державними поставками лікарських засобів та виробів медичного призначення, в тому числі гуманітарних вантажів
20241200,001200,00
20251200,001200,00
9.Фінансове забезпечення окремих організаційних заходів, координація яких здійснюється департаментомДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомер-ційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2024-20252024-2025, в т. ч. по роках

 

 

В межах бюджетних призначень

 

Фінансове забезпечення здійснення заходів щодо реалізації в сфері охорони здоров’я області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, Державної стратегії розвитку системи
      2024

 

123456 – 8910
 охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадмі-ністрації  та профільними експертами, в рамках реалізації державної політики та національної стратегії у сфері  охорони здоров’я        2025  протитуберкульозної медичної допомоги населенню, Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до            2030 року та стимулювання роботи профільних експертів департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації

 

 

Замовник Програми:
в. о. директора департаменту охорони здоров’я
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                       Володимир ДЗЬОМБАК

 

Керівник Програми:
заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації                                                     Людмила СІРКО                                                                                                                

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]