Прикарпатські депутати затвердили Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради на 2024-2026 роки

Прикарпатські депутати затвердили Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради на 2024-2026 роки. Відповідне рішення було прийняте на тридцятій сесії обласної ради 19 квітня 2024 року.

Нова Антикорупційна програма є логічним продовженням реалізації заходів Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки і враховує результати проведеного аналізу корупційних ризиків у діяльності обласної ради.

Програма напрацьована робочою групою, склад якої був затверджений рішенням обласної ради на попередньому сесійному засіданні. На своїх засіданнях члени робочої групи описували та аналізували потенційно вразливі до корупції функції обласної ради, ідентифікували ймовірні корупційні ризики, які можуть виникнути під час реалізації повноважень обласної ради, а також визначили заходи впливу на ймовірні корупційні ризики“, – розповіла уповноважена з питань запобігання та протидії корупції в обласній раді Людмила Головатюк.

Своїм змістом Антикорупційна програма декларує нетерпимість до проявів корупції, визначає комплекс правил, стандартів і процедур щодо протидії та запобігання корупції, прозорості, відкритості, доброчесності посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів обласної ради, керівників комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада.

Метою Антикорупційної програми є досягнення прогресу в запобіганні та протидії корупції, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності обласної ради.